Zarządzanie ciśnieniem z wykorzystaniem wieży ciśnień

Dowiedz się, jak utrzymywać wieżę ciśnień w sieci dla nagłych wypadków i nadal móc zarządzać ciśnieniem w sieci.

Wieża ciśnień lub podniesiony zbiornik wody to konstrukcja, w której znajduje się woda, na pewnej wysokości nad ziemią, z przyłączami do sieci dystrybucji wody.

W tym module usłyszysz o tym, jak używać wieżę ciśnień w sieci do użytku w nagłych wypadkach, a mimo to nadal być w stanie zarządzać ciśnieniem sieci w tym samym czasie.

Ogólny cel wieży ciśnień polega na przechowywaniu wody nad ziemią, aby utrzymać odpowiednie ciśnienie w sieci dystrybucyjnej.

Wieże ciśnień mogą być używane zbiorniki równoważące w celu zmniejszenia wpływu zmienności zapotrzebowania na wodę.

Poziom wody w zbiorniku spadnie podczas szczytowego zapotrzebowania na przepływ i uzupełni się w przypadku niskiego zapotrzebowania.

Technologia może znacząco poprawić zarządzanie ciśnieniem w sieciach dystrybucyjnych, za pomocą napędów z płynną regulacją obrotów, pomp, proporcjonalnego sterowania ciśnieniem i komunikacjii z danymi sieciowymi.

Oznacza to, że nie ma potrzeby korzystania z wieży ciśnień, a zakłady wodociągowe są świadome korzyści z usunięcia wieży ciśnień z sieci.

Jednak w przypadku gminy, trudne do zaakceptowania może być zrezygnowanie z wody przechowywanej nad ziemią w obrębie miasta, przeznaczonej do wykorzystania w przypadku każdej ewentualności.

Nie musi tak być.

Dostępne jest rozwiązanie, które umożliwia utrzymanie wieży ciśnień do użytku awaryjnego i uniknięcie wpływu tego zbiornika na wymagane ciśnienie sieciowe lub ograniczenie możliwości spadku ciśnienia sieciowego.

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć małej pompy zwiększającej ciśnienie do dostarczania wody do zbiornika i dwudrogowego, hydraulicznie
sterowanego zaworu kontrolnego do usuwania wody ze zbiornika.

Oznacza to, że można zachować pełny zbiornik z wodą dobrej jakości do użytku w nagłych wypadkach i jednocześnie zarządzać ciśnieniem w sieci.

Oto jak to działa: Wieża ciśnień będzie dostarczać wodę do sieci.

Gdy poziom wody w zbiorniku obniży się, zawór kontrolny zamknie się, przerywając przepływ wody do sieci.

Następnie uruchomi się pompa, pompując wodę z sieci do zbiornika.

Gdy poziom wody w zbiorniku wzrośnie, pompa zatrzyma się.

Cykl ten będzie powtarzany, gdy zawór kontrolny otworzy się ponownie i będzie regulować przepływ wody od zbiornika do sieci bez wywierania wpływu na ciśnienie sieciowe.

Ciśnienie w sieci można obniżać w razie potrzeby, utrzymując zbiornik
do użytku awaryjnego.

Jeśli ciśnienie sieciowe będzie zbyt niskie, zawór kontrolny otworzy się w celu utrzymania minimalnego ciśnienia sieciowego.

A jeśli ciśnienie sieciowe będzie przekraczać ciśnienie w zbiorniku, zawór kontrolny otworzy się i umożliwi napełnienie zbiornika bez konieczności użycia pompy wspomagającej.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak można wykorzystywać zarządzanie ciśnieniem do redukcji ciśnienia w w sieci, przejdź do modułu 3.

Podsumujmy to, co przedstawiliśmy w tym module:

Jak stosować wieżę ciśnień w sieci do użytku awaryjnego

Jak utrzymać dobrą jakość wody w zbiorniku

Jak skonfigurować sprzęt pod kątem spadku ciśnienia w sieci bez użycia wody magazynowanej w wieży ciśnień.

Przegląd modułów szkoleniowych

Moduły
Moduły: 5
Długość kursu
Długość kursu: 25 minut
Poziom trudności
Poziom trudności: Zaawansowany