Montaż i uruchomienie zespołu pompującego SOLOLIFT2

Uzyskaj szybki przegląd montażu i uruchomienia produktu SOLOLIFT2 w tym krótkim module.

Ten film zapewnia szybki przegląd montażu urządzenia Grundfos SOLOLIFT2.

Przed rozpoczęciem upewnij się, że spełnione są wszystkie wymagania i przepisy budowlane oraz że masz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęty gotowe pod ręką.

Po pierwsze sprawdź, gdzie znajduje się przewód kanalizacyjny, do którego masz się podłączyć. Upewnij się, że obszar jest czysty i suchy oraz że nie ma żadnych odpadków na podłodze. Sprawdź, czy podłoże jest poziome i równe.

Zdecyduj o pozycji Sololift2, toalety i umywalki. Podczas instalacji uważaj, aby nie uszkodzić jednostki lub rur. Stosuj delikatną siłę i nie używaj młotka ani ciężkich narzędzi, ponieważ mogłyby łatwo doprowadzić do uszkodzenia lub pęknięcia.

Pomocna wskazówka: podczas instalacji części z gumowymi uszczelkami użyj trochę wody z mydłem. Zamontuj rurę odpływową ze zlewu, zapewniając spadek co najmniej 1%. Aby podłączyć rurę odpływową do wlotu, najpierw zdejmij nasadkę końcową.

Wytnij pusty otwór na nasadce nożem. Zamontuj nasadkę z powrotem na wlocie i zainstaluj pokrywę rury wlotowej.

Elastyczna pokrywa rury wlotowej może być skręcona i wygięta do dowolnej wymaganej pozycji i orientacji.

Jeśli chcesz zainstalować mniejszą rurę, użyj adaptera. W przypadku konieczności zainstalowania większej rury użyj noża, aby usunąć wąski koniec pokrywy. Na koniec zabezpiecz pokrywę rury wlotowej i rury odpływowej zaciskami.

Następnie zainstaluj odpowiednio rury wylotowe. Upewnij się, że używasz prawidłowych łączników z wymaganym spadkiem i podłącz instalację do przewodu kanalizacyjnego.

Urządzenie SoloLift2 umożliwia umieszczenie wylotu z boku lub u góry jednostki, zgodnie z potrzebami danej instalacji. Pamiętaj, aby zamontować nasadkę na końcu, którego nie używasz.

Podłącz kolanko połączenia wylotowego. Następnie podłącz rurę wylotową. Jeśli chcesz zainstalować mniejszą rurę wylotową, użyj adaptera. W przypadku korzystania z większej rury wytnij elastyczny wylot gumowy, aby zwiększyć średnicę wewnętrzną.

Zaleca się dodanie spustu do odwadniania rury wylotowej podczas serwisu. Pamiętaj, aby zatkać spust nasadką.

Przymocuj urządzenie do podłogi za pomocą dostarczonych elementów. Należy je po prostu wsunąć w otwory po obu stronach agregatu. Następnie przykręć je. Teraz podłącz toaletę.

Zapoznaj się z instrukcją instalacji, aby uzyskać informacje o wymaganych odległościach od ściany. Naciągnij pokrywę wylotową na rurę wylotową toalety i zabezpiecz ją. Przymocuj toaletę do podłogi.

W tym momencie zasilanie elektryczne powinien podłączyć wykwalifikowany specjalista, zgodnie ze wszystkimi lokalnymi przepisami. Naklej naklejki z przypomnieniami dla użytkownika wewnątrz pokrywy, aby były widoczne dla użytkownika.

I gotowe! Aby uzyskać bardziej szczegółowy opis, zapoznaj się z instrukcją instalacji Sollift2.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 20 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy