Opis paneli słonecznych w solarnych systemach pompowania wody

Dowiedz się więcej o różnych typach paneli słonecznych oraz o tym, jak możesz używać paneli i dobierać ich rozmiar w Katalogu Technicznym Grundfos

Panele słoneczne są oczywiście niezbędne w rozwiązaniach zasilanych energią słoneczną. 

W tym module przyjrzymy się bliżej różnym rodzajom paneli słonecznych, ich pracy i wreszcie zobaczymy, w jaki sposób użytkownicy mogą dodawać własne panele słoneczne i dobierać ich rozmiar w programie doboru rozmiaru Grundfos w Katalogu Technicznym Grundfos."

Mówiąc najprościej, panele słoneczne pochłaniają energię z promieni słonecznych w celu generowania energii. Zazwyczaj panel słoneczny składa się z (dowolnej liczby między 36 i 72) ogniw o mocy od 50 do 300 W. 

Istnieją dwa rodzaje paneli słonecznych: krystaliczne i cienkowarstwowe. Przyjrzyjmy się głównym różnicom między nimi.

Ogólnie rzecz biorąc, krystaliczne panele słoneczne są najpopularniejsze, ale istnieją pewne kryteria, pod względem których panele cienkowarstwowe są lepszym rozwiązaniem. 

Na przykład panele cienkowarstwowe zapewniają lepszą wydajność w pochmurnych i gorących warunkach, podczas gdy panele krystaliczne są lepszym wyborem do niskich temperatur. Jednak główne różnice leżą w zakresie wydajności, rozmiaru i możliwości. Poziomy wydajności w panelach krystalicznych zazwyczaj wahają się między 13–20%, podczas gdy panele cienkowarstwowe osiągają 6–8%. Panele krystaliczne są również znacznie mniejsze, co czyni je idealnym rozwiązaniem dla kompaktowych przestrzeni.  

Krystaliczne panele słoneczne dzielą się również na dwie różne wersje: polikrystaliczne i monokrystaliczne. 

Panele monokrystaliczne są całe czarne i działają lepiej w wyższych temperaturach, osiągając jednocześnie poziom wydajności do 20%. 

Panele polikrystaliczne, z drugiej strony, mają kolor jasno- i ciemnoniebieski. Osiągają poziom wydajności do 17%. Jednak są tańsze w produkcji, a ich wytwarzanie generuje mniej odpadów silikonowych. 

Teraz, gdy przedstawiliśmy cechy różnych typów paneli słonecznych, następna sekcja tego modułu skupi się bardziej na właściwościach elektrycznych panelu słonecznego. Przede wszystkim istnieje kilka podstawowych właściwości elektrycznych, które należy uwzględnić podczas wyboru paneli słonecznych.

Terminy te są następujące:  

Napięcie w punkcie maksymalnej mocy – lub Vmp – to napięcie, gdy panele słoneczne są ładowane optymalnie.

Następnie jest też prąd w punkcie maksymalnej mocy – lub Imp. Podobnie jak w przypadku Vmp, jest to prąd, gdy panele słoneczne są ładowane optymalnie. 

Jest też napięcie bez obciążenia – lub Voc. Jest to napięcie, gdy przewody nie są podłączone.

Wreszcie jest prąd zwarcia – lub Isc – czyli prąd, gdy przewody są zwarte.

Jeśli chodzi o połączenie elektryczne paneli słonecznych, zazwyczaj mamy do czynienia z połączeniami szeregowymi lub połączeniami równoległymi. Te układy połączeń są również określane „ciągiem” i „tablicą”. 

Jak sama nazwa wskazuje, połączenie szeregowe to zestaw paneli słonecznych połączonych szeregowo – lub w ciągu. Każdy panel w ciągu zwiększa napięcie, przyczyniając się do ogólnej wyższej mocy wyjściowej napięcia. Tak więc, jeśli na przykład istnieje połączenie czterech paneli słonecznych, w którym każdy panel ma moc 37 V, napięcie wyjściowe z każdego panelu w szeregu jest sumowane. 

Ogólnie rzecz biorąc, oznacza to, że szeregowe połączenie paneli słonecznych składające się z czterech paneli może dostarczyć moc 148 V.

Te ciągi można również połączyć równolegle, co przenosi nas do drugiego typu połączenia. Aby połączenie równoległe działało, każdy ciąg musi mieć takie samo napięcie i taki sam prąd. W przypadku równoległego łączenia ciągów każdy ciąg dodaje moc do całkowitego prądu wyjściowego tablicy, co oznacza, że jeśli cztery ciągi są połączone równolegle z prądem wyjściowym 8 A, ogólny prąd wyjściowy będzie wynosić 32 A. 

Niezależnie od tego, którą kombinację połączeń elektrycznych wybierzesz, ważne jest, aby panele słoneczne miały odpowiednie rozmiary i były połączone zgodnie ze specyfikacjami systemu elektrycznego. Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu.

W solarnych systemach pompujących zaleca się uzyskanie jak najwyższego napięcia z konfiguracji – z uwzględnieniem limitów produktu. W ten sposób uzyska się wyższą wydajność i można użyć cieńszych kabli. Okablowanie paneli słonecznych jest realizowane po prostu za pomocą złączy kablowych.

Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących solarnych systemów pompujących jest to, czy klient może dodać własne panele słoneczne i wykorzystać je w procesie doboru rozmiaru systemu w Katalogu Technicznym Grundfos. Odpowiedź na to pytanie jest prosta: tak. W ostatniej części tego modułu pokażemy Ci, jak to działa. 

Podczas doboru rozmiaru pompy w Katalogu Technicznym Grundfos będziesz mieć możliwość wyboru dostępnych modułów słonecznych firmy Grundfos lub dodania własnych paneli słonecznych do programu doboru rozmiaru. 

Aby dodać własne panele słoneczne w Katalogu Technicznym Grundfos, po prostu rozpocznij proces doboru rozmiaru, znajdź pozycję „Moduły słoneczne” i wybierz „Oblicz”. W tym miejscu można edytować wszystkie istotne informacje dotyczące konkretnego panelu słonecznego, który chcesz utworzyć. Po zakończeniu upewnij się, że włączono opcję „Zapisz i zamknij z potwierdzeniem”, aby zapisać ustawienia. Następnie kliknij przycisk „OK”. Twój panel słoneczny zostanie dodany do programu doboru rozmiaru.

Ponadto można porównać wyniki np. między dwoma różnymi markami lub rozmiarami paneli słonecznych.

Wystarczy wybrać moduł, z którym chcesz porównać drugi wybór w menu modułu słonecznego. Aby wyświetlić wynik, kliknij przycisk „Rozpocznij dobór rozmiaru”.

Omówiliśmy główne cechy paneli słonecznych. Podsumujmy to, czego się nauczyliśmy.

Istnieją dwa rodzaje paneli słonecznych: krystaliczne i cienkowarstwowe. Panele krystaliczne oferują poziomy wydajności między 13–20 %, podczas gdy cienkowarstwowe zapewniają wydajność na poziomie 6–8%.

Połączenie szeregowe to zestaw paneli słonecznych połączonych w ciągu. Połączenie tablicowe jest wtedy, gdy łączy się równolegle więcej niż jeden ciąg paneli. 

W końcu można teraz dodać własne panele słoneczne do Katalogu Technicznego Grundfos, dopasowując specyfikacje dokładnie do swoich potrzeb.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 18 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany