Sieć dystrybucji wody Grundfos

21 - Sieć dystrybucji wody Grundfos

Ten kurs zapewni dokładne wprowadzenie do Sieci dystrybucji wody Grundfos i wielu zalet zarządzania ciśnieniem instalacji.

Rozpocznij

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany

Przegląd modułów szkoleniowych

00:03:56

Zarządzanie ciśnieniem z wykorzystaniem wieży ciśnień

Dowiedz się, jak utrzymywać wieżę ciśnień w sieci dla nagłych wypadków i nadal móc zarządzać ciśnieniem w sieci.

00:03:46

Optymalizuj efektywność dzięki Regionalnym obszarom pomiarowym

Dowiedz się, jak podział zaopatrzenia w wodę w dużych obszarach miejskich na strefy zwane Regionalnymi obszarami pomiarowymi może pomóc zoptymalizować efektywność sieci i zapewnić znaczne oszczędności kosztów eksploatacji i konserwacji.

00:04:44

Optymalizacja zarządzania ciśnieniem sieciowym

Dowiedz się, jak zoptymalizować zarządzanie ciśnieniem sieciowym za pomocą środków zwiększających i zmniejszających ciśnienie, co pozwala na osiągnięcie wstępnie wybranego minimalnego stałego ciśnienia, aby zaspokoić potrzeby konsumentów.

00:06:20

Optymalizacja sieci dystrybucji wody

Dowiedz się, jak znaczące oszczędności finansowe można uzyskać dzięki zarządzaniu ciśnieniem z wykorzystaniem inteligentnej instalacji pompowej, określanej jako Optymalizacja sieci dystrybucji wody. DDD może zmniejszyć straty spowodowane wyciekami, a także koszty eksploatacji i konserwacji przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności i komfortu.

00:07:36

Poprawa efektywności operacyjnej i zarządzania zasobami dzięki Grundfos Utility Analytics

Zrozum jak Grundfos Utility Analytics aktywuje dane w twoim systemie i poddaje je analizie. Oprogramowanie to daje nowe możliwości, które znacznie zwiększają zdolność przedsiębiorstwa wodociągowego do MONITOROWANIA, DIAGNOZOWANIA, PROGNOZOWANIA i PLANOWANIA, dając możliwość holistycznego spojrzenia na MIASTO dla całej infrastruktury sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Sprawdź swoją wiedzę

Odpowiedz na kilka pytań, aby sprawdzić, czego się nauczyłeś