Zalety systemów podnoszących ciśnienie z podziałem strefowym

Dowiedz się, jak podział na strefy wspomoże pracę Twojego rozwiązania podnoszenia ciśnienia, zmniejszając koszty i zwiększając komfort.

Przed rozpoczęciem projektowania systemu podnoszenia ciśnienia warto rozważyć wady i zalety różnych podejść.

W ramach tego zadania przedstawimy Ci porównanie pojedynczych systemów podnoszenia ciśnienia z systemami z podziałem strefowym.

Zacznijmy od przyjrzenia się pojedynczemu systemowi podnoszenia ciśnienia.

Pojedynczy system podnoszący ciśnienie zapewnia ciśnienie w całym budynku z wykorzystaniem tylko jednej rury pionowej. Nie ma potrzeby stosowania dodatkowych urządzeń podnoszenia ciśnienia na wyższych poziomach ani w piwnicy, co sprawia, że pojedynczy system podnoszenia ciśnienia to rozwiązanie, które wymaga zapewnienia najmniejszej ilości wolnego miejsca.

Wadą posiadania tylko jednej rury pionowej i jednego zestawu podnoszenia ciśnienia są bardzo duże trudności związane z zapobieganiem zmianom ciśnienia. Zmiany ciśnienia będą nieuchronnie występowały nawet po zainstalowaniu zaworów upustowych na rurze pionowej. Ponadto rozruch zaworów upustowych jest skomplikowany, są one drogie w eksploatacji, a na dodatek marnowana jest duża ilość energii, ponieważ usuwane jest ciśnienie wytwarzane przez urządzenie podnoszenia ciśnienia, a to generuje koszty.  

Te problemy można jednak wyeliminować, korzystając z systemu z podziałem strefowym. W przypadku tego systemu układ zasilający jest podzielony na kilka stref, z których każda posiada własny zestaw podnoszący ciśnienie. Wykorzystajmy jako przykład budynek o wysokości 70 metrów, z 17 piętrami.  

Aby dowiedzieć się, na ile stref należy podzielić budynek, najpierw należy określić profil obciążenia tego budynku. W zależności od profilu obciążenia zestaw podnoszenia ciśnienia może zapewniać odpowiednie ciśnienie na maksymalnie 6 piętrach bez konieczności stosowania zaworów upustowych. W tym przypadku całkowite zużycie wody w budynku wynosi, powiedzmy, 100 m3/godz., a więc optymalnym rozwiązaniem będzie podzielenie go na 3 strefy.

Zestaw podnoszenia ciśnienia numer 1 obsługuje piętra od 1 do 6, zestaw podnoszenia ciśnienia numer 2 obsługuje piętra od 7 do 13, a zestaw podnoszenia ciśnienia numer 3 obsługuje piętra od 14 do 17.

Minimalne ciśnienie w każdej strefie na górnym piętrze jest utrzymywane na poziomie 1,5-2 bary, natomiast maksymalne ciśnienie w każdej strefie na najniższym piętrze nigdy nie przekracza 4-4,5 bara. Oznacza to, że ciśnienie dostarczanej wody utrzymuje się w granicach dopuszczalnego zakresu. Zakres ten będzie zmieniał się w zależności od systemu, ale ogólnie podejście polega na zmniejszeniu zużycia energii i kosztów eksploatacji. 

A to nie jedyne korzyści wynikające z podziału na strefy.
Ponieważ wszystkie zestawy podnoszenia ciśnienia umieszcza się w piwnicy, na górnych poziomach nie trzeba zapewniać dodatkowego miejsca. 
Nie trzeba stosować zaworów upustowych, co pozwala obniżyć koszt początkowej inwestycji i koszty eksploatacji, ponieważ eksploatacja tych zaworów generuje znaczne koszty.
I wreszcie, awaria pompy wywołuje mniejszy wpływ na system.  

Na zakończenie porównajmy koszty cyklu życia tych dwóch systemów – ponieważ mimo iż system z podziałem strefowym jest bardziej energooszczędny, wymaga zainstalowania w budynku więcej niż jednej rury pionowej. Czy w związku z tym będzie to rozwiązanie mniej atrakcyjne pod względem ekonomicznym?  

Odpowiedź brzmi „nie”. W porównaniu do pojedynczego systemu podnoszenia ciśnienia system z podziałem strefowym zapewnia zarówno niższe koszty inwestycji początkowej, jak i niższe koszty energii. Jak pokazano na wykresie, koszt cyklu życia systemu z podziałem strefowym generowany przez okres 20 lat jest o prawie 65 000 euro niższy niż w przypadku pojedynczego systemu podnoszenia ciśnienia. 

A więc – wybranie systemu podnoszenia ciśnienia i podzielenie go na strefy z jednoczesnym zrezygnowaniem z pojedynczego systemu podnoszenia ciśnienia zapewnia szereg korzyści. System z podziałem strefowym nie tylko zapewnia stałe ciśnienie wody, które jest pozbawione wszelkich wahań, bez względu na wysokość budynku. Jest to również rozwiązanie atrakcyjne pod względem kosztów cyklu życia.     

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 3
Długość kursu
Długość kursu: 15 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Średniozaawansowany