Jak korzystać z aplikacji Grundfos GO Remote w instalacji z pompą Alpha3

Teraz przyjrzymy się aplikacjom GO Remote i GO Balance, zastosujemy je w praktyce i zademonstrujemy ich działanie.

Intuicyjne aplikacje Grundfos GO Remote i GO Balance w połączeniu z pompą Alpha3 w trybie Bluetooth sprawiają, że konfiguracja i monitorowanie pracy pompy, a także równoważenie systemu grzewczego jest teraz znacznie wygodniejsze. Przełoży się to również na skuteczniejszą działalność Twojej firmy i większą liczbę zadowolonych klientów.

Teraz przyjrzymy się aplikacjom GO Remote i GO Balance, zastosujemy je w praktyce i zademonstrujemy ich działanie. Zaczynajmy!

Najpierw zainstaluj aplikację GO Remote w smartfonie. Znajdziesz ją w sklepie AppStore lub GooglePlay.

Teraz trzeba nawiązać połączenie z pompą w aplikacji GO Remote. Otwórz tę aplikację i wybierz połączenie Bluetooth. Naciśnij przycisk łączności Bluetooth na pompie Alpha3. Aplikacja pobierze dane pompy.

Gdy będziesz łączyć się z pompą po raz pierwszy, na ekranie aplikacji GO Remote pojawi się kreator konfiguracji.

Najpierw określ, czy instalacja znajduje się w domu, czy w budynku użyteczności publicznej.

Następnie ustal, czy będzie to konfiguracja równoważenia, czy ustawienie pompy ręczne.  Konfiguracja równoważenia sprawdza się w przypadku domów, natomiast konfiguracja ręczna jest potrzebna w budynkach użyteczności publicznej.

Na ten moment skupimy się wyłącznie na instalacji domowej, dla której wykonamy konfigurację równoważenia oraz konfigurację ręczną.

Najpierw szybko określmy, co mamy na myśli, mówiąc „konfiguracja równoważenia” i „konfiguracja ręczna”.
• Konfiguracja równoważenia instalacji odbywa się za pomocą aplikacji GO Balance. Po zakończeniu tej procedury aplikacja zaleci rodzaj regulacji Alpha3, w zależności od wybranego zastosowania.
• Podczas ręcznej konfiguracji to instalator wybiera rodzaj regulacji, który najlepiej się sprawdzi w danej sytuacji. Konfiguracja ta nie obejmuje procesu równoważenia.

Zacznijmy od konfiguracji równoważenia:

Wyobraź sobie sytuację, w której pompa Alpha3 jest instalowana dla systemu ogrzewania grzejnikowego. Musisz zrównoważyć pracę systemu grzewczego tak, aby poprawić komfort przebywania w domu, co powinno się również przełożyć na mniejsze rachunki za energię.

Gdy tylko wybierzesz konfigurację równoważenia, uruchomi się aplikacja GO Balance, co pozwoli rozpocząć wykonywanie tej procedury. Jeżeli nie posiadasz zainstalowanej aplikacji, pojawi się monit o jej pobranie ze sklepu AppStore lub GooglePlay.

Postępuj zgodnie ze poleceniami widocznymi na ekranie aplikacji. Równoważenie instalacji powinno zająć poniżej dwóch godzin.

Po wykonaniu tej operacji aplikacja samoczynnie ustawi pompę w zalecanym rodzaju regulacji. 

Aby udokumentować wykonanie operacji równoważenia, możesz wygenerować raport za pomocą aplikacji, aby udostępnić go klientowi.

Teraz wyobraźmy sobie inny scenariusz. Tym razem instalator próbuje skonfigurować pompę dla systemu ogrzewania podłogowego. Instalacja wymaga stałego ciśnienia 5,8 m. Z tego powodu należy wybrać konfigurację ręczną.

Po wybraniu ręcznej konfiguracji należy określić rodzaj regulacji dla pompy. Do wyboru jest 6 różnych trybów. Są to: tryb ogrzewania grzejnikowego, ogrzewania podłogowego, grzejnikowo - podłogowego,  stałego ciśnienia, ciśnienia proporcjonalnego oraz stałej prędkości.

Jeżeli wybierzesz tryb stałego ciśnienia, ciśnienia proporcjonalnego lub stałej prędkości, będziesz mieć możliwość dostosowania krzywej do własnych wymagań. Oznacza to, że możesz skonfigurować pompę tak, aby pracowała zgodnie z konkretnym punktem pracy.

W przypadku krzywych stałego i proporcjonalnego ciśnienia, punkt pracy może znajdować się w dowolnym miejscu pomiędzy minimum i maksimum, w odstępach 0,1 m.

Dla krzywej stałej prędkości taki punkt można ustalić w dowolnym miejscu pomiędzy minimum i maksimum, w odstępach 1%.

Wybierzemy tryb stałego ciśnienia, ponieważ ten system ogrzewania podłogowego wymaga stałej wartości 5,8 m. Następnie dokonamy regulacji punktu nastawy, przeciągając krzywą w prawo.

Tak wygląda ekran główny. W tym miejscu będziesz mieć wygodny dostęp do ustawień pompy, w tym rodzajów regulacji, trybów pracy i punktów nastawy. Wskaźnik Grundfos Eye wyświetla bieżący stan alarmowy, można tu również odczytać dane, takie jak bieżąca wartość i zużycie prądu.

Ekran główny zawiera również menu Status, Ustawienia, Harmonogram, Alarmy i ostrzeżenia, oraz Pomoc.

W dowolnym momencie możesz sprawdzić parametry pompy, korzystając z menu status. Sprawdzisz tam również wszystkie kluczowe dane w zakresie wydajności.

Menu ustawień to ogólny widok wszystkich opcji pompy z możliwością wprowadzenia zmian, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Ponadto w tym miejscu znajdziesz aktualizacje oprogramowania sprzętowego, o ile będą dostępne.

Menu harmonogramu pozwala konfigurować planowaną pracę pompy i uruchamiać tryb letni, tak jak to opisano w zadaniu nr 2.

Menu alarmów i ostrzeżeń wyświetla dziennik awarii pompy od momentu jej instalacji. Reset pompy po awarii może zostać wykonany w aplikacji lub za pomocą przycisku zasilania w interfejsie użytkownika.

Ostatnią pozycją na liście jest menu pomocy. W tym miejscu możesz:
• Uzyskać pomoc w konfiguracji pompy
• Uzyskać poradę w przypadku wystąpienia usterki
• Rozpocząć odpowietrzanie pompy

W trybie pracy możesz uruchomić pompę, zatrzymać ją lub ustalić jej pracę na minimalnym lub maksymalnym poziomie.

Po zakończeniu konfiguracji pompy Alpha3 wystarczy uruchomić pompę, wybierając opcję „Normalny”.

Zanim zakończysz pracę, możesz wygenerować raport z instalacji w której jest pompa. Następnie możesz go udostępnić klientowi.

Na końcu należy przerwać połączenie aplikacji GO Remote z pompą. Aby to zrobić, dotknij ikony rozłączania w dolnej części ekranu głównego, która powinna się w tym momencie wyłączyć.

Czas na podsumowanie zadania. Z aplikacji GO Remote i pompy Alpha3 można korzystać na różne sposoby:

• Aplikacja GO Remote jest wygodna, ponieważ posiada kreator konfiguracji oraz intuicyjny ekran główny.

• Możesz wybrać konfigurację równoważenia lub ręczną (bez równoważenia).

• Ekran główny zapewnia pełen przegląd stanu pompy Alpha3, pozwala również na wygodną regulację jej ustawień.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy