Instalowanie i konfigurowanie pompy MAGNA3

Zobacz, jak zainstalować i skonfigurować pompę obiegową MAGNA3.

Po przykręceniu pompy MAGNA3 mocno na miejscu 3ANGAM ypmop uinecęrkyzrp oP ucsjeim an oncom zacznij od odkręcenia nowej śruby pierścienia zaciskowego, aby umożliwić obrót głowicy pompy. Głowica pompy musi być zawsze ustawiona w pozycji „godz. 3:00”, ponieważ pompa MAGNA3 jest chłodzona powietrzem.

Jeśli pompę należy podłączyć do systemu kontroli i monitorowania, wszystko, co musisz zrobić, to dodać odpowiedni moduł CIM. Jest to łatwe do zrobienia i jest to znaczne usprawnienie w porównaniu do rozwiązań wymagających montażu oddzielnej skrzynki CIU na ścianie obok pompy. 

MAGNA3 komunikuje się za pomocą radia bezprzewodowego, natomiast MAGNA3 E korzysta z funkcji Bluetooth.

Oznacza to, że MAGNA3 można szybko i łatwo skonfigurować za pomocą bezpłatnej aplikacja Grundfos GO.

Zacznij od określenia języka, daty i godziny. Następnie wybierz tryb pracy – domyślnym ustawieniem jest AUTOADAPT, co jest zalecanym ustawieniem do 2-rurowych instalacji grzewczych. 

Aby przeprowadzić konfigurację z asystą, wybierz opcję „przejdź do kreatora aplikacji” i zapoznaj się z broszurą, aby uzyskać ilustracje różnych zastosowań. Wybranie opcji „automatycznie” spowoduje ustawienie pompy w trybie AUTOADAPT.

Możesz też wybrać opcję ręcznego wyboru punktu pracy. Wprowadź przepływ i ciśnienie. Zostanie wyświetlone podsumowanie. Zastosowania są zawsze dostępne w sekcji „asysty”, jeśli chcesz wybrać inne zastosowanie.

Możesz wybrać opcję „stan”, aby zobaczyć ważne parametry. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z broszurą. Korzystając z aplikacji Grundfos GO, można chronić ustawienia pompy przed zmianami, dezaktywując menu ustawień. Można je łatwo włączyć ponownie, w razie potrzeby.

Ponadto można użyć aplikacji Grundfos GO, aby wygenerować raport i wysłać go klientowi na miejscu.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy