Zapewnianie zrównoważenia instalacji grzewczych w budynkach komercyjnych

Dowiedz się, jak uzyskać idealnie zrównoważoną instalację grzewczą dzięki inteligentnej pompie.

Zapewnianie równowagi instalacji grzewczych w budynkach komercyjnych może być trudne. Jednak słabo zrównoważone instalacje mogą doprowadzić do nadmiernego zużycia energii, więc warto nadać tej kwestii wysoki priorytet.

To zadanie stanowi wprowadzenie do wyzwania związanego z zapewnianiem zrównoważenia  instalacji grzewczych, a także pozwala zobaczyć, jak technologia FLOWLIMIT w pompie MAGNA3 może uprościć to zadanie i zoptymalizować wydajność instalacji w procesie.

Zacznijmy od przyjrzenia się jednemu z największych wyzwań związanych z instalacjami grzewczymi w budynkach komercyjnych: zapewnianiu zrównoważenia  instalacji. Ze względu na odległość od pompy do konsumenta końcowego mogą występować znaczne różnice ciśnienia, które będą zależne od przepływu. Z tego powodu zapewnienie zrównoważenia instalacji to trudne zadanie, które w dużym stopniu opiera się na założeniach. Margines niepewności wzrasta przy tym wraz ze wzrostem liczby pomp w instalacji. Przynajmniej tak było kiedyś.

Dzięki technologii FLOWLIMIT, wykorzystanej w pompie MAGNA3, możliwe jest teraz bardzo precyzyjne sterowanie maksymalnym przepływem przez pompę, co sprawia, że zapewnienie zrównoważenia i instalacji jest znacznie prostsze.

Spójrz na wykres, na którym porównano krzywe przepływu pompy tradycyjnej i pompy MAGNA3 z włączoną funkcją FLOWLIMIT.

Podczas gdy inne pompy po prostu pracują z pełną prędkością, technologia FLOWLIMIT umożliwia ustawienie maksymalnego limitu przepływu. Oznacza to, że pompa MAGNA3 nie przekroczy przepływu projektowego – niezależnie od średnicy rur i potencjalnych strat spowodowanych tarciem.
Należy pamiętać, że obliczanie przepływu nie jest trudne. Prawdziwe wyzwanie stanowią straty ciśnienia. W przypadku korzystania z tradycyjnej pompy często popełnia się błąd, wnioskując, że charakterystyka instalacji jest bardziej stroma niż w rzeczywistości. Jest to pokazane na wykresie za pomocą najbardziej stromej, niebieskiej krzywej. Spójrz teraz na  bardziej płaską, niebieską krzywą. Jak widać, w przypadku stosowania pompy MAGNA3 z włączoną funkcją FLOWLIMIT charakterystyka instalacji jest znacznie niższa, co minimalizuje ryzyko nadmiernego przepywu w instalacji i zmniejsza zużycie energii.

Do tej pory limity przepływu utrzymywano poprzez stosowanie dla pomp zaworów dławiących, które nie były bezpośrednio łączone z pompą i nie były w stanie zmienić jej przepływu.

Zawory dławiące można teraz wyeliminować dzięki technologii FLOWLIMIT wbudowanej w pompę MAGNA3, która znacznie upraszcza zapewnianie równowagi instalacji i sprawia, że staje się ona o wiele bardziej energooszczędna. Wykluczenie zaworów dławiących oznacza również możliwość zmniejszenia kosztów początkowych.

Wreszcie, przejdźmy do kolejnej świetnej zalety, jaka wiąże się ze stosowaniem pompy MAGNA3 w instalacjach grzewczych w budynkach komercyjnych. Pompa MAGNA3 współpracuje z aplikacją Grundfos GO – zdalnym kontrolerem, który umożliwia zdalną konfigurację, sterowanie i monitorowanie pompy. Jedną z korzyści w zakresie zapewniania zrównoważenia jest łatwy dostęp do funkcji FLOWLIMIT z poziomu kontrolera Grundfos GO.

Wystarczy wejść w program kontrolera Grundfos GO.

Wybrać pompę MAGNA3.

Włączyć funkcję FLOWLIMIT

… i ustawić żądany poziom dla funkcji FLOWLIMIT. Tylko tyle! Rozruch nowej pompy nigdy nie był łatwiejszy.

Możliwe jest także tworzenie raportów na temat aktywności pompy i udostępnianie ich w formie elektronicznej za pośrednictwem kontrolera Grundfos GO...

... a poprawki wprowadza się do pompy szybko i bez wysiłku.

A więc podsumujmy: Zapewnianie zrównoważenia instalacji grzewczych było dotychczas trudnym zadaniem, lecz dzięki technologii FLOWLIMIT, wykorzystanej w pompie MAGNA3, udało się dokonać świetnego postępu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 18 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany