Artykuł

Integracja danych – Grundfos Utility Analytics

Grundfos Utility Analytics to usługa sieciowa, skrupulatnie opracowana z naciskiem na bezpieczeństwo, wydajność, niezawodność i nadmiarowość. Łączność z internetem nawiązuje się wyłącznie za pośrednictwem bezpiecznych serwerów, które zarządzają ruchem zgodnie z protokołem HTTPS. Serwery te rozdzielają ruch w sposób zrównoważony i nadmiarowy do strefy DMZ, w której znajdują się aplikacje, bazy danych i serwery pamięci masowej.

Proaktywny monitoring i zarządzanie danymi

Cały system nieustannie podlega monitorowaniu przez systemy bierne, które sprawdzają dostęp i wydajność systemu oraz powiadamiają zespół wsparcia o sytuacjach wymagających działania. System monitoringu generuje szczegółowe wskaźniki odnoszące się do podstawowych parametrów maszyn. Zainstalowano również system ciągłej archiwizacji kopii zapasowych zarówno w siedzibie firmy, jak i poza nią. Ta konfiguracja uwzględnia wymagania dotyczące sporadycznej wymiany danych lub scenariuszy odzyskiwania po awarii.

Innowacyjne wdrażanie oprogramowania zapewniające bezproblemową łączność

Podczas wdrażania technologii Oprogramowanie-jako-Usługa (SaaS) Grundfos Utility Analytics wykorzystuje się agenta, mały program Java o otwartym kodzie źródłowym. Agent ten odczytuje dane z katalogu danych klienta i bezpiecznie przesyła je do wystąpienia Grundfos Utility Analytics za pośrednictwem uwierzytelnionej usługi sieciowej REST.

Agenta samodzielnie lub we współpracy z zespołem firmy Grundfos programuje przedsiębiorstwo wodociągowe w celu monitorowania zmian danych w określonych odstępach czasu (np. co 15 minut) i przekazywania tych informacji do Grundfos Utility Analytics. Działa jako mechanizm jednokierunkowy (tylko do odczytu), w pełni kontrolowany przez przedsiębiorstwo wodociągowe. Firma Grundfos nie ma wpływu na agenta, którym w całości zarządza zespół przedsiębiorstwa, posiadający również kod podstawowy agenta.

Przetwarzanie danych w technologii Grundfos Utility Analytics opiera się na usłudze w chmurze, która zapewnia zarówno bezpieczeństwo danych, jak i bezproblemową łączność z różnymi systemami.

Chętnie pomożemy Ci zacząć

Chcesz korzystać z Grundfos Utility Analytics w celu optymalizacji operacji i planowania w przedsiębiorstwie wodociągowym? Nasz zespół wsparcia usług cyfrowych, złożony ze specjalistów ds. oprogramowania i sieci wodociągowych, może Ci pomóc na wszystkich etapach – od oceny Twoich potrzeb po naukę korzystania z systemu.

Aby zrobić pierwszy krok w kierunku podejmowania decyzji opartych na danych, wystarczy skontaktować się z nami, co możesz zrobić tutaj.

Nowatorskie oprogramowanie o żelaznych zabezpieczeniach

Jedno z najbardziej wszechstronnych rozwiązań do zarządzania infrastrukturą sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Grundfos Utility Analytics, wykorzystuje zaawansowane mechanizmy szyfrowania, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych. Aby lepiej poznać funkcje techniczne, kliknij w jedno z poniższych pól.