OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - 
DLA ZAWORÓW STOPOWYCH DO 60 l/h (mały rozmiar)

REGULARNE KONTROLE ZAWORÓW Z PE I PVDF ORAZ WŁAŚCIWA KONSERWACJA JEST OBOWIĄZKOWA
Celem niniejszej notatki bezpieczeństwa jest przypomnienie i podkreślenie wagi oceny kompatybilności chemicznej zaworów stopowych Grundfos i przeprowadzania regularnych przeglądów.

Prosimy o udostępnienie tej informacji wszystkim użytkownikom produktów dozujących i upewnienie się, że przestrzegane są nasze zalecenia i wytyczne.

To ostrzeżenie bezpieczeństwa informuje o ryzyku niezgodności chemicznej podczas używania zaworu stopowego Grundfos dla małych pomp dozujących do 60 l/h (z czujnikami poziomu lub bez).

Ze względu na mechaniczne lub fizyczne oddziaływanie, degradację chemiczną lub niezgodność chemiczną istnieje możliwość, że wytłoczka zaworu stopowego może z czasem ulec zużyciu i narazić stal węglową wewnątrz zaworu stopowego na działanie chemikaliów.

W takim przypadku może wystąpić reakcja chemiczna, która ostatecznie może doprowadzić do wycieku z pojemnika dozującego lub nawet rozpryskiwania się chemikaliów. Poziom i rodzaj zagrożenia w dużej mierze zależy od dozowanej substancji chemicznej.


Grundfos radzi i zaleca:

1. Wszyscy użytkownicy zaworów stopowych muszą ocenić zgodność chemiczną oraz przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje

  • Przed użyciem należy zawsze ocenić zgodność chemiczną między zaworami stopowymi z PE lub PVDF (w tym ze stali węglowej) a dozowaną substancją chemiczną. Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki substancji chemicznej, którą dozujesz. Skontaktuj się z dostawcą chemikaliów w celu uzyskania dalszych porad.
  • Przeprowadź kontrolę zaworu stopowego przy każdej wymianie pojemnika, zwłaszcza podczas wkładania zaworu stopowego z powrotem do pojemnika. Należy przeprowadzić odpowiednią kontrolę wzrokową uformowanego ciężarka: zawór stopowy należy wymienić w przypadku jakiejkolwiek deformacji lub odbarwienia
  • Wymień uformowany ciężarek zaworu stopowego w takich samych odstępach okresowych, jak w przypadku pompy dozującej (zgodnie z Instrukcją montażu i obsługi pompy dozującej)

2. Jako dalsze środki ostrożności, Grundfos zaleca stosowanie sztywnych lanc ssących Grundfos (które nie zawierają stali węglowej) podczas dozowania wszelkich substancji chemicznych, które reagują w kontakcie ze stalą węglową. 

W szczególności należy wziąć pod uwagę środki utleniające, takie jak mieszaniny kwasu nadoctowego i nadtlenku wodoru.

Grundfos rozpoczął prace nad nową konstrukcją zaworu stopowego, obejmującą szerszą kompatybilność chemiczną.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego ostrzeżenia, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Grundfos.

 

Zawory stopowe Grundfos składają się z następujących elementów: złączki do węża elastycznego, zaworu zwrotnego, filtra siatkowego i obciążnika formowanego ze stali czarnej, opcjonalnie dostępne z 2 czujnikami poziomu, kablem sygnałowym i plastikową nasadką do przepuścić elastyczny przewód. Dostępne są dwa warianty materiałowe: PE i PVDF.