Jak zapewnić ciąglą wysoką sprawność pompy w zastosowaniach związanych z poborem wody

Dowiedz się, jakie są najczęstsze przyczyny utraty wydajności i jak temu przeciwdziałać.

Osiągi pompy w zastosowaniach związanych z ujęciami wody nieuchronnie zmieniają się z czasem.

W tym module szkoleniowym zostaniesz wprowadzony w najczęstsze przyczyny utraty sprawności i dowiesz się, co można zrobić, aby przeciwdziałać temu spadkowi.

Jedynym skutecznym sposobem, dzięki któremu można wiedzieć, w jakim stanie jest pompa, jest jej monitorowanie. 

Monitorowanie może polegać na ręcznej kontroli przeprowadzanej raz na jakiś czas lub w zaplanowanych okresach.

Jednak najskuteczniejszym sposobem monitorowania jest zdalne monitorowanie online, które można skonfigurować tak, aby były wysyłane ostrzeżenia i alarmy.

Pozwala to na natychmiastowe podejmowanie działań, jeśli dane będą zmierzać w niewłaściwym kierunku lub jeśli coś będzie wymagać natychmiastowego rozwiązania.

Najczęstszymi przyczynami utraty efektywności pompy są:

Zmiany zapotrzebowania na wodę

Zmiany statycznego poziomu wody 

Straty spowodowane tarciem w instalacji lub zużycie pompy.

Przyjrzyjmy się im po kolei, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z problemami.

Zmiana zapotrzebowania na wodę może być spowodowana podłączeniem do instalacji kolejnych konsumentów lub odłączeniem od niej istniejących konsumentów.

Zmiany oznaczają, że pompa nie będzie już działać z najlepszą sprawnością na przykład dlatego, że wymagany jest większy przepływ, w wyniku czego spada ciśnienie.

Jednym z rozwiązań będzie wymiana pompy na model o rozmiarze odpowiednim do wymagań. 

Pozwoli to zaoszczędzić pieniądze na energii elektrycznej i zapewni lepszą sprawność pompy.

Kolejnym rozwiązaniem jest zainstalowanie napędu o zmiennej częstotliwości, który automatycznie dostosowuje wydajność pompy do zapotrzebowania poprzez regulację prędkości i zapewnia, że pompa zawsze pracuje z najlepszą sprawnością.

Jeśli zapotrzebowanie na wodę wzrośnie, można również rozważyć możliwość zaprojektowania dodatkowej studni.

Przejdźmy teraz do statycznego poziomu wody.

Jeśli statyczny poziom wody spadnie, wraz z nim zmieni się potrzebne ciśnienie.

Pompa musi po prostu wyprzeć wodę na większą wysokość w celu skompensowania spadku statycznego poziomu wody, co powoduje zmniejszenie ciśnienia.

Jeśli statyczny poziom wody będzie spadać, pompa ostatecznie nie będzie w stanie zapewnić potrzebnego ciśnienia i będzie wymagać wymiany.

Czasami napęd o zmiennej częstotliwości może być rozwiązaniem alternatywnym, ponieważ umożliwia pracę pompy z nieco większą prędkością.

Należy jednak pamiętać, że większa prędkość zwiększy obciążenie silnika, więc zawsze upewnij się, że silnik ma odpowiednią rezerwę mocy, aby mógł pracować z wymaganą prędkością.

Sprawność pompy może również ulec obniżeniu z powodu strat spowodowanych tarciem w rurach, do czego dochodzi z czasem, gdy nagromadzi się w nich kamień. 

Nie da się uniknąć osadzania się kamienia i w bardzo złych sytuacjach konieczne może być czyszczenie lub wymiana rur.

Istnieje jednak inne, bardziej perspektywiczne rozwiązanie, jeżeli wyzwanie to zostanie uwzględnione na wczesnym etapie projektowania studni.

Dzięki zastosowaniu elastycznych węży, zamiast tradycyjnego orurowania, kamień będzie odrywany wewnątrz elastycznego węża przy każdym uruchomieniu pompy, ponieważ wąż automatycznie nieznacznie się rozszerza, gdy jest pod ciśnieniem.

Wreszcie występuje też problem ze zużyciem się pompy.

Pompy będą działać przez wiele lat bez żadnych problemów, jeśli woda jest czysta i nie zawiera piasku ani innych cząstek ściernych.

Jeśli jednak w studni będzie nadal pojawiać się piasek, pompa zużyje się szybciej niż zwykle.

Nie można powiedzieć, jak szybko, ale w końcu pompa ulegnie zniszczeniu.

Czasami problemy te można zminimalizować, po prostu zmniejszając natężenie przepływu, ale w większości przypadków nie będzie to wystarczające.

Rozwiązaniem może być zainstalowanie urządzenia, które oddziela piasek od wody, zanim dostanie się on do pompy.

Ewentualnie tylko proces regeneracji studni lub nowa studnia jest odpowiedzią na ten problem.

Tak więc monitorowanie pomp i studni jest bardzo dobrym pomysłem.

Pozwala dostrzec i podjąć właściwe działania w odpowiedzi na zmiany przepływu i ciśnienia, wzrost zużycia energii lub inne odchylenie od ustanowionej krzywej wydajności, co z kolei pozwala utrzymać wysoką sprawność w zastosowaniach pompy do poboru wody.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany