Zrozumieć nasze wody gruntowe Czy niszczymy te zasoby?

Jeżeli zarządzamy nimi ostrożnie, wody gruntowe to wyjątkowo zrównoważone zasoby. Korzystanie z tych dobrodziejstw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wymaga jednak wiedzy o podziemnych strukturach, a także o różnych zagrożeniach dla wód gruntowych. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia, gdzie czyha niebezpieczeństwo i jak możemy mu przeciwdziałać.

Wody podziemne są bardzo pożytecznym zasobem. 

Przy prawidłowym zarządzaniumogą być źródłem czystej, zrównoważonej wody do picia i nawadniania.

Jednak istnieje wiele zagrożeń dla wód podziemnych.

Jedne z ważniejszych to zanieczyszczenia i zmiany klimatu.

Zmiany klimatyczne przyjmują różne formy.

Z reguły suche strefy wysychają bardziej, a wilgotne stają się jeszcze wilgotniejsze.

W przypadku wód podziemnych największym problemem jest brak opadów.

Obserwujemy to w wielu regionach na całym świecie,gdzie w ostatnich dekadach pory suche stały się dłuższe i bardziej ekstremalne.

Ponadto deszcze są intensywniejsze i również bardziej ekstremalne.

Wydłużone okresy suszy spowodują spadek poziomu wód podziemnych.

Dodatkowe wydobycie wód podziemnych, jako wody pitnej lub do nawadniania,tylko przyspieszy to naturalne wyczerpywanie się.

Oprócz ogólnego problemu suszy, deszcze są również bardziej ekstremalne,co stanowi problem zasilania wód podziemnych.

Przy tak ekstremalnych warunkach pogodowychduża ilość wody spływa bezpośrednio z powierzchni do strumieni lub rzeki nie ma czasu wsiąknąć, by stać się nowymi wodami podziemnymi.

Inne obszary, takie jak Dania, widzą inny rezultat zmian klimatycznych.

Tutaj obserwujemy większe opady deszczu w ciągu roku.

Natychmiastowym efektem jest podnoszenie się poziomu wód podziemnych.

W niektórych częściach Daniipoziom wód podniósł się do niespełna metra pod powierzchnią ziemi.

Bezpośrednią konsekwencją jest to, że w przypadku ulewnego deszczuprawdopodobnie nastąpi powódź.

Wynika to z faktu, że buforowa zdolność gruntu do zatrzymania wodyjest bardzo ograniczona.

Ostatnim dużym efektem zmiany klimatu jest przenikanie słonej wody.

Wraz z ogólnym wzrostem poziomu morzasłona woda wnika głębiej w przybrzeżne warstwy wodonośnei w ten sposób wypiera zasoby słodkiej wody.

Konsekwencje można złagodzićprzez przesunięcie w głąb lądu punktów wydobycia wód podziemnych.

Z drugiej strony na przybrzeżnych terenach mieszka wiele osób,dla których dostęp do zasobów słodkiej wody jest niezbędny.

Zmiany klimatu na wiele sposobów wpływają na zasoby wód podziemnych.

Jakkolwiek na to nie spojrzymy, procesy trwająi dopiero zaczynamy dostrzegać ich realne konsekwencje.

Kolejnym poważnym zagrożeniem dla wód gruntowych są zanieczyszczenia.

Występują one w wielu formach: wycieków z niezabezpieczonych składowisk odpadówczy pestycydów używanych w rolnictwie.

Wody podziemne są często dość stare i może minąć kilkadziesiąt latzanim zobaczymy pełną skalę zanieczyszczenia.

W Danii średni wiek wód podziemnych wynosi około 50 lat.

Oznacza to, że prawdopodobnie znajdziemy zanieczyszczenia w wodach podziemnych,choć miejsca będące źródłem zanieczyszczeń wód podziemnych nie są już aktywne.

Rozwiązanie problemu skutków zmian klimatu i zanieczyszczeń lub ich łagodzeniewymaga wiedzy.

Wiedzy o tym, gdzie znajduje się woda. 

Czy warstwa wodonośna jest mała, czy duża?

Czy pod spodem znajduje się słona woda? 

Skąd uzupełniana jest woda?

Czy w pobliżu jest źródło zanieczyszczeń?

Na wiele z tych pytań należy odpowiedzieć podczas planowania nowych odwiertów.

Staramy się zebrać jak najwięcej informacji.

Mapujemy warstwy pod ziemią.Identyfikujemy strefy zasilania w poszukiwaniu źródeł zanieczyszczeń.

Następnie modelujemy przepływ wody, aby ustalić zrównoważony poziom wydobycia.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy