Porównanie tradycyjnej i inteligentnej instalacji HVAC

Poznaj i zrozum zalety korzystania z funkcji FLOWLIMIT, dostępnej w inteligentnych pompach wykorzystywanych w instalacjach grzewczych.

W tym zadaniu dokonamy porównania dwóch instalacji, aby umożliwić Ci zrozumienie zalet stosowania technologii FLOWLIMIT w instalacjach HVAC.

Jako przykład wykorzystajmy gazowy kocioł kondensacyjny.

Aby zapewnić kondensację spalin, temperatura na powrocie z instalacji HVAC musi być jak najniższa i wynosić zazwyczaj mniej niż 57°C.

Zacznijmy od instalacji tradycyjnej i zobaczmy, jak charakterystyka instalacji może wpływać na przepływ. Temperatura przepływu projektowego wynosi 80°C, a temperatura na powrocie wynosi 50°C, co daje przepływ projektowy o natężeniu 28 m3/godz.

Jeśli jednak charakterystyka instalacji jest znacznie niższa niż oczekiwano, ryzyko przepełnienia jest nieuchronne, a natężenie przepływu może wzrosnąć dwukrotnie – do 57 m3/godz. Nadmierny przepływ wpływa na Delta T i pozostawia nas z temperaturą na powrocie sięgającą 65°C – i warunkami uniemożliwiającymi kondensację spalin.

Przejdźmy teraz do instalacji z pompą MAGNA3 z włączoną funkcją FLOWLIMIT.

Funkcja FLOWLIMIT pozwala ustawić przepływ maksymalny, dzięki czemu nie przekroczymy dokładnie określonego, wymaganego przepływu – w tym przypadku 28 m3/godz.

Obszar potencjalnego nadmiernego przepływu zostaje dzięki temu wyeliminowany, a temperatura na powrocie na poziomie poniżej 57°C, co zapewnia optymalne warunki do kondensacji spalin. Dodatkową korzyścią tego rozwiązania jest wzrost wydajności instalacji o 10%. Im wydajniejsza praca instalacji, tym wymaga ona mniej gazu, co z kolei sprawia, że jest ona bardziej ekonomiczna. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 18 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany