Artykuł

UNILIFT APG - niezawodne, szybkie i łatwe pompowanie ścieków bytowych

Dynamiczny rozwój budownictwa mieszkaniowego w Polsce w ostatnich kilkunastu latach, szczególnie domów jedno i dwurodzinnych oraz domów letniskowych sprawił, że często były one lokowane na terenach odległych od komunalnych sieci kanalizacyjnych. Do zabudowy przeznaczano też tereny o dużych różnicach poziomów oraz obszarach słabo zaludnionych, gdzie grawitacyjne odprowadzanie ścieków było utrudnione lub wręcz niemożliwe. W takich przypadkach podnoszenie i tłoczenie ścieków do odległych sieci kanalizacyjnych stawało się koniecznością, jeżeli nie chcieliśmy instalować podziemnego zbiornika do gromadzenia ścieków.

Ciężkie pompy żeliwne do tłoczenia ścieków, często z rozdrabniaczem, montowane w agregatach podnoszących czy też pompowniach ścieków, zazwyczaj skutecznie spełniają swoje zadanie. Niemniej jednak dla właścicieli domów jedno i dwurodzinnych stanową znaczący wydatek, a wydajność tych pomp jest często zbyt duża w stosunku do ilości ścieków bytowych dopływających do agregatu.

Chcąc zaspokoić potrzeby tej grupy mieszkańców w zakresie skutecznego odprowadzania ścieków bytowych, firma Grundfos wprowadza na rynek lekką jednostopniową pompę zatapialną z profesjonalnym rozdrabniaczem.

Pompa wykonana jest z materiałów odpornych na zużycie; korpus pompy z żeliwa, obudowa silnika ze stali nierdzewnej, a nóż tnący z hartowanej stali nierdzewnej. Zastosowane materiały zapewniają długi okres eksploatacji pompy. Powierzchnia pompy jest gładka, co zapobiega przywieraniu brudu i zanieczyszczeń, a cztery odporne na korozję śruby mocujące silnik do korpusu pompy i pozwalają na jej łatwe serwisowanie. Kołnierz po stronie tłocznej jest w wersji kombi: DN32/DN40 z gwintem wewnętrznym 1½".

UNILIFT APG

Zastosowany rozdrabniacz, znany z pomp typoszeregu SEG, tnie efektywnie zniszczalne ciała stałe na mniejsze cząstki o wielkości do 8 mm. Przy tak małej wielkości cząstek i instalacji ciśnieniowej, rury tłoczne mogą być zredukowane do średnicy 32 lub 40, co pozwala na przetłaczanie ścieków na duże odległości. Dostępne w naszych materiałach diagramy pozwalają na precyzyjne określenie długości rur tłocznych. Przykładowo, aby dla pompy UNILIFT APG, która ma podnieść ścieki na 4 m, a następnie przetłoczyć je w poziomie, przy średnicy rury tłocznej DN 40 i prędkości samooczyszczania 0,7 m/s, odległość ta wynosi do 850 metrów. Bardziej precyzyjne obliczenia można wykonać w naszym programie doboru Grundfos Product Center. Tak duże wysokości podnoszenia pompy stały się możliwe, gdyż dzięki rozdrabniaczowi można było zastosować w tej pompie wirnik półotwarty, zapewniający większą wysokość podnoszenia i wyższą sprawność w porównaniu do podobnej wielkości pomp z wirnikami Vortex.

Na rynku polskim są dostępne wersje z silnikiem 1-fazowym i 3-fazowym o mocy znamionowej
P2 = 1 kW. Charakterystyki hydrauliczne QH, sprawności ETA, jak i poboru mocy P2 w zależności od wydajności pompy są niemal identyczne dla dwóch typów zasilania. W takim przypadku wybór pompy pod kątem zasilania zależy tylko od dostępnej sieci elektrycznej w miejscu montażu pompy.
Oba typy silnika posiadają wbudowane zabezpieczenie termiczne chroniące silnik przed przeciążeniem.

Pompy 1-fazowe i 3-fazowe występują w wersji z łącznikiem pływakowym i bez łącznika. Każda z pomp posiada przewód zasilający 10 m, w wersji 1-fazowej zakończony wtyczką Schuko.

Pompa zatapialna UNILIFT APG może być stosowana zarówno wewnątrz budynku jak i poza nim.

W pierwszym przypadku jest elementem agregatu podnoszącego ścieki i jest montowana poniżej poziomu sieci kanalizacyjnej w zbiornikach Uno/DuoLift.
Przy montażu na zewnątrz jest elementem pompowni, która doprowadza ścieki do kanalizacji publicznej lub też elementem ciśnieniowej instalacji kanalizacyjnej, najczęściej na terenach wiejskich. Pompa przystosowana jest do montażu w systemie autozłącza. Może być też oferowana jako produkt do montażu wolnostojącego w zbiorniku lub studzience oraz jako produkt zamienny w modernizowanej instalacji. Do kontroli poziomu ścieków można zastosować sterownik LC231 lub inny system monitorowania.

Pompa UNILIFT APG uzupełnia bogaty typoszereg pomp Grundfos UNILIFT do odwodnień, pompowania wody brudnej oraz scieków. Parametry hydrauliczne tych pomp jak równiezż ich niewielka masa oraz łatwość montażu i obsługi, predysponują stosowanie pomp UNILIFT w instalacjach domów jedno i dwurodzinnych, domów letniskowych oraz niskich budynków mieszkalnych.

Tłoczenie ścieków poprzedzone rozdrabnianiem – lekka pompa Grundfos do ścieków bytowych

Powiązane produkty

Znajdź produkty Grundfos powiązane z tym tematem.