Artykuł

Czym różnią się pompy przeznaczone do pracy w instalacji c.o. od pomp do pracy w instalacji c.w.u.?

Różnic pomiędzy pompami przeznaczonymi do pracy w instalacji c.o., zwanych w polskiej nomenklaturze obiegowymi, a pompami do pracy w instalacji c.w.u., zwanych w polskiej nomenklaturze cyrkulacyjnymi, jest wiele. Wymieńmy tylko cztery z nich.

Pompy obiegowe ALPHA

Materiały, z których wykonane są pompy

Pompy obiegowe, których zadaniem jest dostarczenie wody grzewczej ze źródła ciepła do grzejników i/lub instalacji ogrzewania podłogowego posiadają zazwyczaj korpus żeliwny.

Woda grzewcza o wysokiej temperaturze sprzyja korozji, więc korpusy pomp często powleka się farbą w procesie kataforezy. Takie powłoki wykazują dużą odporność na korozję nawet w wilgotnych pomieszczeniach.

Pompy cyrkulacyjne, których zadaniem jest zapewnienie obiegu c.w.u. w instalacjach cyrkulacyjnych muszą posiadać korpus jak i inne materiały, z którymi styka się woda, z materiałów odpornych na korozję. Korpusy tych pomp wykonywane są zazwyczaj z mosiądzu lub ze stali nierdzewnej. Pompy z korpusem mosiężnym nazywane są potocznie pompami z brązu. W instalacjach c.w.u. woda jest klasyfikowana jako woda pitna, więc pompy cyrkulacyjne muszą posiadać aktualny atest higieniczny uprawniający do stosowania tych pomp w instalacjach do wody pitnej.

Pompy cyrkulacyjne COMFORT

Sterowanie pracą pomp

Współczesne pompy do c.o. chcąc sprostać wymaganiom dyrektyw odnośnie efektywności energetycznej są wyposażone w złożone sterowniki, które zapewniają efektywną pracę pompy przy możliwie skromnym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Kilka poziomów regulacji proporcjonalno ciśnieniowej jak i stało ciśnieniowej, jest standardem nawet w prostszych pompach. W bardziej zawansowanych wykonaniach pomp sterowniki potrafią ustawić pompę automatycznie na optymalny punkt pracy (funkcja AutoAdapt). Dotyczy to pracy pomp nie tylko w instalacjach grzejnikowych, ale również w instalacjach ogrzewania podłogowego i mieszanych. W pompach cyrkulacyjnych, nawet wyposażonych w tak zawansowane sterowniki, funkcje automatycznego ustawiania punktu pracy zazwyczaj nie są wykorzystywane. Zadaniem sterowników w pompach cyrkulacyjnych jest zapewnienie ciepłej wody bez odpuszczania zimnej lub niedostatecznie cieplej. Stosuje się w nich najczęściej tzw. regulację temperaturową lub wyposaża się pompy w zintegrowany z nią zegar sterujący umożliwiający pracę w wybranych przedziałach czasowych. Najbardziej zawansowane sterowniki pomp cyrkulacyjnych, rozpoznają zwyczaje korzystania z c.w.u. przez domowników, a tym samym elastycznie sterują pracą pompy oszczędzając wodę i energię.

Sposób i miejsce montażu pomp

Bezdławnicowe pompy do c.o. i c.w.u. powinniśmy montować z wałem w pozycji poziomej. Inny sposób montażu jest najczęstszą przyczyną awarii tych pomp. Pompom o większej mocy należy zapewnić odpowiednie chłodzenie i przestrzeń do prac serwisowych. Miejsce montażu pomp w instalacji miało w dawnych czasach większe znaczenie ze względu na ograniczony zakres dopuszczalnej temperatury medium. Niemniej również obecnie pompy obiegowe montujemy najczęściej na zasilaniu, a pompy cyrkulacyjne na powrocie. Pompy c.o. wymagają określonego ciśnienia na stronie tłocznej (podawanego w danych technicznych), więc jest to argumentem do montażu tych pomp na zasilaniu.  Pompy c.w.u. mają zazwyczaj niższą dopuszczalną temperaturę medium i warto je chronić przed osadzaniem się związków wapnia, więc są to argumenty montowania tych pomp na powrocie.

Zakresy wydajności pomp

Ograniczając się do pomp bezdławnicowych stosowanych powszechnie w instalacjach budynków mieszkalnych lub obiektów użyteczności publicznej ze względu na niski poziom hałasu, można zauważyć, że maksymalna wydajność pomp cyrkulacyjnych jest mniejsza niż pomp obiegowych. Wynika to z różnych zadań tych pomp. W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych, jak również w większych obiektach użyteczności publicznej, instalacje cyrkulacyjne są najczęściej tylko w pionach budynków, a ich zład jest mniejszy niż ten w instalacjach c.o. Wśród największych producentów pomp maksymalne średnice przyłączy pomp cyrkulacyjnych kończą się na DN 65, a pomp obiegowych na DN100. Stąd też zakres wydajności pomp do c.o. i c.w.u. jest różny.

Producenci pomp zaznaczają na opakowaniach do jakich instalacji daną pompę można stosować, więc trudno o pomyłkę przy zakupie nawet wtedy, gdy nie powierzamy go instalatorowi.

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.