Wprowadzenie do wież chłodniczych

Dowiedz się, jak projektuje się wieże chłodnicze do chłodzenia dużych ilości wody cyrkulującej w układzie chłodzenia. Poznaj różne rodzaje wież chłodniczych.

Chłodzenie jest ważnym etapem wielu procesów przemysłowych.

Jednym ze sposobów zapewnienia optymalnego chłodzenia jest użycie wież chłodniczych, które spotyka się w większości instalacji w budynkach przemysłowych.

W tym module przedstawimy obszerne wprowadzenie do wież chłodniczych.

Ogólnie rzecz biorąc, wieża chłodnicza jest to urządzenie zaprojektowane do chłodzenia dużych ilości wody cyrkulującej w systemie chłodzenia.

Głównym celem systemu jest przeniesienie ciepła z wieży chłodniczej do powietrza przez odparowanie wody.

Ale jak działa wieża chłodnicza w praktyce?

Przyjrzyjmy się bliżej takiemu rozwiązaniu.

W układzie chłodzenia z wieżą chłodniczą gorąca woda z różnych źródeł, takich jak maszyny lub procesy wymagające chłodzenia, przepływa rurami
do wieży chłodniczej.

Gdy woda wpływa do wieży chłodniczej, rozpylana jest z kilku dysz.

Rozpylana jest na materiał wypełniający. Głównym celem wypełnienia wieży
jest rozpylenie wody na dużej powierzchni, co zapewnia odpowiednio dużą powierzchnię odparowania.

Gdy woda przepływa po bokach wypełnienia w dół, a powietrze przepływa w odwrotny sposób, część wody odparowuje do powietrza.

Powietrze absorbuje ciepło zawarte w parze wodnej, zmniejszając w ten sposób temperaturę pozostałej wody.

Pozostała woda, która jest teraz schłodzona, ścieka do wanny znajdującej się na dnie wieży chłodniczej, skąd zostanie ponownie doprowadzona do systemu.

Powietrze, z drugiej strony, jest zasysane do góry przez wentylator.

Zanim wydostanie się z wieży chłodniczej, przechodzi przez odkraplacze.

Powietrze, które jest wysoce skondensowane, porusza się z dużą prędkością, uderzając kilkakrotnie, przed wyjściem z wentylatora, w odkraplacze, które mają zygzakowaty kształt.

Skondensowana woda pojawiająca się na odkraplaczach kapie i przez wieżę chłodniczą dołącza do pozostałej wody na dnie naczynia.

Ogólnie rzecz biorąc, mniej niż 30% wody traci się w wyniku odparowania, skraplania, wycieków i doprowadzania do systemu wydmuchu.

Jednak stosując odpowiednie sterowanie, można zaoszczędzić 20% z tych 30% wody traconej w procesie odparowania.

Jeśli na przykład co godzinę traci się 100 l wody w procesie odparowania, odpowiednie sterowanie zapewni oszczędności 20 litrów na godzinę.

Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo.

Wieże chłodnicze nie wykorzystują niebezpiecznych chemikaliów podczas
procesu chłodzenia, co czyni je bezpiecznymi w obsłudze.

Po omówieniu podstawowych zagadnień związanych z wieżami chłodniczymi, pora przyjrzeć się różnym rodzajom typowych systemów wykorzystujących wieże chłodnicze.

Z perspektywy przemysłowej, na ogół istnieją dwa główne typy wież chłodniczych: wieże chłodnicze z wymuszonym przeciwprądem oraz wieże chłodnicze z wymuszonym przepływem krzyżowym.

W przypadku wież chłodniczych z wymuszonym przeciwprądem powietrze jest wyciągane w górę przez wieżę za pomocą wentylatorów, a woda spływa przez
wieżę z góry na dół.

W projektach z wymuszonym przepływem krzyżowym, powietrze jest przetłaczane przez wypełnienie, a następnie unosi się do góry przez wieżę chłodniczą.

Podobnie jak w projektach z wymuszonym przeciwprądem, woda spływa z góry w dół.

Tak więc dotarliśmy do końca wprowadzenia do wież chłodniczych.

W następnym module zagłębimy się znacznie bardziej w zagadnienia dotyczące wież chłodniczych i pokażemy, jak zoptymalizować je energetycznie.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany