Dobór wielkości i montaż pompy do poboru wody gruntowej do zasilania domów w wodę

Poznaj podstawy doboru wielkości i montażu pomp głębinowych do zasilania domów w wodę gruntową oraz dowiedz się, dlaczego dobór odpowiedniej wielkości jest taki ważny.  

W tym podręczniku poznamy podstawy doboru wielkości pomp głębinowych do poboru wody gruntowej. Krótko omówimy również najlepsze praktyki stosowane podczas montażu pomp.     

Pobór wody gruntowej jest szczególnie istotny w obszarach, w których koszty doprowadzenia wodociągu miejskiego do kilku domów leżących z dala od miasta są zbyt wysokie.    

Zamiast tego w pobliżu każdego budynku wierci się studnię i montuje pompę głębinową, która dostarcza wodę gruntową na potrzeby gospodarstwa domowego.   

Najważniejszym czynnikiem podczas doboru wielkości pompy głębinowej jest upewnienie się, że pompa będzie zapewniać wymagane ciśnienie i przepływ. Wymagany przepływ zależy od potrzeb użytkownika końcowego. W przypadku dwóch łazienek, pralki i zmywarki w domu oraz systemu nawadniania w ogrodzie pompa musi zapewniać znacznie większy przepływ niż w przypadku tylko jednej łazienki i kranu w kuchni.    

Ciśnienie (wysokość podnoszenia) można określić za pomocą następujących parametrów:
Wysokość hydrauliczna i strata od dynamicznego poziomu wody do zbiornika hydroforowego — dynamiczny poziom wody to poziom wody podczas pracy pompy.

Wysokość podnoszenia i strata od zbiornika hydroforowego do najwyżej położonego kranu w budynku.

Minimalne ciśnienie w kranie znajdującym się najwyżej.
    
Po określeniu tych parametrów można wybrać optymalny model pompy do poboru wody gruntowej. Wystarczy odszukać żądany przepływ i wysokość podnoszenia na charakterystyce pracy pompy. W tym przykładzie potrzebna jest pompa, która zapewnienia 2 m3/h na wysokości 100 m, np. pompa SQ2.     

Czy dobór odpowiedniej wielkości pompy ma naprawdę tak duże znaczenie, gdy pompa dostarcza wodę tylko do jednego domu? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tak. Zbyt mała pompa zapewni zbyt mały przepływ lub ciśnienie, co oznacza, że uzyskanie wymaganej wydajności na godzinę podczas obciążeń szczytowych lub wymaganej wysokości hydraulicznej nie będzie możliwe.

Z kolei zbyt duża pompa nie będzie energooszczędna, co spowoduje niepotrzebny wzrost kosztów eksploatacji. Tak więc rozmiar pompy dla gospodarstwa domowego z pewnością ma znaczenie.      

Skoro określiliśmy już optymalny rozmiar pompy głębinowej, omówmy pokrótce kilka istotnych kwestii związanych z montażem. Doświadczenie podpowiada, że średnica nominalna pompy powinna być taka sama jak średnica odwiertu.      
    
Jeśli odwiert jest zbyt duży, prędkość przepływu wody przez pompę może być zbyt mała, doprowadzając do gromadzenia się wody stojącej w odwiercie i potencjalnie do przegrzania silnika. Silnik jest bardzo czuły na temperaturę wody, zatem należy się zawsze upewnić, że przepływ minimalny przez silnik wynosi 0,15 m/s, jeśli temperatura wody gruntowej jest większa niż 30°C.
     
W trudnych warunkach, aby zoptymalizować chłodzenie silnika, pompę można wyposażyć w płaszcz chłodzący.  

Kolejnym istotnym czynnikiem jest głębokość montażu. Pompę należy zamontować poniżej dynamicznego poziomu wód gruntowych, aby mieć pewność, że nie dojdzie do suchobiegu podczas pracy.  

Na koniec spójrzmy jeszcze na zbiornik hydroforowy w systemie głębinowym. Rozmiar zbiornika zależy od wybranej pompy i stanowi niezwykle istotny element systemu, szczególnie, gdy miejsce przeznaczone na zbiornik znajduje się w stosunkowo ograniczonej przestrzeni.

W systemie konwencjonalnym, gdzie pompa jest sterowana łącznikiem ciśnienia, zbiornik hydroforowy musi mieć pojemność od 50 do 200 litrów wody, aby zapewnić odpowiednie ciśnienie w kranach.      

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany