Wprowadzenie do sterowników poziomu LC

Dowiedz się więcej o podstawach z zakresu sterowników poziomu LC, dlaczego ta seria została zaprojektowana i w jakich zastosowaniach można z niej korzystać.

Opróżnianie studzienek w instalacjach ściekowych, a także napełnianie zbiorników w instalacjach zaopatrujących w wodę może być trudnym procesem.

Na szczęście sterowniki poziomu LC firmy Grundfos sprawiają, że jest to znacznie prostsze zadanie. W tym module przedstawimy podstawowe wprowadzenie do gamy LC, oraz zastosowania, w których sprawdzają się te sterowniki, a także pokażemy ich różne warianty.

Przede wszystkim jednak pokrótce spojrzymy na niektóre z powodów, dla których zaczęto rozwijać gamę produktów LC. Klienci z branży zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków zazwyczaj szukają systemów, które są przyjazne dla użytkownika, ekonomiczne i zdolne do komunikowania się z systemem nadzoru.

Do tej pory tylko nasze najbardziej zaawansowane sterowniki, takie jak układy Dedicated Controls, były w stanie połączyć się z systemami SCADA. Oznacza to, że nie było możliwości monitorowania i sterowania mniejszymi instalacjami.

Ale dzięki nowym sterownikom poziomu LC można uniknąć takich problemów. Główna idea tworzenia sterowników poziomu LC to zaspokojenie potrzeb klientów. Przyjrzymy się dokładniej tym funkcjom w module 3. Na razie jednak zwróćmy uwagę na koncepcję sterowników LC.

W serii LC firma Grundfos zaprojektowała szeroką gamę sterowników poziomu do instalacji z jedną lub dwiema pompami. Sterowniki nadają się idealnie do opróżniania i napełniania, w tym do małego transportu ścieków z budynków użyteczności publicznej i w systemach nawadniania.

Obsługują tradycyjne rozwiązania z przełącznikiem pływakowym, a także te z analogowym przetwornikiem poziomu. Sterowniki ze wstępnie zdefiniowanymi ustawieniami dopasowanymi do tego typu zastosowań, doskonale nadają się do łatwego i szybkiego uruchomienia w konkretnym zastosowaniu.

Interfejs użytkownika sterownika pokazuje poziomy i umożliwia ręczne sterowanie pompami. Możliwe jest również wsparcie aplikacją Grundfos GO. Przyjrzymy się bliżej interfejsowi użytkownika i aplikacji Grundfos GO w następnym module.

Sterowniki poziomu zostały projektowane do pracy w dwóch różnych trybach: trybie opróżniania i trybie napełniania. Tak więc podczas pracy w trybie opróżniania sterownik uruchomi wszystkie pompy, aby opróżnić pełny zbiornik lub studzienkę. Funkcja ta jest zwykle używana w małych studzienkach ściekowych lub do usuwania wody powierzchniowej z piwnic. W przypadku pracy w trybie napełniania jest odwrotnie.

W tym trybie pompy pracują, aby napełnić zbiornik lub studzienkę. Tryb napełniania jest stosowany do napełniania zbiorników, gdy woda jest pompowana z rzeki lub jeziora do akwenu lub zbiornika. Stąd woda jest rozprowadzana do celów związanych z nawadnianiem lub na przykład na pola golfowe.

Sterowniki poziomu LC są dostępne w dwóch wariantach. LC 231 to kompaktowe rozwiązanie z certyfikowanym zabezpieczeniem silnika. Model LC 241 jest rozwiązaniem w szafce, które oferuje modułowość i dostosowanie do wymagań klienta.

Chociaż oba rozwiązania mogą uruchomić jedną lub dwie pompy, model LC 231 oferuje metodę bezpośredniego rozruchu (DOL) do 12 A, podczas gdy model LC 241 oferuje tę funkcję do 23 A, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych pomp.

Oba warianty oferują najważniejsze funkcje, ale istnieje kilka sposobów, aby je odróżnić. Na przykład model LC 241 można rozbudować wg wymagań klienta, co umożliwia np. dodanie zewnętrznego brzęczyka lub dodatkowego We/Wy.

Na tym kończy się nasze wprowadzenie o sterownikach poziomu LC. Aby uzyskać bardziej dokładny przegląd tego, co oferuje każdy sterownik, wejdź na naszą stronę internetową.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany