Poznaj eksperta

Poznaj eksperta: Przemysłowe instalacje uzdatniania wody

Dozowanie chemikaliów jest kluczowe dla przygotowania wody surowej do następnego etapu procesu uzdatniania. Podczas dodawania chemikaliów bezpieczeństwo operatorów ma kluczowe znaczenie, podobnie jak jakość wody i zgodność z przepisami.

Zobacz, jak nasz ekspert od uzdatniania wody wyjaśnia, w jaki sposób rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS mogą pomóc zminimalizować złożoność systemu i zmaksymalizować bezpieczeństwo - oszczędzając jednocześnie czas i pieniądze.

Inteligentne systemy uzdatniania wody w przemyśle mogą zmniejszyć ryzyko wystąpienia bakterii legionelli

Ponieważ choroba legionistów stała się problemem światowym, producenci muszą skoncentrować się na zmniejszeniu ryzyka skażenia biologicznego w systemach uzdatniania wody. Grundfos wspiera Cię inteligentnymi rozwiązaniami, które łagodzą rozwój bakterii Legionelli i obniżają koszty czystej wody.

W roku 2018 w Unii Europejskiej zarejestrowano ponad 11000 przypadków choroby legionistów - wzrost o 16% w porównaniu z rokiem 2017. W ciągu ostatniej dekady występowanie tej choroby gwałtownie wzrosło. Istnieje kilka przyczyn tego zjawiska, włącznie ze zmianami klimatu, ponieważ bakterie legionelli rozwijają się najszybciej w ciepłych środowiskach. Jednak jedną z głównych przyczyn rozwoju bakterii legionelli jest brak profilaktyki i samokontroli w instalacjach wody gorącej i systemach wieży chłodniczej.

Inteligentna kontrola uzdatniania wody i przedmuchu

Uzdatnianie wody w wieżach chłodniczych jest ważną częścią wielu procesów przemysłowych. Jeśli woda nie spełnia wymagań w zakresie parametrów chemicznych i biologicznych, działanie może być kosztowne i nieefektywne. Unikanie zanieczyszczenia biologicznego i utrzymanie odpowiedniej jakości wody optymalizuje wydajność operacyjną wody chłodzącej.

Uzdatnianie wody w tym celu wymaga bardzo dokładnego dozowania chemikaliów. Ręczne dozowanie i prawidłowe raportowanie zgodności z przepisami może być trudne i czasochłonne, a niewłaściwa obsługa może mieć fatalne konsekwencje. Rozwiązania Grundfos iSOLUTIONS pomagają w optymalizacji rozwiązań do uzdatniania wody w wieżach chłodniczych, zapewniając niezawodne zarządzanie chemikaliami w celu zapobiegania zanieczyszczeniom, korozji i osadzaniu się kamienia. Powoduje to zmniejszenie zużycia chemikaliów, wody i energii oraz ułatwia raportowanie zgodności, gdy wymagają tego władze.

Rozwój bakterii w wieżach chłodniczych

Wieże chłodnicze odprowadzają niechciane ciepło do atmosfery poprzez odparowanie wody. Woda jest rozpylana do wieży chłodniczej przez dysze rozpylające, dzięki temu tworzą się małe kropelki w powietrzu. Podczas opadania przez wieżę część wody paruje, ale niektóre krople, zwane dryfem, są przenoszone z wieży przez strumień powietrza wytwarzany przez wentylatory. Bakterie Legionella mogą rozwijać się w wodzie i łatwo ulegają rozproszeniu wraz z dryfem.

Wyzwania związane z uzdatnianiem wody i przedmuchiwaniem

Ze względu na ryzyko rozwoju bakterii Legionella i innych bakterii w układzie wieży chłodniczej, uzdatnianie wody odgrywa ważną rolę. Jednak zużycie chemikaliów i koszty stają się wówczas problemem, ponieważ uzdatnianie wody wymaga wyjątkowo dokładnego dozowania dodatków chemicznych. Zapewnia to utrzymanie odpowiedniej jakości wody i zapobiega zakłóceniom ogólnej sprawności. Jednak ręczne przygotowanie i dozowanie substancji chemicznych jest obarczone błędem ludzkim, zagrożeniem bezpieczeństwa i wysokimi kosztami przedawkowania chemikaliów.

Stężenie soli w układzie wieży chłodniczej również stanowi wyzwanie, ponieważ może prowadzić do obrastania i gromadzenia się skoncentrowanych ciał stałych w postaci zgorzeliny, co powoduje korozję, zatykanie i zmniejszenie ogólnej wydajności wieży chłodniczej. Kiedy stężenie osiągnie pewien poziom, ciała stałe muszą zostać uwolnione, zwane wydmuchiwaniem, i nowa woda musi zostać dodana, aby utrzymać równowagę wody. Niewystarczające przedmuchiwanie cząstek stałych może być kosztowne, ponieważ zbyt duże przedmuchiwanie prowadzi do nadmiernego zużycia wody, a zbyt małe przedmuchiwanie może uszkodzić urządzenia chłodnicze.

Istnieje także ryzyko niezgodności. Firmy, które używają chemikaliów w swojej działalności, podlegają szerokim zakresom przepisów ochrony środowiska. Często są one trudne do spełnienia, ponieważ śledzenie i raportowanie użycia substancji chemicznych może być skomplikowane i obciążone ryzykiem błędu ludzkiego.

Wspieramy bezpieczne uzdatnianie wody

Możemy pomóc Twojej firmie bezpiecznie i skutecznie zapobiec rozwojowi bakterii za pomocą inteligentnego rozwiązania do dezynfekcji. Rozwiązanie łączy w sobie kilka elementów, w tym inteligentne cyfrowe pompy dozujące, SMART Digital DDA, urządzenie pomiarowo-kontrolne DID oraz oparty na chmurze system zdalnego monitorowania łączący te elementy. Korzystając z tego inteligentnego rozwiązania do uzdatniania wody, branże mogą zmniejszyć ryzyko zanieczyszczenia biologicznego, zmniejszyć zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez bakterie Legionella i niewłaściwe obchodzenie się z chemikaliami oraz zmniejszyć koszty czystej wody dzięki zoptymalizowanym procesom.

Nasze urządzenia kontrolno-pomiarowe może reagować, gdy woda chłodząca osiągnie krytycznie zawartość rozpuszczonych cząstek stałych. To pozwala na automatyczną reakcję na przedmuchiwanie, utrzymanie jakości wody w optymalnych parametrach i utrzymanie równowagi wody na optymalnym poziomie, bez potrzeby ręcznej pracy. Urządzenie poinformuje również pompę dozującą chemikalia o odpowiedniej ilości potrzebnego biocydu, unikając przedawkowania lub niedostatecznego dozowania, aby kontrolować wzrost bakterii. Jednocześnie cyfrowa pompa dozująca Grundfos SMART DDA ze zintegrowanym inteligentnym algorytmem zapobiega rozbieżnościom w instalacji i uruchamia alarm w przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów.

Aplikacja do zarządzania chemikaliami konsoliduje wszystkie parametry operacyjne w jednym miejscu. Rozwiązanie zwiększa bezpieczeństwo użytkownika, zapewniając stosowanie tylko odpowiednich chemikaliów. Mierzy ona wszystkie istotne dane on-line, przechowuje je w chmurze i tworzy raporty zgodności na żądanie. Wyświetla również ostrzeżenia, zatrzymania i stan chemiczny, poprawiając czas sprawności. Jako w pełni połączone rozwiązanie, urządzenie pomiarowe i sterujące, cyfrowa pompa dozująca, system zdalnego zarządzania i aplikacja do zarządzania chemikaliami współpracują ze sobą, aby zapewnić bezpieczniejsze, tańsze uzdatnianie wody i kontrolę przedmuchu.

Przykład bezpiecznego, skutecznego uzdatniania wody

Europejskie przedsiębiorstwo mechaniczno-metalowe miało problemy z eksploatacją, sięgające wież chłodniczych. Firma zastosowała ręczne procedury dozowania, które niosły ze sobą ryzyko nieprecyzyjnego użycia chemikaliów, które mogłyby prowadzić do zanieczyszczenia. Grundfos zaproponował inteligentne rozwiązanie, które ma zapewnić płynniejszą pracę, lepszą kontrolę bakterii, łatwiejsze raportowanie zgodności z przepisami i oszczędność wody.

Pobierz dokument, aby dowiedzieć się więcej.

Zmniejsz ryzyko zanieczyszczenia wież chłodniczych

Woda wykorzystywana w przemysłowych wieżach chłodniczych ma specjalne potrzeby i wymagania.
Jeśli woda nie spełnia pewnych parametrów chemicznych i biologicznych, chłodzenie może być kosztowne i nieefektywne. Może to również prowadzić do skażenia biologicznego, które może być przyczyną Legionelli i innych zagrożeń dla zdrowia.

Pobierz białą księgę i poznaj niezawodną metodę uzdatniania wody z wieży chłodniczej, która w połączeniu z optymalizacją przedmuchu, stanowi największą szansę na poprawę bezpieczeństwa i wydajności wody.

Zostań ekspertem po zaledwie kilku kliknięciach

Oszczędzaj czas w codziennej pracy, podnosząc swoje umiejętności, know-how i swój biznes dzięki internetowej platformie szkoleniowej ECADEMY.

Kliknij na kurs poniżej, aby rozpocząć szkolenie już teraz.

Inne powiązane artykuły i spostrzeżenia

Znajdź powiązane artykuły z badaniami i spostrzeżeniami z Grundfos.

Powiązane zastosowania

Znajdź zastosowania firmy Grundfos związane z tym tematem.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.