Rola pomp w systemach sieci ciepłowniczych

Zajrzyj za kulisy i dowiedz się, dlaczego pompy są bijącym sercem sieci ciepłowniczych.

Sieci ciepłownicze to wydajne energetycznie rozwiązanie. Jeśli rozwiązanie to jest stosowane prawidłowo, może być również najbardziej zrównoważoną opcją. Ale jak to rzeczywiście działa? I jaka jest energia transportowana z punktu A do punktu Z? Zacznijmy od tego, że wiele pomp współpracuje ze sobą, aby przyczynić się do działającego systemu sieci ciepłowniczej.

Zapewniają one transport wody z centralnego zakładu do poszczególnych domów w najbardziej energooszczędny i niezawodny sposób. W tym zadaniu użyjemy elektrociepłowni – zwanej również elektrownią CHP – jako punktu wyjścia. Rozbijemy proces krok po kroku, aby zobaczyć, jak kilka pomp przekształca energię w podgrzewaną lub chłodzoną wodę.

Po drodze zbadamy każdy krok, podkreślając znaczenie każdej pompy. Zacznijmy od wyżej wymienionej elektrociepłowni CHP. Stąd wytwarzana jest energia w sieci za pomocą paliw, takich jak biomasa, energia słoneczna i wiatrowa.

Proces ten stanowi początek podróży wody w kierunku budynków mieszkalnych i budynków przemysłowych. Po wypompowywaniu wody do podstacji jest ona wreszcie gotowa do rozprowadzenia do gospodarstw domowych w celu kontrolowania temperatury w pomieszczeniach i podgrzewania wody.

Chociaż w tym przykładzie podkreślono sposób wytwarzania energii w elektrociepłowni, działanie sieci ciepłowniczej jest zasadniczo takie samo, niezależnie od rodzaju elektrowni, z którą mamy do czynienia. Każda pompa po drodze jest kluczowym trybikiem w maszynie, którą jest system sieci ciepłowniczej.

Razem pompy gwarantują, że sieć ciepłownicza będzie możliwie najbardziej zrównoważonym, wydajnym energetycznie i ekonomicznym rozwiązaniem wielu wyzwań związanych z energią. A wszystko zaczyna się w centralnym zakładzie. Główne pompy w tych zakładach odpowiadają za tętno w systemach sieci ciepłowniczych.

Ich celem jest rozprowadzanie ogromnych ilości wody do sieci dystrybucji. Ze względu na długość podróży wody, istotne jest, aby były one zbudowane solidnie i niezawodnie. Aby mogły pracować tak długo, jak to możliwe. Przed rozprowadzeniem wody ważne jest, aby jakość spełniała dane standardy.

Aby to zagwarantować, woda musi być filtrowana na bieżąco. Pompy filtra zasilania recyrkulują około 10% całkowitego przepływu przez filtr. Filtr znajduje się zazwyczaj w pobliżu zaworów regulacyjnych i pomaga usunąć zanieczyszczenia, takie jak odpadki i inne materiały, które mogą dostać się do rur. Usuwanie zanieczyszczeń ma kluczowe znaczenie, ponieważ zapobiega wszelkim spadkom wydajności systemu.

Pompy bocznikowe kotła utrzymują wydajność systemu, zapewniając recyrkulację wody w kotle. W ten sposób pompy gwarantują, że różnica temperatur między górą a dołem kotła nie jest zbyt wysoka.

Zmniejsza to ryzyko kondensacji, co ma kluczowe znaczenie dla kotłów, które nie są zaprojektowane tak, aby wytrzymać kondensację. W najgorszym przypadku kondensacja może spowodować powstanie rdzy i skrócić okres eksploatacji systemu. Pompa bocznikowa kotła pomaga ominąć te problemy, co ostatecznie prowadzi do znacznie dłuższej żywotności.

Postojowe pompy grzewcze zapewniają szybkie uruchomienie i optymalną ochronę kotłów. Zapewniają stały przepływ wody przez kocioł nawet wtedy, gdy jest w trybie gotowości.

W ten sposób, system może niezwłocznie uruchomić się ponownie, bez konieczności podgrzewania wody. Temperatura spalin może znacznie wpływać na ogólną sprawność kotła. Instalacja ekonomizera między kotłem i kominem pozwala na kontrolowanie spalin z kotła. W ten sposób gwarantuje się, że pochłaniana energia jest dobrze zużywana.

Zainstalowanie ekonomizera spalin może zredukować koszty paliwa o 15%. Na tym etapie woda, którą śledziliśmy z zakładu centralnego, znajduje się na odcinku domowym. Pompy dystrybucyjne transportują wodę od podstacji do indywidualnych konsumentów.

Zanim się obejrzysz, grzejniki będą wypełnione ciepłą wodą i można będzie regulować temperaturę w gospodarstwach domowych. Aby dotrzeć do odległych obszarów, pompy można również umieścić dalej w systemie.

W ten sposób można również zredukować ciśnienie w całym układzie. Ważne jest również, aby instalować pętle mieszające. Sterują one przepływem i temperaturą sieci ciepłowniczej, aby sprostać zapotrzebowaniu na temperaturę u różnych konsumentów, a także wykorzystywać zrównoważone źródła energii w niektórych obszarach sieci.

Wszystkie te fazy zapewniają działanie całego systemu, wyraźnie podkreślając dlaczego sieci ciepłownicze to rozwiązanie energetyczne przyszłości.

Przejdźmy przez funkcje i zalety każdej pompy po raz ostatni: Pompa główna: dystrybuuje wodę do centrów dystrybucji. Pompa bocznikowa kotła: recyrkuluje wodę i zmniejsza kondensację. Pompa filtra zasilania: usuwa wszystkie zanieczyszczenia z recyrkulowanej wody.

Postojowa pompa grzewcza: Zapewnia szybkie uruchamianie i optymalną ochronę kotła.Ekonomizer spalinowy: chłodzi spaliny, obniżając koszt paliwa nawet o 15%. Pompa dystrybucyjna: dystrybuuje energię do poszczególnych domów.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany