Ponowne wykorzystanie wody przemysłowej

34 - Kurs dotyczący ponownego użycia wody przemysłowej

W tym kursie otrzymasz dokładne wprowadzenie do ponownego wykorzystania wody przemysłowej i dowiesz się więcej o różnych rodzajach procesów przemysłowych. W końcu uzyskasz też wgląd w korzyści z dołączania rozwiązań inteligentnych do instalacji ponownego wykorzystania wody.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany

Przegląd modułów szkoleniowych

00:04:15

Wprowadzenie do ponownego wykorzystania wody przemysłowej oraz powody, dla których warto wdrożyć takie rozwiązanie w procesach przemysłowych

Dowiedz się więcej o różnych obszarach zastosowań uzdatniania wody przemysłowej i zobacz dlaczego wiele branż zwraca się w kierunku ponownego wykorzystania wody w swoich procesach przemysłowych.

00:04:03

Jak zidentyfikować wymagania dotyczące ponownego wykorzystania wody ze zrozumieniem zamkniętego obiegu wody i różnych rodzajów procesów przemysłowych

Zapoznaj się z różnymi rodzajami procesów przemysłowych związanych z wodą oraz dowiedz się, jakie mają znaczenie dla wymagań w zakresie jakości wody w instalacji ponownego wykorzystania wody.

00:06:42

Zalety inteligentnego rozwiązania wykorzystującego ultrafiltrację do usuwania cząstek stałych ze ścieków przemysłowych

Dowiedz się więcej o wielu zaletach stosowania inteligentnych rozwiązań w instalacjach ponownego wykorzystania wody w postaci jednostki ultrafiltracji do usuwania cząstek stałych.

00:06:49

Korzyści płynące z inteligentnego rozwiązania wykorzystującego odwróconą osmozę do uzdatniania wody słonawej

Dowiedz się więcej o wielu korzyściach płynących z dodawania inteligencji do systemów uzdatniania wody słonawej z wykorzystaniem odwróconej osmozy w celu usuwania zawartości rozpuszczonych ciał stałych

00:04:09

Uzdatnianie wody w wieżach chłodniczych

Dowiedz się, w jaki sposób inteligentne rozwiązania w zakresie ponownego użycia wody mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii i wody w wieżach chłodniczych.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś