Instalowanie i konfigurowanie pompy MAGNA3

Zobacz, jak zainstalować i skonfigurować pompę obiegową MAGNA3.

Po przykręceniu pompy MAGNA3 mocno na miejscu zacznij od odkręcenia nowej śruby pierścienia zaciskowego, aby umożliwić obrót głowicy pompy. Głowica pompy musi być zawsze ustawiona w pozycji „godz. 3:00”, ponieważ pompa MAGNA3 jest chłodzona powietrzem.

Jeśli pompę należy podłączyć do systemu kontroli i monitorowania, wszystko, co musisz zrobić, to dodać odpowiedni moduł CIM. Jest to łatwe do zrobienia i jest to znaczne usprawnienie w porównaniu do rozwiązań wymagających montażu oddzielnej skrzynki CIU na ścianie obok pompy.

Kolejnym usprawnieniem jest to, że pompa MAGNAkomunikuje się za pośrednictwem bezprzewodowej komunikacji radiowej.

Oznacza to, że używając klucza sprzętowego, można szybko i łatwo skonfigurować pompę MAGNAza pośrednictwem bezpłatnej aplikacji zdalnej Grundfos GO.

Ponadto pompę MAGNA3 można skonfigurować wyłącznie za pomocą jej wyświetlacza. Zacznij od określenia języka, daty i godziny. Następnie wybierz tryb pracy – domyślnym ustawieniem jest AUTOADAPT, co jest zalecanym ustawieniem do 2-rurowych instalacji grzewczych.

Aby przeprowadzić konfigurację z asystą, wybierz opcję „przejdź do kreatora aplikacji” i zapoznaj się z broszurą, aby uzyskać ilustracje różnych zastosowań. Wybranie opcji „automatycznie” spowoduje ustawienie pompy w trybie AUTOADAPT.

Możesz też wybrać opcję ręcznego wyboru punktu pracy. Wprowadź przepływ i ciśnienie. Zostanie wyświetlone podsumowanie. Zastosowania są zawsze dostępne w sekcji „asysty”, jeśli chcesz wybrać inne zastosowanie.

Możesz wybrać opcję „stan”, aby zobaczyć ważne parametry. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą. Korzystając z aplikacji Grundfos GO, można chronić ustawienia pompy przed zmianami, dezaktywując menu ustawień. Można je łatwo włączyć ponownie, w razie potrzeby.

Ponadto można użyć aplikacji Grundfos GO, aby wygenerować raport i wysłać go klientowi na miejscu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy