Jak wydłużyć żywotność pompy

Dowiedz się, jakie środki ostrożności można podjąć, aby wydłużyć żywotność pomp i silników.

Po zainstalowaniu pompy pod ziemią chcesz, aby wytrzymała jak najdłużej, ponieważ naprawy są niewygodne i bardzo kosztowne.

Jest wiele rzeczy, o których należy wiedzieć, aby zapobiec awariom pompy i komplikacjom w studni.

W ramach tego zadania zostaniesz wprowadzony do niektórych z najczęstszych wyzwań napotykanych w zastosowaniach związanych z wodami podziemnymi i poznasz rozwiązania, dzięki którym Twoje pompy będą mogły działać jak najdłużej.

Poniższe wyzwania stanowią najczęstsze przyczyny skrócenia żywotności pomp:

Wyzwania związane z zasilaniem

Niewystarczające chłodzenie silnika

Piasek

Uderzenie hydrauliczne oraz kawitacja 

Przyjrzyjmy się każdemu z nich z osobna, aby dowiedzieć się, jak radzić sobie z problemami.

Zapewnianie stabilnego, jednorodnego zasilania jest obowiązkiem firmy energetycznej.

Nie można jednak zawsze uznawać go za pewnik.

W wielu obszarach zasilanie ulega wahaniom, które mogą powodować szereg problemów, w tym zbyt wysokie napięcie, zbyt niskie napiecie, asymetria faz i zanik fazy.

Nic nie można zrobić, aby uniknąć wahań zasilania, ale można zainstalować zabezpieczenie silnika.

Zabezpieczenie to skutecznie wyłączy zasilanie, gdy jedna z opisanych sytuacji będzie osiągać poziom krytyczny.

Przeciążenie może być spowodowane przez zmianę punktu pracy pompy lub jej zużyciem, przez które pompa generuje większe tarcie niż wtedy, gdy była nowa.

Zabezpieczenie przed przeciążeniem należy zawsze instalować w celu ochrony przed potencjalnymi uszkodzeniami spowodowanymi przeciążeniem.

Zapewni ono ochronę zarówno przed mniejszymi przeciążeniami przez długi czas, jak i nagłą całkowitą blokadą, która pojawia się natychmiast.

Teraz zobaczmy, jak niewystarczające chłodzenie silnika może zagrozić niezawodności operacyjnej.

Silnik to najbardziej czuły element układu pompowego, a nadmierne temperatury ostatecznie doprowadzą do jego zniszczenia.

To wody gruntowe chłodzą silnik podczas pracy.

Aby zapewnić wystarczające chłodzenie, wymagane są dwie rzeczy:

Temperatura wód gruntowych nie może przekraczać znamionowej temperatury otoczenia silnika

Przepływ wzdłuż silnika musi zawsze wynosić co najmniej 0,15 m/s 

Im szybciej płynie woda, tym bardziej efektywne jest chłodzenie.

Jeśli temperatura wody w otoczeniu jest wyższa niż temperatura podana na silniku, można zwiększyć przepływ wzdłuż silnika lub obniżyć parametry znamionowe silnika.

Jeśli nie da się uzyskać wymaganego przepływu wzdłuż silnika, można zainstalować płaszcz chłodzący, który zwiększy prędkość wody co najmniej do wymaganego minimum.

Podobnie jak w sytuacji słabego zasilania i przeciążenia, rozsądnym jest zainstalowanie zabezpieczenia, aby zapewnić, że silnik zatrzyma się w przypadku zbyt wysokiej temperatury.

Zbyt wysoka temperatura silnika znacznie zmniejszy jego żywotność i spowoduje szkody, które ostatecznie zniszczą silnik.

Następnym zagrożeniem jest piasek.

Piasek jest nieunikniony w wodzie, przy zastosowaniach związanych z wodami gruntowymi, ale stwarza ryzyko, jeśli pompa nie jest przed nim chroniona.

Jeśli studnia nie została odpowiednio zaprojektowana i wykonana, filtr piaskowy nie będzie działać i piasek będzie nadal przedostawać się do studni, doprowadzając z czasem do całkowitego zniszczenia pompy.

Uderzenie hydrauliczne to kolejne zdarzenie, które jest szkodliwe dla pompy.

Występuje ono, gdy pompa zatrzymuje się zbyt szybko, a energia zmagazynowana w przepływającej wodzie zostaje natychmiast uwolniona.

Uderzenie hydrauliczne można rozpoznać po głośnym hałasie przypominającym uderzanie w rury.

Powoduje ono zużycie zarówno pompy, rur, jak i zaworów i należy je natychmiast wyeliminować.

Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest wyposażenie pompy w funkcję łagodnego rozruchu.

Kolejnym jest wprowadzenie buforu powietrznego w rurociągu w celu pochłaniania energii zgromadzonej w wodzie.

Wreszcie istnieje też kawitacja, która jest typowym skutkiem spadku statycznego poziomu wody i jej wysokiej temperatury.

Gdy poziom wody spadnie, ciśnienie na wlocie również spadnie i w połączeniu z dużym przepływem powyżej punktu pracy pompy może spowodować wrzenie wody.

Gwałtowne powstawanie i zapadanie się pęcherzyków powietrza we wrzącej wodzie może być niszczące dla pompy, jeśli nie zostanie bardzo szybko zlikwidowane.

Jeśli wystąpi kawitacja, rozwiązaniem może być opuszczenie pompy w głąb studni w celu przywrócenia odpowiedniego ciśnienia lub zmniejszenia przepływu.

Tak więc, jak widać, jest sporo czynników, które potencjalnie mają negatywny wpływ na cykl życia pompy. Opłaca się uważać na nie oraz działać proaktywnie, jeśli chcesz, aby pompy wytrzymały dłużej, jednocześnie ograniczając liczbę konserwacji i napraw.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany