Grundfos iSOLUTIONS

Monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie, przewidywanie błędów i optymalizacja systemu

Połącz się z przyszłością inteligentnych układów pompowych

Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS wprowadzają nową erę inteligencji do systemów pompowych i technologii wodnych dzięki rozwiązaniom, które wychodzą poza pojedyncze elementy i optymalizują cały system.

Opierając się na naszym doświadczeniu, Grundfos iSOLUTIONS wykorzystuje inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe. Razem umożliwiają monitorowanie w czasie rzeczywistym, zdalne sterowanie, przewidywanie usterek i optymalizację systemu, aby pomóc Ci osiągnąć nowy poziom wydajności.

Maksymalizuj wydajność dzięki praktycznym informacjom

Grundfos iSOLUTIONS oferuje inteligentny i łatwy sposób na połączenie z rozwiązaniami typu plug-and-play, które łączą się z prawie każdym systemem monitorowania i dostarczają aktualnych danych. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak nasze rozwiązania pomogą Ci zoptymalizować wydajność.

Poznaj konkretne przykłady

Grundfos iSOLUTIONS dostarcza rozwiązania dostosowane do danego zastosowania, które przekształcają dane w spostrzeżenia i działania - zwiększając niezawodność, prostotę i przewidywalność. Obejrzyj film i zobacz, jak Grundfos iSOLUTIONS może poprawić codzienną pracę i zmaksymalizować wydajność systemu.

Monitoring stanu technicznego

Dowiedz się, w jaki sposób monitoring stanu technicznego pomógł duńskiemu producentowi żywności zmniejszyć OPEX o 30% Obejrzyj film i dowiedz się więcej.

Grundfos iSOLUTIONS CLOUD dla gospodarki wodno-ściekowej

Dowiedz się, jak to rozwiązanie może zoptymalizować pracę w Twojej sieci wodno-ściekowej i pomóc Ci oszczędzać energię, koszty robocizny i utrzymania.

Budynki użyteczności publicznej

Zobacz, jak inteligentne pompy, łączność w chmurze i cyfrowe usługi Grundfos iSOLUTIONS napędzają inteligentne systemy w budynkach komercyjnych. Dowiedz się, jak zmniejszyć złożoność systemu i zapewnić optymalne działanie, komfort, sterowanie i efektywność energetyczną, dla każdego zastosowania.

Przemysł

Grundfos iSOLUTIONS dostarcza inteligentne pompy, łączność w chmurze i usługi cyfrowe dla zastosowań przemysłowych, takich jak uzdatnianie wody, chłodzenie przemysłowe, kotły, procesy mycia i czyszczenia. Dowiedz się, jak sterować, monitorować i optymalizować cały system w nawet najbardziej wymagających zastosowaniach.

Gospodarka wodno-ściekowa

Grundfos oferuje szeroki zakres inteligentnych pomp, rozwiązań i usług przeznaczonych do zastosowań związanych z wodą. Dowiedz się, w jaki sposób rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS pomagają zakładom wodociągowym zapewnić niezawodność i zoptymalizować wydajność całego systemu przez wykorzystanie danych w czasie rzeczywistym.