Dlaczego warto wybrać pompę obiegową MAGNA1 Model C?

Poznaj główne zalety nowej pompy MAGNA1, cechy wyróżniające ją spośród innych cyrkulatorów i dowiedz się, dlaczego stanowi idealny zamiennik starszych pomp obiegowych.

Pompa Grundfos Magna1 Model C wyróżnia się spośród poprzedników wieloma cechami.

W tej części przyjrzymy się im bliżej i sprawdzimy, dlaczego to rozsądny wybór dla instalatora. Zaczynajmy! 

Po pierwsze, pompa Magna1 to niskie koszty inwestycji. Jeżeli chcesz wymienić jedną ze starszych, mało wydajnych pomp obiegowych w budynku użyteczności publicznej, Magna1 to dobre rozwiązanie. Niski koszt inwestycji w połączeniu z wysoką sprawnością pompy oznacza, że wniesione nakłady szybko się zwracają. To idealny zamiennik starszych pomp obiegowych.

Poza tym użytkownicy końcowi zauważą znaczną oszczędność energii. Magna1 to najlepsza sprawność w tej klasie urządzeń. Jej współczynnik EEI jest równy lub niższy 0,20 dla wersji pojedynczej i 0,23 dla podwójnej, co stanowi niespotykaną dotąd wartość.

Wyobraź sobie starszą, o niskiej sprawności pompę obiegową, która zużywa niezwykle dużo energii. Jeżeli wymienisz ją na Magna1, zwróci się ona po mniej niż dwóch latach. To kolejny dowód na najlepszą sprawność w tej klasie urządzeń.

Instalatorzy cenią sobie oszczędność czasu. Na szczęście pompa Magna1 jest wygodna w instalacji i uruchomieniu. Wystarczy zamontować pompę pomiędzy rurami i dokręcić śruby, aby zakończyć montaż elementów mechanicznych. Po zamontowaniu pompy na rurociągu można poluzować pierścień zaciskowy, aby umieścić głowicę w odpowiednim miejscu. 

Zazwyczaj konfiguracja dwóch pomp wymaga znacznie dłuższej pracy ze względu na ich okablowanie. Magna1 stanowi tutaj wyjątek. Obie głowice łączą się ze sobą bezprzewodowo, co znacznie skraca czas montażu i podłączania urządzenia.

Prosty interfejs sprawia, że uruchomienie jest proste i wystarczy do tego jeden przycisk. Wystarczy go nacisnąć, aby przełączać się pomiędzy funkcjami sterowania. Możesz wybierać pomiędzy trzema fabrycznymi funkcjami sterowania, każda z nich posiada trzy poziomy.

Trzy charakterystyki ciśnienia proporcjonalnego dla systemów grzejników,

trzy charakterystyki stałego ciśnienia dla systemów ogrzewania podłogowego

oraz trzy charakterystyki stałe, jeżeli pompa ma pracować ze stałą prędkością.

Pompa jest ustawiona fabrycznie na pracę na drugim stopniu sterowania dla ciśnienia proporcjonalnego.

Interfejs informuje również o stanie pompy, używając do tego diody LED, nazywanej wskaźnikiem Grundfos Eye. Dioda używa różnych kolorów i częstotliwości migania, aby informować o różnych stanach urządzenia.

Przykładowo, jeżeli włączono zasilanie i pompa pracuje, wskaźnik świeci się na zielono i obraca w kierunku obrotu pompy. Jeżeli pompa się zatrzyma, ale zasilanie nadal jest włączone, dwa wskaźniki będą świecić światłem stałym.

Jeżeli pojawi się ostrzeżenie, wskaźnik zmieni kolor na żółty, a w przypadku awarii pompy będzie się świecić na czerwono.

Jedną z głównych cech pompy Magna1 Model C jest to, że można ją wygodnie łączyć z systemami sterowania i monitoringu. Dzieje się tak za sprawą wejść cyfrowych, które pozwalają uruchamiać i zatrzymywać pompę, oraz wyjścia przekaźnika alarmowego, który pozwala wysyłać komunikaty do zewnętrznych systemów monitoringu. Pozwala to na zmniejszenie łącznego czasu przestojów systemu i zapewnienie użytkownikom większego spokoju. Przyjrzyjmy się dokładniej, jak to działa.

Wyobraź sobie hotelową piwnicę. Źródłem ciepła jest kocioł gazowy, a pompa Magna1 ma doprowadzić podgrzaną wodę do systemu grzejników. Dzięki wyjściu dla przekaźnika alarmowego sterownik PLC może nie dopuścić do uruchomienia kotła, jeżeli otrzyma komunikat o awarii. Na podobnej zasadzie wejście cyfrowe pompy Magna1 umożliwia jej uruchamianie i zatrzymywanie za pomocą sygnału z zewnątrz.

Istnieją trzy różne poziomy systemu monitorowania.

Po pierwsze, interfejs pompy korzysta ze wskaźnika Grundfos Eye, który pozwala monitorować jej pracę z pompowni.

Po drugie, można korzystać z monitoringu zewnętrznego. Jeżeli pompa jest podłączona do systemu monitorowania na terenie budynku, możesz zdalnie odbierać sygnały, jeżeli system zarządzania obiektem oferuje taką funkcję.
Ponadto możesz sprawdzać sygnały alarmowe w aplikacji Grundfos GO Remote, jeżeli pompa jest z nią połączona. Aplikacja Grundfos GO pozwala również na generowanie raportów.

Ponadto umożliwia wygodne rozwiązywanie problemów z pompą. Przejdź do menu alarmów i ostrzeżeń, aby znaleźć objaśnienie usterek wraz z rozwiązaniem.

Tak przedstawiają się główne cechy pompy Magna1 Model C.
Jeżeli szukasz bardziej zaawansowanych funkcji optymalizacji systemu, dobrą alternatywą może okazać się model Grundfos Magna3.

Podsumujmy korzyści, które daje korzystanie z pompy Magna1 Model C.

Niski koszt inwestycji – to idealny zamiennik starszych pomp obiegowych.

Najlepsza sprawność w tej klasie urządzeń – znaczna oszczędność energii dla użytkownika docelowego.

Wygoda montażu i przyjazny interfejs sprawiają, że uruchomienie odbywa się za naciśnięciem przycisku.

Można ją podłączać do prostych systemów sterowania i monitoringu, zapewniają większy komfort zarówno instalatorom, jak i użytkownikom docelowym.

Pompa korzysta z trzech różnych poziomów monitorowania: lokalnie na urządzeniu, w systemie zewnętrznym i za pomocą aplikacji Grundfos GO. W ten sposób możesz nadzorować pracę pompy, gdy tylko chcesz.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 22 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany