Mieszanie w procesie oczyszczania ścieków

20 - Mieszanie w procesie oczyszczania ścieków

W tym temacie omawiamy nowe perspektywy oczyszczania ścieków, a także znaczenie prawidłowego pozycjonowania mieszadeł w zbiorniku.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 22 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany

Przegląd modułów szkoleniowych

00:05:35

Wprowadzenie do procesu mieszania w oczyszczalni ścieków

Poznaj korzyści stosowania filozofii projektowania w oparciu o siłę ciągu

00:06:37

Zrozumienie znaczenia mieszadeł w oczyszczaniu ścieków

Dowiedz się, dlaczego odpowiednie rozmieszczanie mieszadeł jest bardzo ważne i poznaj kilka ogólnych zaleceń dotyczących rozmieszczania.

00:05:28

Studium przypadku: Jak przeprojektować i poprawić mieszanie

Zobacz, jak określone filozofie projektowania i zalecenia dotyczące rozmieszczania mieszadeł wywarły pozytywny wpływ w konkretnym przypadku.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś