Ważne – wybór typu i wielkości pompy

Zapoznaj się z niektórymi z głównych zagadnień, które należy wziąć pod uwagę podczas procesu wyboru typu i doboru rozmiaru pompy.

Dobór pompy nie musi być trudny. Zrozum główne kryteria doboru, które należy wziąć pod uwagę, aby ukierunkować swoje działania.

Pomożemy Ci w tym pierwszym kroku. W tym module opisano dobór pompy –zawsze możesz wybrać odpowiednią pompę. Zacznijmy od typu pompy.

W całym procesie doboru pompy istnieje wiele ważnych czynników, np.:

-      Źródło wody – skąd przypływa woda.

-      Przepływ objętościowy – suma wylotów i wzorce konsumpcji.

-      Całkowita wysokość podnoszenia – pionowo, od źródła do najw. punktu.

-      Zasilanie – dostępna moc.

-      Typ sterowania – ręczne lub auto?

Najpierw przyjrzymy się tym aspektom.

Zacznijmy od źródła wody. Są różne źródła: zbiorniki naziemne, zbiorniki podziemne, rzeki, jeziora, studnie lub sieciowe systemy ciśnieniowe.

Po ustaleniu, skąd pochodzi woda, należy rozważyć, czy jest pitna, ponieważ ma to wpływ na wybór pompy.

Następnie należy określić przepływ – Q. Przepływ to ilość cieczy, przepływająca przez pompę w czasie. Przepływ obj. to parametr krytyczny – musimy dostarczyć daną ilość wody w konkretnym celu.

Zazwyczaj przepływ mierzy się w m³/h, l/s lub l/min.

Aby ustalić wymagany przepływ, zsumuj wszystkie elementy systemu.

Wysokość podnoszenia, H, wyraża się w m; zależy np. od gęstości cieczy. Jak ustalono, wysokość podnoszenia to wysokość, na jaką pompa podniesie ciecz. Pompy często mają podaną wysokość podnoszenia.

Dalej mamy źródło zasilania. Aby wybrać prawidłowy silnik do pompy, należy określić źródło zasilania. W domach częste źródła zasilania to: instalacje jednofazowe, montowane przez firmy energetyczne; oraz generatory.

-     Rzadziej instalacje trójfazowe, fotowoltaiczne i wiatrowe.

-     Wreszcie dochodzimy do sterowania pompą. Można sterować ręcznie lub automatycznie.

Pompy ster. ręcznie obsługuje się ręcznie, a pompy automatyczne różnymi mechanizmami, np. przeł. pływakowymi do wył. pompy.

W pozostałej części tego modułu omówimy znaczenie doboru wielkości pompy. Za mała pompa: 

-     nie zrealizuje wymagań klienta; 

-     ie zapewnia odpowiedniego ciśnienia; 

-     problemy związane z natężeniem przepływu; 

-     instalacja nie będzie efektywna 

-     i będzie większe ryzyko kawitacji lub awarii.

Może więc użyć zbyt dużej pompy tylko po to, aby uniknąć tego ryzyka? Jednak pompa przewymiarowana to również znaczące problemy: 

-     zużycie energii dużo wyższe od wymaganego; 

-     głośniejsza praca; 

-     wyższa niż wymagana prędkość pracy 

-     pompa może ulec przedwczesnej awarii, ponieważ nie będzie pracować optymalnie.

Zbyt duży rozmiar pompy to duże problemy. Chodzi o zachowanie właściwej równowagi i wybór pompy dostosowanej do potrzeb. Ale jak to zrobić? Użyjmy charakterystyk pomp.

W celu zrozumienia charakterystyki pompy musisz znać charakterystykę instalacji. Charakterystyka pompy to krzywa przepływu (Q) i całk. wys. podn. (H). Charakterystyka instalacji pokazuje straty ciśnienia (funkcję przepływu).

Punkt przecięcia charakterystyki instalacji i wydajności pompy, to punkt pracy.

A po znalezieniu punktu pracy, wymaganego przepływu i całk. wys. pod., poznajesz odpowiedni rozmiar pompy.

To koniec modułu doboru wielkości i typu pompy. Jeśli chcesz dobrać wielkość i typ pompy, przejdź do narzędzia Grundfos, Grundfos Product Center.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 13 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy