Dlaczego woda jest tak fascynująca?

Woda jest niezwykle fascynującą substancją i prawdopodobnie najważniejszą cząsteczką na Ziemi. Posłuchaj, jak profesor Søren Rud Keiding wyjaśnia, dlaczego tak ważne jest zrozumienie właściwości wody.

Woda jest moją wielką pasją.

Możliwość transportu wody w stanie ciekłym, z miejsca, gdzie ona się znajduje, do miejsca, gdzie jest potrzebna, była siłą napędową rozwoju naszej cywilizacji. Wszystkie cywilizacje zbudowano na umiejętności transportu i wykorzystania wody. Mnie, jako naukowca, motywuje chęć zrozumienia właściwości wody.

Jest to niezwykle fascynująca substancja. Najważniejsza cząsteczka na Ziemi. Być może nawet najważniejsza w całym wszechświecie. Woda stanowi również siłę napędową firm takich jak Grundfos, których praca polega na jej transporcie. Grundfos transportuje wodę. I stawia czoła globalnym wyzwaniom. Możliwość transportu wody tam, gdzie jest ona potrzebna, do sektora rolniczego, gospodarstw domowych, przemysłu i szpitali na całym świecie, jest dla nas bardzo ważna. Pozwala podtrzymać życie i ratować zdrowie. Budowa cząsteczek wody jest prosta. Większość ludzi zna wzór cząsteczki wody.

H2O. Cały świat to wie. Choć budowa cząsteczek wody jest prosta, jeszcze wiele musimy się nauczyć. Dla mnie, jako chemika, wyzwaniem jest zrozumienie wszystkich istotnych właściwości wody, patrząc jedynie na jej pojedynczą cząsteczkę. Nie jest to tak proste, jak mogłoby się wydawać.

Osobom ambitnym, które chcą zdobyć Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii, polecam zacząć badania nad wodą. Znamy około stu milionów cząsteczek, ale tylko jedną z nich, a mianowicie wodę, znamy we wszystkich trzech stanach. Mianowicie lód, który jest znany pod postacią ciekłą, a także gazową. Woda jest podstawą całego systemu klimatycznego.

Zmienia się z formy stałej, lodu, w formę ciekłą, a następnie z formy ciekłej w gazową, czyli parę. Cząsteczki wody występują pod postacią lodu, cieczy lub gazu. Na tej przemianie stanów skupienia opiera się nasz system klimatyczny. Zmiana stanu skupienia wymaga ogromnej ilości energii. Przykładem są zwykłe opady deszczu, 15 mm, występujące na obszarze małego miasta. Jeśli pada przez godzinę, ilość uwolnionej energii jest porównywalna z ilością energii uwalnianej podczas eksplozji jądrowej.

Woda zawiera dużo wody. To dziwne stwierdzenie, lecz liczba cząsteczek wody na litr jest ogromna. Zakładając, że jedna cząsteczka wody zostanie zastąpiona ziarenkiem piasku, potrzebowalibyśmy piaskownicy o długości 200 km, szerokości 200 km i wysokości 200 km. W takiej piaskownicy byłoby tyle samo ziaren piasku ile cząsteczek wody w litrze wody.

Sekretem cząsteczek wody jest wiązanie wodorowe. Więc nie jest to właściwość jednej cząsteczki wody, lecz dwóch lub więcej. Gdy cząsteczka wody chce utworzyć wiązanie z inną cząsteczką wody, to takie wiązanie nazywamy wiązaniem wodorowym. Zrozumienie wiązania wodorowego jest kluczem do zrozumienia wody. 

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 6
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany