Tryby pracy i sterowania pompy MAGNA3

Odkryj różne tryby pracy i sterowania, które oferuje pompa MAGNA3 i dowiedz się, co oferuje każdy tryb.

Pompa Grundfos MAGNA3 posiada zarówno tryby pracy, jak i tryby sterowania. Aby użyć trybów sterowania, pompa będzie musiała znajdować się w normalnym trybie pracy, który jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Pompa MAGNA3 posiada również trzy dodatkowe tryby pracy: Stop, Minimum i Maksimum. W normalnym trybie pracy pompa MAGNA3 zapewnia pełny zakres opcji trybu pracy, którego można oczekiwać od najnowocześniejszej pompy obiegowej.

Jednak to inteligentne tryby AUTOADAPT i FLOWADAPT naprawdę odróżniają pompę MAGNAod rozwiązań konkurencji. Należy pamiętać, że funkcję sterowania FLOWLIMIT można stosować do wszystkich trybów sterowania pompy MAGNA3.

Tryb charakterystyki stałej emuluje funkcję pompy o stałej prędkości obrotowej dostosowanej do ustalonego punktu pracy i działającej ze stałą prędkością. W pompie MAGNAprzejście od zera do 100% wydajności nie jest już kontrolowane na osi ciśnienia, ale na osi przepływu.

Dzięki temu każdy model MAGNA3 będzie miał większy maksymalny przepływ niż poprzednie modele o tej samej maksymalnej wysokości podnoszenia. Jednakże zmienna prędkość obrotowa pompy MAGNAda Ci dostęp do znacznie szerszej gamy algorytmów sterowania.

Tryb kontroli ciśnienia stałego nadaje się do systemów o zmiennym przepływie z bardzo niskimi stratami ciśnienia oraz do systemów otwartych, gdzie utrata ciśnienia w rurze jest podporządkowana statycznej wysokości podnoszenia.

W trybie regulacji ciśnienia proporcjonalnego, który jest używany w układach obiegowych, pompa w sposób ciągły dostosowuje swoją wydajność do różnych przepływów i zapotrzebowania na ciśnienie.

Pompa MAGNA3 zna swoją prędkość obrotową, zużycie energii i przepływ, a także oblicza, gdzie leży rzeczywisty punk pracy w tabeli QH, na podstawie tych danych. Pompa przechodzi do przodu i do tyłu na krzywej regulacji, dokonując pomiarów swojego momentu obrotowego i dostosowując prędkość obrotową.

Jeśli jest mało lub nie maw ogóle oporu, system zostaje otwarty, a pompa przyspiesza. Jeśli opór jest wysoki, zawory zostają zamknięte, a pompa zwalnia.

W trybie AUTOADAPT, który jest domyślnym ustawieniem fabrycznym, pompa w sposób ciągły reguluje krzywą ciśnienia proporcjonalnego i automatycznie ustawia bardziej wydajną opcję, bez uszczerbku dla komfortu.

Eliminuje to konieczność stosowania nastaw ręcznych w 80% wszystkich instalacji. W trybie AUTOADAPT domyślna krzywa ciśnienia proporcjonalnego ma punkt zadany dla 55% maksymalnej wysokości podnoszenia pompy.

Gdy zawory zaczynają się otwierać, punkt pracy będzie poruszać się wzdłuż tej krzywej, zwiększając prędkość obrotową i przepływ. Jeśli system osiągnie maksymalną krzywą, punkt pracy będzie podążać za tą krzywą i stworzy nową krzywą ciśnienia proporcjonalnego, w oparciu o nowy punkt pracy systemu.

Następnie proces zaczyna się od nowa. Tryb sterowania FLOWADAPT to połączenie trybu sterowania AUTOADAPT i funkcji sterowania limitem przepływu flowlimit. Domyślne ustawienie limitu przepływu w trybie sterowania FLOWADAPT to punkt przecięcia pomiędzy krzywą ciśnienia proporcjonalnego i krzywą ciśnienia maksymalnego w trybie AUTOADAPT.

Dzięki temu pompa MAGNA3 może zapewnić, że natężenie przepływu nigdy nie zostanie przekroczone. W ten sposób można zmniejszyć koszty stosowania oddzielnych zaworów dławiących pompy.

W instalacjach grzewczych natężenie przepływu powinno być znamionowym punktem pracy Q. Jest to obliczane przez konwersję zapotrzebowania na ciepło w instalacji na kilokalorie na godzinę, z wykorzystaniem współczynnika konwersji wynoszącego 0,86.

Następnie tę liczbę dzieli się przez różnicę temperatur pomiędzy rurą przepływową i rurą powrotną. Przykład: Wyobraź sobie nowy budynek mieszkalny o powierzchni 10 000 metrów kwadratowych, z określonym zapotrzebowaniem na poziomie 500 kilowatów i ogrzewany nowoczesnymi grzejnikami.

Różnica temperatur to 20°C pomiędzy rurą przepływową i rurą powrotną. Aby obliczyć znamionowy punkt pracy pompy MAGNA3, a tym samym również limit przepływu pompy, mnoży się 500 kilowatów przez 0,86, aby uzyskać przeliczone zapotrzebowanie na ciepło wynoszące 430 na godzinę.

Wynik dzielimy przez 20, co przekłada się na znamionowy punkt pracy 21,5 metrów sześciennych na godzinę. Następnie wprowadzamy tę wartość jako limit przepływu pompy.

Tryb sterowania z temperaturą stałą jest używany w systemach o zmiennym przepływie, wymagających stałej temperatury w punkcie zdefiniowanym przez użytkownika.

Pompa jest odpowiedzialna za przepływ i nie ma potrzeby stosowania zewnętrznej kontroli temperatury; ale można zastosować zewnętrzny czujnik temperatury, który będzie służyć do dostarczania danych wejściowych różniących się od temperatury mierzonej lokalnie przez pompę.

Ten tryb sterowania został zaprojektowany głównie dla szerokiego spektrum zastosowań w cyrkulacji ciepłej wody użytkowej i jako taki jest powolny w zakresie regulacji.

Tryb sterowania z różnicą temperatur zapewnia stały spadek temperatury w systemach ogrzewania i chłodzenia. Pompa utrzymuje stałą różnicę temperatur pomiędzy pompą i czujnikiem zewnętrznym. Jest też w końcu tryb sterowania ze stałym przepływem.

Jest on używany w systemach, które potrzebują stałego przepływu, niezależnie od strat ciśnienia, takich jak agregaty chłodnicze do klimatyzacji, systemy ogrzewania lub chłodzenia powierzchni.

W tym przypadku pompa MAGNA3 automatycznie dostosowuje prędkość obrotową do zmiennej oporności systemu, aby zapewnić, że przepływ jest przez cały czas utrzymywany na stałym poziomie.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy