Komponenty przepompowni i proces montażu

Zajrzyjmy do wnętrza przepompowni ściekowej, zwracając szczególną uwagę na czujniki.

Przepompownie w budynkach użyteczności publicznej i sieciach kanalizacyjnych są precyzyjnie zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić odprowadzanie ścieków z prywatnych gospodarstw domowych i budynków użyteczności publicznej.

Ale co tak naprawdę trzeba zrobić, aby zapewnić optymalne warunki pracy w przepompowni?

W tym module szkoleniowym  zabierzemy Cię na wirtualną wycieczkę pod powierzchnię terenu, a dokładnie do środka przepompowni, aby przyjrzeć się bliżej najważniejszym komponentom i uczestniczyć w procesie montażu ze szczególnym uwzględnieniem czujników poziomu.

Górny uchwyt prowadnic i autozłącze są pierwszymi elementami do zamontowania.

Po ich zamontowaniu instaluje się rurociągi tłoczne, a następnie zawory zwrotne i zasuwowe.

Zawory zasuwowe (zasuwy odcinające) służą do odcinania przepływu w celu wykonania prac serwisowych np. zaworów zwrotnych, które zapobiegają cofaniu się ścieków.

Następnie montuje się kolektor, czyli przewód tłoczny, którego głębokość posadowienia jest uzależniona od stref przemarzania gruntu, ale zwykle jest to około 1 metra, aby zabezpieczyć go przed zamarzaniem.

Zanim pompy zostaną opuszczone do zbiornika, montuje się prowadnice.

Zapewniają one prawidłowe mocowanie pomp z wykorzystaniem wyłącznie ich własnego ciężaru.

Teraz skupmy się na czujnikach poziomu.

Czujniki odgrywają zasadnicze znaczenie dla niezawodnej pracy przepompowni, gdzie dopływ i poziom ścieków nieuchronnie będą się ciągle zmieniać.

W przypadku instalacji z dwiema pompami pracującymi naprzemiennie, zazwyczaj stosuje się cztery czujniki: jeden dla wspólnego poziomu wyłączenia, jeden dla poziomu załączenia, jeden dla poziomu alarmu i jeden do włączania pompy rezerwowej w sytuacji, gdy jedna pompa nie uruchomi się.

Gdy poziom cieczy wzrośnie do poziomu uruchomienia, czujnik poziomu spowoduje włączenie pompy.

Gdy poziom cieczy spadnie do poziomu wyłączenia, czujnik znajdujący się najbliżej dna studzienki spowoduje wyłączenie pompy.

Ważne jest, aby umieścić ten czujnik tak, by minimalna objętość w przepompowni uniemożliwiała pompie zasysanie powietrza do jej obudowy, ponieważ może to spowodować, że pompa nie będzie mogła uruchomić się ponownie.

Jeśli z jakiegoś powodu pompa nie uruchomi się przy poziomie załączenia, a poziom cieczy będzie nadal rósł, czujnik alarmowy wygeneruje alarm, gdy ciecz osiągnie jego poziom.

Czujnik, który znajduje się na największej wysokości jest podłączony do pompy rezerwowej, która zostanie aktywowana i obniży poziom cieczy do poziomu wyłączenia.

Instalacja z pompami pracującymi równolegle jest zwykle stosowana w systemach kanalizacji ogólnospławnej, w których ścieki komunalne i opadowe są odprowadzane tym samym rurociągiem.

Instalacje z pompami pracującymi równolegle zazwyczaj posiadają również cztery czujniki poziomu: jeden dla wspólnego poziomu wyłączenia, jeden dla poziomu załączenia 1, jeden dla poziomu załączenia 2 i jeden dla poziomu alarmowego.

Przy bezdeszczowej pogodzie odprowadzane będą tylko ścieki komunalne, a obie pompy będą włączane naprzemiennie przez czujnik poziomu załączenia 1.

Przy deszczowej pogodzie dopływ może być większy niż wydajność jednej pompy, a poziom wody wzrośnie do poziomu załączenia 2.

Czujnik włączy pompę rezerwową i obie pompy będą pracować równolegle w celu obniżenia poziomu cieczy do poziomu wyłączenia.

Jeśli z jakiegoś powodu pompa nie uruchomi się przy poziomie załączenia 2, a poziom cieczy będzie nadal rósł, czujnik alarmowy wygeneruje alarm, gdy ciecz osiągnie jego poziom.

W instalacji z pompami pracującymi równolegle często stosuje się trzecią pompę rezerwową załączaną piątym czujnikiem, który jest umieszczany nad czujnikiem alarmowym.

W przypadku awarii pompy 1 lub 2 należy dysponować rozwiązaniem zapasowym, aby uniknąć zalania.

W przykładzie jako czujniki poziomu wykorzystywane są wyłączniki pływakowe, ale można również stosować przetwornik ciśnienia, czujnik ultradźwiękowy lub elektrody.

Wreszcie, na samym dnie zbiornika przewidziane są skosy.

Są one nachylone pod kątem wynoszącym od 45° do 60° i odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu optymalnych warunków pracy przepompowni ścieków.

Przede wszystkim konstrukcja minimalizuje ryzyko występowania obszarów zalegania ścieków, w których mogą gromadzić się osady.

Ponadto mniejsza średnica dna przyczynia się do zwiększenia prędkości cieczy, co ułatwia pompowanie ciał stałych.

Jeżeli wymagają tego przepisy lokalne, przepompownię można także wyposażyć w oddzielną komorę z zaworami.

Umożliwia ona przeprowadzanie przeglądu serwisowego i konserwacji zaworów bez bezpośredniego kontaktu człowieka ze zbiornikiem przepompowni.

Oczywiście przepompownie można wyposażyć w dokładnie określoną liczbę pomp, jaka jest niezbędna w związku z dopływem, ale podstawowe rozwiązania, jakie są wymagane wewnątrz studzienki, pozostają takie same w celu zapewniania przez cały czas optymalnych warunków pracy.

Aby ułatwić ten proces doboru kompletnej przepompowni ścieków, firma Grundfos opracowała „Konfigurator Pompowni Ścieków”, które umożliwia zaprojektowanie własnej przepompowni w zaledwie ciągu kilku minut.

Narzędzie to jest dostępne na naszej stronie internetowej i pomoże:

Dobrać odpowiednią przepompownię wraz z pompami i sterowaniem

Uzyskać pełną dokumentację, w tym trójwymiarowe rysunki przepompowni

Wszystkie rozwiązania dostępne w Konfiguratorze Pompowni Ścieków są oczywiście w pełni zgodne z normami CE.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany