Odczytywanie profilu obciążenia z charakterystyki instalacji

Dowiedz się, jak interpretować profile obciążenia dla typowych zastosowań pomp.

Stojąc przed wyborem pompy, trzeba poznać profil obciążenia  odpowiedni do danego zastosowania.  

Tak naprawdę jednak wszystko kręci się tutaj nie wokół charakterystyki pompy,  ale charakterystyki instalacji. 

 A to z prostego powodu: pompy o stałym punkcie pracy wkrótce odejdą do lamusa.  

W tym module  zastanowimy się, dlaczego po wyelimonowaniu zbiorników pośrednich i zaworów sterujących  oraz postawienie na napędy o zmiennej prędkości obrotowej,  większości pomp powinna sprostać zmiennemu zapotrzebowaniu.  

Wyznacznikiem zużycia wody jest dane zastosowanie.  

Na przykład, w budynkach mieszkalnych  z gorącej i zimnej wody korzysta się głównie rano,  gdy zaczynamy dzień od prysznica.  Nieco spokojniej jest nocą, kiedy i tak wszyscy śpią.  Istotny jest też profil zużycia wody  przez system klimatyzacji budynku użyteczności publicznej.  Podstawowym wyznacznikem jest obciążenie termiczne wewnątrz budynku.  

Trzeba pamiętać, że dużo zależy  też od tego, ile osób odwiedza miejsce w danym czasie,  a także od klimatu,  izolacji budynków,  położenia budynku względem kierunku promieni słonecznych,  jego oświetlenia oraz  tego, jakie sprzęty i agregaty chłodnicze wybierzemy.  W strefowym systemie nawadniania sprawa przedstawia się inaczej.  

To, ile zużyjemy wody, jest związane z rodzajem  uprawy,  typem systemu nawadniającego,  poziomami opadów,  temperaturą otoczenia oraz  parowaniem i wilgotnością.  W końcu, rzućmy okiem na zakłady przemysłowe.  

Tu oszacowanie zużycia wody stanowi wyzwanie. 

Wiemy, że wpływają na nie:  wielkość produkcji,  liczba zmian w ciągu doby i  to, ile wody zużywa określona maszyna.  Jeśli chcesz poznać profil obciążenia, spróbuj oszacować,  przez ile godzin dziennie  system wymaga określonego przepływu wody.  

Gdy uporasz się z obliczeniami,  możesz śmiało wejść na stronę grundfos. pl i dobrać pompę.  Jeśli ta informacja nie jest dostępna,  nie ma powodu do obaw. Narzędzie do doboru produktu na stronie grundfos. pl  pozwala wybrać ogólny profil obciążenia, który sprawdza się bardzo często.  

W przypadku pompy o zmiennej wydajności pamiętaj o jednej kluczowej kwestii:  pompa nie pracuje z maksymalną wydajnością zbyt często,  dlatego istotne jest wybranie pompy  oferującej najlepszą sprawność dla niższych wydajności.  

Tak, wiemy, że to trochę nielogiczne.  Priorytetem jest zwykle najlepsza sprawność przy maksymalnej wydajności.  

W ostatecznym rozrachunku tracimy więcej energii niż jest to niezbędne.  

W tym przykładzie przeanalizujemy zużycie wody i spróbujemy dobrać pompę,  która sprawdzi się w typowym 13-piętrowym bloku ze 146 mieszkaniami.  

W wyniku kontroli zużycia wody w tym budynku  wykazano, że przez 95% czasu  zużycie wody było mniejsze niż 10% projektowanego zapotrzebowania.  

Narzędzie do doboru produktu na stronie grundfos. pl  to świetny sposób na to, aby znaleźć pompę odpowiednią do danego zastosowania.  

Aby rozpocząć, kliknij „Rodzina pomp”  „Hydro MPC”  i „Hydro MPC-E”.  Wprowadź wydajność i wysokość podnoszenia, a następnie kliknij strzałkę.  Przewiń w dół do „Obliczenia kosztów cyklu życia” i rozwiń.  Wybierz „Profil standardowy”  Dzięki temu narzędzie do doboru układu podwyższania ciśnienia  może użyć nieokreślonego profilu obciążenia.  Ale pamiętaj, to nie są jedyne opcje.  Na przykład możemy wybrać „Ciśnienie proporcjonalne” ze spadkiem 0,3% i  z „Ciśnieniem stałym” dla niewielkiego zapotrzebowania.  

Kliknij opcję „Rozpocznij dobór”.  Wystarczy wybrać najlepszy wynik o najniższych kosztach cyklu życia.  

Każde pomarańczowe kółko na charakterystyce pompy  odpowiada punktowi pracy w danym punkcie profilu obciążenia.  Im większe pomarańczowe kółko,  tym dłużej pompa będzie pracować w danym punkcie pracy.  

Pomarańczowa linia przechodząca przez pomarańczowe kółka  to krzywa regulacji.  Aby dobrać odpowiednią pompę, możesz też skorzystać ze spersonalizowanego profilu  obciążenia. 

Ta opcja jest przeznaczona dla zaawansowanych użytkowników.  

Aby to zrobić, rozpocznij nowy dobór produktów,  W tym celu wybierz opcję „Zastosowanie”, „Obiekty komercyjne”  i „Podnoszenie ciśnienia wody w obiektach komercyjnych”.  

Kliknij strzałkę.  Wybierz opcję „Podnoszenie ciśnienia ze zbiornika pośredniego”  i wprowadź wartości „Wydajność”,  „Wysokość geodezyjna”,  „Straty związanej z tarciem”,  „Ciśnienie na stronie tłocznej”.  

W tym przykładzie do powiązania profilu obciążenia nie posłużymy się  stratą związaną z tarciem. Przewiń w dół.  Rozwiń „Edytuj profil obciążenia”,  wybierz „Profil użytkownika”,  i „Wprowadź Q/H”.  

Co ciekawe, kiedy korzystamy z tej opcji  współczynnik bezpieczeństwa w przypadku maksymalnej wydajności to 25%.  Wprowadź wartości profilu obciążenia.  Rozwiń opcję „Konfiguracja” i wybierz  „2 pompy” bez pompy rezerwowej.  

Kliknij „Rozpocznij dobór”.  Masz do wyboru dwie opcje: najlepszy produkt o najniższym koszcie cyklu życia  lub preferowaną rodzinę produktów.  W tym przypadku potrzebujemy Hydro MPC-E,  ponieważ zależy nam na niższym zużyciu energii.  

Aby oszacować potrzebną energię, warto zwrócić uwagę na profil obciążenia.  

Sprawdzi się on do porównania różnych typów pomp.  

Z pewnością teraz wiesz już o profilach obciążenia na tyle dużo,  aby dobrać odpowiednią pompę.  

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy