Rodzaje ścieków i prawidłowy dobór pompy

Ważne jest aby zrozumieć, jaką pompę należy odpowiednio dobrać do tłoczonego medium.

W celu wybrania optymalnej pompy dla instalacji odprowadzania ścieków ważne jest, aby znać rodzaj ścieków jaki ma być odprowadzany.

W ramach tego modułu szkoleniowego zapoznasz się z krótkim przeglądem różnych rodzajów ścieków z budynków i z instalacji komunalnych.

Ponadto znajdziesz w nim zalecenia dotyczące doboru pomp w zależności od tłoczonego medium w przypadku konkretnych wyzwań.

Celem instalacji odprowadzającej jest transport ścieków w taki sposób, aby ograniczyć zagrożenia dla zdrowia i niedogodności, takie jak zalane ulice, do absolutnego minimum.

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją cztery rodzaje ścieków:

  • Woda drenażowa
  • Woda deszczowa
  • Woda brudna
  • Ścieki bytowo-gospodarcze

Nie wszystkie pompy odwadniające idealnie nadają się do wszystkich rodzajów ścieków.

Pompy drenażowe i pompy do wody brudnej nie będą w stanie pompować ścieków bytowo-gospodarczych, natomiast pompa do ścieków bytowo-gospodarczych może pracować ze wszystkimi rodzajami ścieków.

Jednym z decydujących czynników jest to, jakiej wielkości jest wolny przelot pompy.

Im więcej ciał stałych zawierają ścieki, tym większy musi być wolny przelot pompy.

A także, im większy jest wymagany przepływ, tym większy powinien być wolny przelot pompy.

Przyjrzyjmy się poszczególnym rodzajom ścieków. Zrozumienie różnic pomiędzy rodzajami ścieków, pozwoli na wybranie właściwej pompy ze względu na określoną zawartość tłoczonego medium.

Woda drenażowa to woda odpływowa, która nie zawiera fekaliów (ścieków z toalet) ani zanieczyszczeń, takich jak papier, pieluchy i włókna tekstylne, które mogą powodować zatykanie.

Ponieważ w wodzie drenażowej nie występują ciała stałe, doskonale nadaje się do niej zatapialna pompa drenażowa, taka jak Unilift z wirnikami półotwartymi i wolnym przelotem o wielkości 10–12 mm.

Jeśli woda zawiera jakiekolwiek zanieczyszczenia, kosz wlotowy pompy zapewnia, że zanieczyszczenia nie przedostaną się do pompy.

Woda deszczowa, zwana również wodą powierzchniową jest mniej więcej taka sama, jak woda drenażowa.

Różnica polega na tym, że woda deszczowa może zawierać zanieczyszczenia, takie jak piasek i żwir.

Zwykle woda deszczowa wymaga również pompy o większej wydajności niż pompa stosowana do odprowadzania wody drenażowej.

Jeśli pompa drenażowa, taka jak Unilift 12, nie jest w stanie zapewnić wymaganą wydajność na przykład w obszarach narażonych na intensywne opady deszczu, należy wybrać pompę do ścieków bytowo-gospodarczych z większym wolnym przelotem i większą wydajnością.

Może to być na przykład pompa SL lub pompa SE z większym silnikiem i wirnikiem S-tube lub SuperVortex oraz wolnym przelotem o wielkości 50–100 mm, w zależności od wymaganego przepływu.

Woda brudna to woda odpływowa nie zawierająca fekaliów.

Pochodzi ona zazwyczaj z takich miejsc jak pralnie, myjnie samochodowe, obszary odladzane na lotniskach lub parkingi i zawiera rozpuszczone lub zawieszone substancje, takie jak włókna tekstylne, liście itp., które mogą spowodować zablokowanie się pompy drenażowej.

Ponieważ woda brudna zawiera tylko małe zanieczyszczenia, pompa do wody brudnej, taka jak Unilift z wolnym przelotem o wielkości 30–35 mm może być wystarczająca, aby zapewnić niezawodną pracę.

Jednak zależy to od wymaganego przepływu.

Jak stwierdzono na początku, im wyższy przepływ, tym większy powinien być wolny przelot pompy.

Jeśli wymagany przepływ jest większy niż zapewniany przez pompę Unilift, można zastosować pompę SL lub SE z większym silnikiem i wirnikiem S-tube lub SuperVortex.

Ścieki bytowo-gospodarcze pochodzą z toalet.

Ścieki bytowo-gospodarcze mogą być odprowadzane z prywatnych gospodarstw domowych, budynków użyteczności publicznej lub komunalnych przepompowni ścieków i ich charakter zmienia się w zależności od źródła.

Ścieki bytowo-gospodarcze z prywatnych gospodarstw domowych to woda, która była używana w kuchniach, łazienkach, toaletach i pralniach.

Zawierają one takie rzeczy jak fekalia, papier toaletowy, detergenty lub inne substancje chemiczne o pH pomiędzy 4 a 9.

Pompy Unilift, SL lub SE z wirnikiem Vortex lub kanałowym oraz wolnym przelotem o wielkości 50–65 mm doskonale nadają się do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z prywatnych gospodarstw domowych.

Jeśli wymagana wydajność nie przekracza 1–4 litrów na sekundę, odpowiednią alternatywą jest pompa z rozdrabniaczem na przykład w instalacjach ciśnieniowych na obszarach słabo zaludnionych, gdzie nie można odprowadzić ścieków grawitacyjnie.

Różnica między ściekami z prywatnych gospodarstw domowych, a ściekami z budynków użyteczności publicznej i przepompowni z sieci kanalizacyjnych polega na tym, że zawartość ścieków z komunalnych z budynków użyteczności publicznej i przepompowni sieciowych niekoniecznie jest znana.

Nierzadko można znaleźć w nich rzeczy, takie jak nylonowe pończochy, torby plastikowe, pieluchy, podpaski i rękawiczki.

Aby zapobiec blokowaniu się, można zastosować zatapialną pompę do ścieków komunalnych, taką jak SL lub SE z wirnikiem S-tube lub SuperVortex i wolnym przelotem o wielkości przynajmniej 80 mm.

Opatentowany przez firmę Grundfos wirnik S-tube sprawdza się doskonale w zastosowaniach, które obejmują maksymalnie 3% zawartości suchej masy i wymagają dużego wolnego przelotu, a także wysokiej sprawności hydraulicznej.

Wirnik SuperVortex nadaje się do ścieków komunalnych o zawartości suchej masy sięgającej maksymalnie 5%.

Zawartość tę mogą stanowić:

Duże ilości ciał stałych

Duże ilości włókien, osad z zawartością gazów i materiały ścierne Tak więc, wiedza na temat rodzaju ścieków, jaki ma być odprowadzany jest pierwszym krokiem do wyboru optymalnej pompy i właściwego wirnika.

Dobrą zasadą jest uwzględnienie, że im więcej ciał stałych znajduje się w ściekach lub im wyższy przepływ wymagany jest dla danego zastosowania, tym większy powinien być wolny przelot w układzie hydraulicznym.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 4
Długość kursu
Długość kursu: 30 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany