Zrozumieć nasze wody gruntowe

92 - Zrozumieć nasze wody gruntowe

Czy zastanawiałeś(-aś) się nad wodą, która jest pod Twoimi stopami, czyli nad naszymi wodami gruntowymi? Aby dowiedzieć się więcej na temat wód gruntowych, przeprowadziliśmy wywiad z profesorem Andersem Vest Christiansenem z Wydziału Nauk o Ziemi na Uniwersytecie w Aarhus. Wyjaśnił, dlaczego nie są nam dane raz na zawsze.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Podstawowy

Przegląd modułów szkoleniowych

00:04:07

Zrozumieć nasze wody gruntowe Czym one są (i w jaki sposób powstały)?

Począwszy od kropli deszczu uderzającej w powierzchnię Ziemi, woda jest transportowana przez glebę, tworząc warstwy wodonośne, które następnie wykorzystujemy do własnych celów. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia, w jaki sposób powstają warstwy wodonośne wód gruntowych.

00:03:11

Zrozumieć nasze wody gruntowe Dlaczego mają aż takie znaczenie?

Gdy woda przemieszcza się przez różne leżące pod powierzchnią warstwy, jest w naturalny sposób czyszczona, a efekt czyszczenia warstw pod powierzchnią zależy od warunków geologicznych. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia, dlaczego wody gruntowe zaspokajają tak wiele naszych podstawowych potrzeb.

00:05:08

Zrozumieć nasze wody gruntowe Jak udało się nam je odnaleźć?

Na przestrzeni wieków ludzie osiedlali się w pobliżu źródeł słodkiej wody, ponieważ jest ona niezbędna przez całe życie. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia rolę, jaką wody gruntowe odegrały w osadnictwie ludzkim, oraz opisuje narzędzia i technologie wykorzystywane obecnie do znajdowania zasobów wód i zarządzania nimi.

00:03:09

Zrozumieć nasze wody gruntowe Czy te zasoby będą zawsze dostępne?

Nadmierna eksploatacja naszych zasobów wód gruntowych stanowi duży problem. Wiele z nich jest wykorzystywanych do nawadniania tylko po to, aby następnie ulec ponownemu odparowaniu. Na dostępność wód gruntowych wpływają też zmiany klimatu. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen mówi o zagrożeniach stojących przed rezerwami wód gruntowych.

00:03:59

Zrozumieć nasze wody gruntowe Czy niszczymy te zasoby?

Jeżeli zarządzamy nimi ostrożnie, wody gruntowe to wyjątkowo zrównoważone zasoby. Korzystanie z tych dobrodziejstw zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju wymaga jednak wiedzy o podziemnych strukturach, a także o różnych zagrożeniach dla wód gruntowych. Posłuchaj, jak profesor Anders Vest Christiansen wyjaśnia, gdzie czyha niebezpieczeństwo i jak możemy mu przeciwdziałać.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś