Funkcje ochronne pomp GRUNDFOS SQ/SQE: Zabezpieczenie przed wahaniami napięcia

Dowiedz się, jak pompa SQ/SQE dostosowuje swoją pracę do zmieniającego się napięcia zasilania, zapewniając instalatorowi mniejszą liczbę wizyt serwisowych, a właścicielowi domu trwałą pompę o długim okresie eksploatacji.

Grupa pomp głębinowych Grundfos SQ i SQE są wyposażone w trzy unikalne funkcje ochrony.

W tym filmie skoncentrowano się na ochronie pompy przez wahaniami napięcia zasilania.

Zanim przejdziemy do pomp SQ/SQE, przyjrzyjmy się, w jaki sposób konwencjonalna 4-calowa pompa głębinowa reaguje na wahania napięcia, gdy standardem zasilania jest 230 V.

W wielu krajach świata napięcie ulega dość znacznym zmianom.

Ma to negatywny wpływ na urządzenia elektryczne o wąskim zakresie tolerancji zmian napięcia zasilania.

Weźmy na przykład konwencjonalne 4-calowe pompy głębinowe.

Jeśli napięcie zasilania spada, prąd silnika wzrasta, a to sprawia, że temperatura silnika rośnie.

Gdyby napięcie zasilania spadło o ponad 10% – do poziomu poniżej 207 V – stycznik silnika po prostu zatrzymałby pompę ze względu na zbyt wysokie natężenie prądu.

Gdy napięcie wzrasta i ponownie wchodzi w akceptowalny zakres, pompa może nie być w stanie automatycznie wznowić działania, jeśli stycznik silnika wyposażony jest w resetowanie ręczne.

Jeśli napięcie zasilania wzrasta do poziomu powyżej wartości nominalnej, prędkość silnika, a w rezultacie jego obciążenie, również ulegną zwiększeniu.

Spowoduje to wzrost prądu, a w konsekwencji również temperatury silnika.

Jeżeli napięcie przekroczy 252 V, stycznik silnika zatrzyma pompę.

Pompy SQ/SQE lepiej nadają się do pracy przy takich zmianach napięcia.

Po pierwsze, pompy te są w stanie działać w bardzo szerokim zakresie napięcia zasilania.

Są również w stanie automatycznie dostosować swoje działanie do rzeczywistego napięcia zasilania, utrzymując prąd silnika i jego temperaturę poniżej dopuszczalnej górnej granicy.

Pompa SQ/SQE jest w stanie utrzymywać wydajność uzyskaną przy napięciu nominalnym 230 V dopóty, dopóki napięcie utrzyma się powyżej 150 V.

Maksymalną wydajność pompa jest w stanie zapewnić przy napięciu zaledwie 198 V.

Jeżeli napięcie spadnie poniżej 198 V, pompa zmniejszy prędkość obrotową, aby utrzymać prąd silnika poniżej górnej granicy i uniknąć przegrzania, ale nadal będzie dostarczać wodę do domu.

Dopiero wtedy, gdy napięcie zasilania spadnie poniżej 150 V, pompa SQ/SQE wyłączy się.

Podobnie dzieje się, gdy napięcie zasilania wzrasta.

W zakresie od 230 V do 264 V wydajność pozostaje bez zmian, a prąd silnika zmniejsza się.

Pod pewnymi warunkami pompa może kontynuować pracę, jeśli napięcie zasilania wzrośnie jeszcze bardziej.

Ostatecznie pompa zatrzyma się, co uchroni ją przed uszkodzeniem.

Gdy napięcie zasilania ponownie wchodzi w akceptowalny zakres, pompy SQ/SQE zostają automatycznie uruchomione.

Jeśli odchylenie napięcia zasilania mieści się w zakresie 14% wartości nominalnej, wydajność nie ulegnie zmianie.

Korzyści są oczywiste.

Dla instalatora ochrona pomp SQ/SQE przed wahaniami napięcia oznacza mniejszą liczbę wizyt serwisowych.

Pompa jest po prostu lepiej przystosowana do pracy przy wahaniach napięcia zasilania - nawet przy wahaniach tak dużych, przy których konwencjonalna pompa uległaby zatrzymaniu.

Dla właściciela domu ochrona przed wahaniami napięcia w szerokim zakresie oznacza stały dopływ wody.

Nie wspominając już o tym, że okres eksploatacji pompy będzie bardzo długi, gdyż jej przegrzewanie jest zredukowane do absolutnego minimum.

 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 7
Długość kursu
Długość kursu: 40 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany