Wymagania dotyczące pompowania wody z odwodnień, wody szarej, deszczowej i ścieków czarnych

W tym module dowiesz się o niektórych kwestiach związanych z pompowaniem, celem odprowadzania wody czystej lub ścieków szarych, odprowadzania ścieków zawierających włókna lub ścieków z toalet.

W przypadku odprowadzania wody czystej lub ścieków szarych, usuwania ścieków zawierających włókna, lub transportu ścieków komunalnych, w tym ścieków z toalet, przed dokonaniem inwestycji należy rozważyć wiele kwestii.

W tym module przyjrzymy się bliżej niektórym z tych problemów.

Zastanów się, czy masz konkretny problem, który wymaga rozwiązania, np. pompowanie wody deszczowej z zalanej piwnicy lub regularne problemy z zalaniem spowodowanym cofaniem się ścieków z sieci kanalizacyjnej? Czy potrzebujesz rozwiązania w zakresie pompowania? Pompy montowanej na stałe lub przenośnej? A może warto rozważyć swoje wymagania dotyczące pompowania z bardziej ogólnej perspektywy:

• Czy znasz rodzaj wody z odwodnień, szarych i czarnych ścieków oraz wody deszczowej?

• Czy ścieki lub ścieki komunalne zawierają duże cząstki i włókna?

• Czy znasz wymagania eksploatacyjne dla rozwiązania w zakresie pomp?

Te kwestie są istotne, gdyż mogą wpływać np. na dobór materiałów i konstrukcję.

Po pierwsze, konieczne jest rozróżnianie rodzajów wody z odwodnień, ścieków szarych, wody deszczowej oraz ścieków czarnych:

Woda z odwodnień to woda surowa, a zebrana woda gruntowa i szara to nieoczyszczone ścieki z umywalek, pryszniców, odpływów podłogowych i urządzeń zawierające ciała stałe nie większe niż 12 mm z gospodarstw domowych i małych zakładów przemysłowych.

Czarne ścieki definiuje się jako wodę brudną i ścieki nieoczyszczone, w tym ścieki z toalet, zawierające włókna i ciała stałe nie większe niż 50 mm z systemów odwadniających i domowych systemów kanalizacyjnych. Do pompowania nieoczyszczonych ścieków można również rozważyć użycie pompy z rozdrabniaczem.

Ścieki to nieoczyszczone ścieki i ścieki komunalne surowe zawierające włókna, tekstylia i inne ciała stałe, w tym ścieki z toalet z domowych systemów kanalizacyjnych, gospodarstw rolnych i zakładów przemysłowych podłączonych do sieci miejskiej. Aby uniknąć zatykania, w zastosowaniach komunalnych zalecane są pompy umożliwiające swobodny przepływ ciał stałych o średnicy co najmniej 80 mm.

Z doświadczeń firmy Grundfos wynika, że wirnik półotwarty nadaje się do pomp o  przelocie swobodnym do 12 mm. Poza tym polecamy wirnik Vortex, w którym uzyskujemy swobodne przeloty 35 lub 50 mm, a w przypadku pomp o mocy ponad 2 kW nawet większe.

Po drugie, należy zrozumieć wymagania instalacyjne i upewnić się, że odpowiadają one wymogom dotyczącym wody z odwodnień, a także ścieków szarych lub czarnych. 

Zastosowania do użytku przenośnego

Pompy odwadniające i małe pompy do ścieków są wykorzystywane w przypadku zastosowań przenośnych. Obejmują sytuacje awaryjne, na przykład zalania wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz wypompowywanie wody (ściekowej) ze zbiorników, stawów lub basenów; 

Zastosowania w instalacjach stałych (stacjonarnych)

Pompy odwadniające i małe pompy do ścieków stosowane są w instalacjach stałych (stacjonarnych):

• zbiorniki naziemne i podpodłogowe (stacje podnoszące) lub zwykłe betonowe studzienki wewnątrz budynku,

• przepompownie i małe przydomowe oczyszczalnie na zewnątrz budynku,

• zastosowanie przemysłowe i komercyjne.

W przypadku zastosowań, w których pompowane media zawierają wodę słonawą w portach, wodę morską lub wodę słoną ze zmiękczaczy wody, elementy silnika i wału wymagają materiałów o wyższej jakości, aby zmniejszyć ryzyko korozji. 

To było krótkie wprowadzenie do wymagań montażowych dotyczących pomp montowanych na stałe lub przenośnych, do pompowania wody z odwodnień, deszczowej, a także ścieków szarych i czarnych. 

Jeśli chcesz wiedzieć, jak zatapialne pompy odwadniające Grundfos UNILIFT spełniają wymagania dla powyższych zastosowań, zapoznaj się z drugim modułem „Oferta zatapialnych pomp do

odwadniania Grundfos UNILIFT” w kursie ECADEMY „Odprowadzanie ścieków z wykorzystaniem urządzeń UNILIFT”. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 2
Długość kursu
Długość kursu: 12 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy