Nauka

Gdy pompy starzeją się, rosną koszty eksploatacji

W miarę starzenia się pomp, osiągi pomp spadają. Przy niższej sprawności rosną koszty energii. Proces ten jest nieunikniony i nieubłagany. Często zakłady wodociągowe tego nie zauważają i nie analizują – jeśli wydajność studni spełnia zapotrzebowanie, na czym polega problem?

Rzeczywistość jest taka, że korzyści finansowe są namacalne – i widoczne tylko wtedy, gdy zakład wodociągowy ma prawidłowe dane o pracy ujęcia. I nie wystarczy tutaj sprawdzenie tabliczki znamionowej pompy lub założenie, że charakterystyki starzejącej się pompy są nadal aktualne. Grundfos udostępnia internetowy generator charakterystyk, który umożliwia generowanie aktualnych charakterystyk Q/H i krzywych sprawności w celu łatwego porównania z charakterystykami pompy w chwili montażu.

Generator charakterystyk GPC jest dostępny w Katalogu technicznym Grundfos.

Jeśli nie masz dostępu do wymaganych pomiarów, Twój studniarz Ci pomoże.

Etap 1: ZZanotuj informacje o pompie i wygeneruj oryginalną charakterystykę pompy z Katalogu Technicznego Grundfos

Krok 2: Zmierzyć przepływu (Q), ciśnienie na wylocie (H), poziom wody i mocy (P1) przy maksymalnej wydajności pompowania

a. Przy zamkniętym zaworze (statyczny poziom wody)

Należy pamiętać, że pompa nie powinna być dopuszczona do pracy dłużej niż 30 sekund przy zerowym przepływie wody. Poziom wody przy zerowym przepływie należy mierzyć bez uruchamiania pompy.

b. Pomierzyć ponownie parametry, dodając kilka punktów z innym przepływem (użyć zaworu, aby zmienić przepływ). Zawsze pozostawiać czas na ustalenie się nowego, dynamicznego poziomu wody.

Im więcej wprowadzonych punktów, tym większa dokładność

c. Przy zaworze całkowicie otwartym (dynamiczny poziom wody)

Etap 3: Z tych danych generowana jest druga krzywa dla porównania z pierwotną charakterystyką pompy

  • Często patrząc na pompy mające od 5 do 10 lat i więcej, widać, że oszczędności mogą być tak duże, , że warto wyciągnąć pompę i sprawdzić, dlaczego sprawność spadła.
  • Jeśli przyczyną jest zatkanie lub spadek ciśnienia spowodowany wyciekiem lub uszkodzeniem mechanicznym, to prosta naprawa lub wyczyszczenie może ponownie zwiększyć sprawność do optymalnego poziomu.
  • Jeśli wiek pompy i zakres spadku punktu pracy wskazują na konieczność poważniejszej, kosztownej naprawy, , niezbędna jest inwestycja w nową pompę. Czas zwrotu jest często zaskakująco racjonalny.
  • Jeśli obecnie nie posiadasz pompy firmy Grundfos, możesz skorzystać z usługi Grundfos Pump Audit, aby poznać rzeczywiste zużycie energii i jej potencjalne oszczędności wraz z zaleceniami działań niezbędnych do uzyskania tych oszczędności.

Porozmawiaj ze swoim studniarzem lub przedstawicielem firmy Grundfos, aby dowiedzieć się więcej na temat korzyści wynikających z utrzymywania wysokiej sprawności pompy.

Q = wydajność

H = ciśnienie
(użyj czujnika poziomu do pomiaru HSTAT. i HDYNAM2.)

HRÓŻNICA = HDYNAM2. * + HMANOMETR + Hdynam1**

*: Bez przepływu, HDYNAM2. ma taką samą wartość co HSTAT.
**: Klient decyduje, czy obliczyć HSTRATYTARCIA
(HSTRATYTARCIA to straty tarcia w rurach od pompy do manometru. Użyj „kalkulatora strat ciśnienia w rurze nadpompowej i głowicy studni" w GPC w sekcji „Narzędzia")

 

Szczegółowa instrukcja obliczania spadku sprawności

1. W Katalogu technicznym Grundfos znajdź swoją pompę SP, podając pełną nazwę pompy bezpośrednio w polu „SZUKAJ”:

 

2. Po wyświetleniu na ekranie informacji o pompie kliknij „pokaż zaawansowane opcje", a następnie „inne charakterystyki", a potem „wstaw własną krzywą":

 

3. Pojawi się następujący ekran. Należy wprowadzić pomiary dla Q, H i P1:

 

4. Po wprowadzeniu pomiarów dla Q, H, P1 i kliknięciu „generuj pdf” zostanie wyświetlony wynikowy raport. Przerywana linia pokazuje spadek wydajności i zmieniony pobór mocy:

 

Wniosek: Krzywa pokazuje, że aby utrzymać wydajność na poziomie 17 m3, pobór mocy wzrósł o 1 kW. Zapotrzebowanie na pompowanie wynoszące 9 godzin dziennie, które jest równoważne z 3285 kWh na roku lub ze wzrostem zużycia energii o 16%.

How to do pump selection from anywhere

Whether you’re in the office, at a job site or on the road, pump selection should be easy. You can access the pump information and engineering tools you need for any task at the Grundfos Product Center.

Poznaj inne rozwiązania ujęć wody firmy Grundfos

Ujęcie wody w domu

Znajdź odpowiednie domowe rozwiązanie dla instalacji zatapialnych.

Rozwiązania solarne do wody

Wysoce wydajne rozwiązania dla pomp zatapialnych dostępne teraz zarówno dla instalacji on-off jak i offgrid.