Wprowadzenie do rozwiązań do wspomagania obiegu wody, oferowanych przez firmę Grundfos: gdzie używać takiego rozwiązania i które rozwiązanie wybrać

Zrozumienie podstawowych zasad zwiększania ciśnienia i poznanie najbardziej typowych rozwiązań.

Bardzo małe ciśnienie wody to problem napotykany w różnych budynkach komercyjnych.

Ten film pozwala zrozumieć podstawowe zasady zwiększania ciśnienia i stanowi wprowadzenie do niektórych spośród najbardziej typowych rozwiązań.  

Zacznijmy od przyjrzenia się podstawowym kwestiom związanym ze wspomaganiem obiegu wody. Zestaw podnoszenia ciśnienia składa się z pompy ciśnieniowej i kontrolera. Jego celem jest zwiększenie ciśnienia wody, aby zapewnić optymalny komfort wszystkim osobom znajdującym się w budynku.    

Wyobraź sobie wysoki budynek. Bez zwiększenia ciśnienia ciśnienie wody nieuchronnie będzie spadać w miarę, jak woda będzie dostarczana na kolejne piętra – pozostawiając ludzi na najwyższym piętrze z małym ciśnieniem wody w kranach lub bez niego.  

Konieczność zwiększania ciśnienia może pojawić się także po renowacji bloku, w którym w każdym mieszkaniu zainstalowano zmywarkę do naczyń. Często dodanie nowych urządzeń będzie prowadzić do dodatkowego obciążenia instalacji doprowadzającej wodę w określonych godzinach w ciągu dnia, co nieuchronnie wpływa na ciśnienie w kranach. 

Trzeci scenariusz obejmuje budynek znajdujący się na szczycie wzgórza. Nawet jeśli jest to tylko budynek jednopiętrowy, woda straci ciśnienie podczas drogi na szczyt tego wzgórza.  

We wszystkich tych przypadkach ciśnienie wody z sieci publicznej po prostu nie jest wystarczająco wysokie, aby zapewnić wystarczające ciśnienie w danym budynku. Należy zwiększyć to ciśnienie – przyjrzyjmy się zatem dostępnym opcjom.

Dwa najbardziej typowe rozwiązania do zwiększania ciśnienia to pompy ciśnieniowe z funkcją start/stop i pompy ciśnieniowe, które pracują ze zmienną prędkością. Przyjrzyjmy się im z osobna, zaczynając od rozwiązania z funkcją start/stop.

Funkcja start/stop sprawia, że pompa ciśnieniowa włącza się i wyłącza według wstępnie określonego ciśnienia „załączenia i wyłączenia”. Jak można to zdefiniować?

Pierwszym krokiem jest obliczenie minimalnego ciśnienia, jakie jest wymagane w budynku, aby móc ustawić poziom włączenia/wyłączenia pompy. Przyjrzyjmy się na przykład 25-piętrowemu budynkowi, który odpowiada wysokości 105 metrów. Powiedzmy, że minimalne ciśnienie na najwyższym piętrze ma wynosić 3 bary – co odpowiada słupowi wody o wysokości 30 metrów. Poziom włączenia musi wtedy wynosić co najmniej 13,5 bara, a poziom wyłączenia około 14,5 bara.

Aby zmniejszyć ciśnienie na niższych piętrach, na rurze pionowej należy przewidzieć zawory upustowe. W przeciwnym razie ciśnienie na parterze będzie wynosiło tyle, co poziom wyłączenia – w tym przypadku 14,5 bara – i będzie zbyt wysokie. W budynkach o wysokości sięgającej 50 metrów zawory upustowe mogą nie być konieczne.

Zostawmy teraz rozwiązanie start/stop i przejdźmy do rozwiązania alternatywnego – pompy ciśnieniowej, która pracuje ze zmienną prędkością. Pompa ciśnieniowa, pracująca ze zmienną prędkością, to bardziej zaawansowane rozwiązanie, które zapewnia wystarczające stałe ciśnienie w energooszczędny sposób.

Spójrzmy na blok mieszkalny. Zazwyczaj istnieje ogromne zapotrzebowanie na wodę w godzinach porannych, ale gdy wszyscy pójdą do pracy, zapotrzebowanie na wodę znacznie spada aż do powrotu mieszkańców. Lub, na przykład, do czasu, gdy restauracja na parterze zostanie otwarta na obiad.
Pompa ciśnieniowa, która pracuje ze zmienną prędkością, automatycznie dostosowuje się do zmian schematu zapotrzebowania na wodę, aby utrzymać zużycie energii na jak najniższym poziomie.   

Jak zatem sprawić, aby robił to zestaw podnoszenia ciśnienia? Gdy już obliczysz profil obciążenia budynku, wystarczy określić punkt nastawy ciśnienia. Pompa będzie wtedy utrzymywać to samo ciśnienie przez cały czas – ale w okresach niskiego zużycia wody, na przykład w ciągu dnia lub w nocy, będzie pracowała z mniejszą prędkością, aby oszczędzać energię. Przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na wodę pompa będzie mogła nawet wyłączyć się, aby nie zużywać żadnej energii.

Pamiętaj, że w tym przypadku ciśnienie na niższych poziomach może także wymagać zainstalowania zaworów upustowych.

Więc – zapoznawszy się z podstawowymi kwestiami dotyczącymi zwiększania ciśnienia i najczęściej stosowanymi rozwiązaniami, podsumujmy zdobyte informacje:

• Zwiększanie ciśnienia wykorzystuje się tam, gdzie ciśnienie pochodzące z publicznej sieci wodociągowej jest niewystarczające do zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w całym budynku.

• Dwa najczęściej stosowane rozwiązania podnoszenia ciśnienia to pompy z funkcją start/stop i pompy pracujące ze zmienną prędkością – każda z tych pomp umożliwia zapewnienie klientom komfortu w postaci wystarczającego ciśnienia w kranach, pod prysznicem i w urządzeniach.       

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany