Jak czytać charakterystykę pompy?

Pokażemy Ci, jakich informacji dostarcza charakterystyka pompy.

Pracując z pompami, dobrze jest wiedzieć, jakich informacji dostarcza  ich charakterystyka i jak z nich korzystać.  Dzięki temu wybór odpowiedniej pompy pod kątem  układu hydraulicznego będzie prosty jak przysłowiowa bułka z masłem.  

Ten moduł poświęcimy charakterystyce pompy.  

Zaczynajmy!  Kluczem do zrozumienia charakterystyki pompy  jest dobra znajomość instalacji.  

Charakterystyka instalacji pokazuje strat ciśnienia  w funkcji przepływu.  

Punkt przecięcia  charakterystyki instalacji z charakterystyką pompy  pozwala określić konkretny punkt pracy.  

Jako przykład warto rozważyć charakterystykę  hydrauliczną pompy Grundfos.  

Jeśli Twoja instalacja wymaga przepływu 140 m³/h,  a wysokość podnoszenia musi być równa 6,3 metra,  na charakterystyce pompy widać, że dana pompa  świetnie spełnia te wymagania.  

Z technicznego punktu widzenia, bez problemu stawi też czoła wymaganiom  technicznym innego dowolnego punktu przecięcia wydajności i wysokości  podnoszenia poniżej charakterystyki.  

Trzeba jednak być ostrożnym: przewymiarowanie lub niedowymiarowanie  pompy mogą mieć negatywne konsekwencje.  Kluczem do sukcesu jest zatem praca w pobliżu punktu pracy.  Rzućmy teraz okiem na najpopularniejsze charakterystyki pompy, czyli:  charakterystykę QH,  charakterystyka ŋ,  charakterystyka P2  i charakterystykę NPSH.  

Analizując te cztery charakterystyki,  z łatwością można poznać tajniki określonej pompy w zakresie jej osiągów.  

Warto zatem uwzględnić je w karcie danych.  W przypadku charakterystyki QH, która ilustruje wysokość podnoszenia  i wydajność, widać, że niska wydajność skutkuje sporą wysokością podnoszenia  i odwrotnie.  

Gdy zidentyfikujesz wymagania w Twoim przypadku,  czyli wydajność (Q) i wysokości podnoszenia (H), będzie można  określić wielkość pompy.  

W naszym przypadku jak na dłoni widać,  że wydajność 71 m³/h odpowiada wysokości podnoszenia 42 m.  

Charakterystyka ŋ pozwala poznać sprawność pompy.  

Całkowita sprawność to stosunek mocy hydraulicznej do mocy dostarczanej.  

Na tej ilustracji przedstawiono charakterystyki wydajności dotyczące  odpowiednio samej pompy i całego zespołu pompy.  

Co ciekawe, nigdy nie udaje się osiągnąć maksymalnej sprawności, ponieważ  dostarczana moc ma zawsze większą wartość niż moc hydrauliczna.  

Przyczyną takiego stanu rzeczy są straty w elementach silnika i pompy.  

Z tego też powodu sprawność całego zespołu pompy  jest niższa od sprawności samej pompy.  

Następna w kolejności jest charakterystyka P2.  Pokazuje ona relacje pomiędzy pobieraną mocą przez pompę a jej wydajnością.  Pobierana przez pompę moc determinuje wielkość instalacji elektrycznych,  z której zasilana jest pompa.  

Pobór mocy zależy również od gęstości płynu.  Jeżeli gęstość płynu przewyższa gęstość wody,  naturalnym wyborem są silniki o odpowiednio wyższej mocy.  

Jak widać, wzrost wartości P2 idzie w parze ze wzrostem wydajności.  Wreszcie, mamy także wymagany naddatek ciśnienia,  czyli charakterystykę NPSH.  

Ponieważ wartość NPSH jest wyrażona w metrach,  gęstość różnych cieczy nie ma znaczenia.  

Znając NSPH możemy zapobiec niszczącej kawitacji.  

W takiej sytuacji charakterystyka NSPH jest niezbędna.  

Aby można było ustalić, czy pompa może w instalacji bezpiecznie pracować,  należy znać wartość NPSH przy największej wydajności,  natomiast temperatura medium musi się mieścić w zakresie roboczym.  

Zalecany minimalny margines bezpieczeństwa to 0,5 m,  choć zależnie od konkretnych uwarunkowań warto czasami zastosować większy margines.  

Konstrukcja pompy to kolejny czynnik potencjalnie wpływający na jej  charakterystykę hydrauliczną.  

Charakterystyki pompy mogą mieć różne kształty i być zarówno płaskie,  jak i strome. 

Z płaskimi charakterystykmi mamy do czynienia w przypadku nieznacznych  zmian wysokości podnoszenia. 

Jak tu widzimy,  powoduje to dużą zmianę wydajności.  

Z drugiej strony, jak pokazano w tym przypadku,  strome charakterystyki występują przy niewielkich zmianach wysokości  podnoszenia i wydajności.  

To wszystko, co mamy do przekazania w module dotyczącym charakterystyk pomp.  

Mamy nadzieję, że szkolenie było interesujące.  

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy