Powszechne problemy związane z przepływem wody i ścieków

Poznaj najważniejsze problemy związane z przepływem wody i ścieków w zastosowaniach domowych. Dowiedz się, jak sobie z nimi poradzić dzięki rozwiązaniom firmy Grundfos.

W tym module poznasz 3 powszechne problemy związane z przepływem wody i ścieków:
- Zalania przez mało wydajne odprowadzanie ścieków.
- Konieczność pompowania ścieków w poziomie na duże odległości.
- Czasochłonny proces odprowadzania wody.

Poznasz ich przyczyny i skutki, a także sposoby radzenia sobie z nimi, używając rozwiązań Grundfos. Zaczynajmy.

Zacznijmy od zalania przez mało wydajne odprowadzanie ścieków W przypadku zalania w domu mieszkańcy ryzykują utratę mienia. W razie konieczności remontu grozi im ryzyko przeprowadzki. Usuwanie skutków zalania generuje też koszty.

Może okazać się, że firma ubezpieczeniowa odmawia pokrycia strat. Aby rozwiązać te problemy i im zapobiegać, warto poznać najczęstsze przyczyny zalania. Nieprawidłowe instalacje często skutkują nieefektywnym odprowadzaniem ścieków, zwiększając ryzyko zalania. Jeśli między domem a kanalizacją nie posiada zaworu zwrotnego, ścieki mogą cofać się do domu z przeciążonych kolektorów ściekowych i zalewać piwnice wodą szarą lub ściekami sanitarnymi.

Błędnie zwymiarowane systemy zbierania wody deszczowej zazwyczaj nie są w stanie obsłużyć znacznych ilości wody przy silnych opadach. Aby uniknąć zalania, wodę z dachu należy odprowadzić do studzienki. Zbyt małe pompy nie są w stanie uporać się z intensywnymi opadami deszczu.

Kanalizacja ogólnospławna obsługująca wody opadowe i ścieki sanitarne, jest bardziej narażona na przepływ zwrotny. W domach podpiwniczonych brak drenażu wokół budynku lub pod nim może prowadzić do zalania piwnicy.

Brak konserwacji może spowodować awarię pompy i prowadzić do zalania.

Usterki i blokady przełączników pływakowych to najczęstsze przyczyny awarii Aby zapewnić klientom ochronę przed zalaniem i efektywne odprowadzanie ścieków, zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos:

Typoszereg SOLOLIFT2 obejmuje małe agregaty chroniące przed przepływem zwrotnym wody szarej i ścieków sanitarnych.

Oferta agregatów MULTILIFT przeznaczona jest do odprowadzania ścieków z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych oraz do zastosowań komercyjnych.

Do odprowadzania ścieków z budynków można stosować rozwiązania UNOLIFT i DUOLIFT. W przypadku ścieków szarych można użyć pomp UNILIFT CC, KP i AP35B. Do ścieków czarnych przeznaczone są pompy UNILIFT AP50B i UNILIFT APG z rozdrabniaczem.

Do instalacji wewnątrz budynków można użyć agregatów LIFTAWAY B i C. LIFTAWAY B instaluje się pod podłogą, a LIFTAWAY C na podłodze. Do odprowadzania wody brudnej można użyć UNILIFT CC, KP i AP12. W razie zalania przy usuwaniu nadmiaru wody sprawdzi się MULTIBOX z pompą UNILIFT CC.

Instalacja dowolnego z tych rozwiązań może pomóc mieszkańcom:
*ograniczyć ryzyko zalania;
* uniknąć wysokich kosztów sprzątania i remontu po zalaniu; 
* uniknąć kosztów zakupu nowego wyposażenia domu.

Omówmy kolejny problem z odprowadzaniem ścieków: konieczność pompowania ścieków w poziomie na duże odległości. Podłączanie wylotów ścieków bytowych do kanalizacji miejskiej może być utrudnione przez brak możliwości odpływu grawitacyjnego. Właściciele domów potrzebują zbiorników i odpowiednich pomp, aby skutecznie pompować ścieki do publicznej sieci kanalizacyjnej. Do pompowania ścieków na większe odległości zaleca się pompę z rozdrabniaczem. Umożliwia ona efektywne pompowanie ścieków w poziomie dzięki systemowi rozdrabniającemu zapobiegającemu powstawaniu niedrożności. Pompa rozdrabnia ścieki szare i czarne na małe cząstki, co pozwala zmniejszyć średnicę rur odprowadzających do 32 mm. Dzięki półotwartemu wirnikowi takie pompy osiągają dużą wysokość podnoszenia, dzięki czemu mogą pompować ścieki na większe odległości.

UNILIFT APG to idealne rozwiązanie do odprowadzania ścieków w domach jedno- lub dwurodzinnych. Grundfos SEG spawdzi się przy odprowadzaniu ścieków w budynkach wielorodzinnych. Instalacja dowolnego z tych rozwiązań może pomóc mieszkańcom:
* obniżyć koszty instalacji, umożliwiając zastosowanie mniejszych rur o mniejszej liczbie połączeń;
* zmniejszyć koszty montażu, ponieważ rurociągi nie wymagają wkopania głęboko w ziemię i można je układać metodą płużenia;
* uniknąć kar za brak instalacji lub nieprawidłową instalację.

Przejdźmy teraz dalej i omówmy ostatni częsty problem związany ze ściekami bytowymi: Czasochłonny proces odprowadzania wody.

Opróżnianie basenów ogrodowych i oczek wodnych lub prowadzenie prac konserwacyjnych sadzawek i fontann może być czasochłonnym procesem. Trudne i powolne bywa także usuwanie wód powierzchniowych lub zalań na zewnątrz.

Te wyzwania często wynikają z: Braku regularnych prac konserwacyjnych w basenach ogrodowych, fontannach i sadzawkach. Intensywnych opadów deszczu. Wysokiego poziomu wód gruntowych.

Do szybkiego usuwania niepożądanych ścieków zalecamy następujące rozwiązania firmy Grundfos: 

UNILIFT CC. Te pompy usuwają wodę do poziomu 3 mm i są łatwe w transporcie.
MULTIBOX to kompleksowe rozwiązanie z pompą, wężem i przyłączami niezbędnymi do łatwego usuwania wody.
UNILIFT KP to kompaktowe pompy zatapialne ze stali nierdzewnej, przeznaczone do pompowania nieagresywnych cieczy i ścieków.

Instalacja dowolnego z tych rozwiązań może pomóc mieszkańcom:
* Skrócić czas opróżniania basenów, sadzawek i oczek wodnych.
* Usunąć nadmiar wody powierzchniowej lub uniknąć zalania z zewnątrz.
* Ograniczyć uszkodzenia trawników i ogrodów dzięki szybkiemu usunięciu wody.

To już koniec modułu poświęconego problemom związanym z odprowadzeniem ścieków. Dziękuję za uwagę.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany