WAŻNE UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA ZAWORÓW STOPOWYCH O WYDAJNOŚCI DO 60 l/h (mały rozmiar)

NALEŻY WYMIENIĆ WSZYSTKIE ZAWORY STOPOWE PE I PVDF UŻYWANE Z CHEMIKALIAMI UTLENIAJĄCYMI


Niniejsza uwaga dotycząca bezpieczeństwa informuje o ryzyku niezgodności chemicznej podczas używania zaworu stopowego Grundfos do małych pomp dozujących o wydajności do 60 l/h (z czujnikami poziomu lub bez nich) z utleniającymi środkami chemicznymi, takimi jak mieszaniny kwasu nadoctowego (PAA) i nadtlenków wodoru (H2O2).

Ze względu na mechaniczne lub fizyczne oddziaływanie, degradację chemiczną lub niezgodność chemiczną istnieje ryzyko, że wytłoczka obciążnika zaworu stopowego może z czasem ulec zużyciu i narazić stal węglową wewnątrz zaworu stopowego na działanie chemikaliów.

W takim przypadku może wystąpić reakcja chemiczna, która ostatecznie może doprowadzić do wycieku z pojemnika dozującego lub nawet rozpryskiwania się chemikaliów. Poziom i rodzaj zagrożenia w dużej mierze zależy od dozowanej substancji chemicznej.

Grundfos radzi i zaleca:

W przypadku stosowania zaworów stopowych w połączeniu z utleniającymi środkami chemicznymi, takimi jak mieszaniny kwasu nadoctowego (PAA) i nadtlenku wodoru (H2O2), należy przestrzegać następujących instrukcji:  

  • Wszystkie obciążniki PE lub PVDF ze stali węglowej należy zastąpić obciążnikiem ceramicznym i nowym filtrem siatkowym. 
  • Należy zawsze używać odzieży ochronnej podczas wymiany zbiorników z chemikaliami (osłona chroniąca przed rozpryskami lub gogle i rękawice z długimi rękawami) 
  • Należy zawsze instalować odpowiednie odpowietrzenie zbiornika chemikaliów, aby uniknąć wzrostu ciśnienia w zbiorniku  
  • Kontrola zaworu stopowego przy każdej wymianie zbiornika 
  • Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie charakterystyki dozowanej substancji chemicznej. Dalsze porady można uzyskać u dostawcy chemikaliów.  

Rozwiązanie: 

Firma Grundfos stworzyła dwa nowe zestawy zamienne, zawierające nowy ceramiczny obciążnik i filtr siatkowy, które mają zastąpić aktualnie używany obciążnik wykonany ze stali węglowej. Zestawy zamienne pasują zarówno do zaworu stopowego z przełącznikami poziomu, jak i bez nich: 

  • Wersje PE: PN 92700245 
  • Wersje PVDF: PN 92700239 

Zestawy zamienne można zamówić bezpłatnie w lokalnym przedstawicielstwie handlowym Grundfos.

Grundfos gorąco zachęca Państwa jako Cenionego Klienta do: 

  1. Skontaktowania się z lokalnym dystrybutorem lub firmą Grundfos, aby w razie potrzeby zamówić zestawy zamienne. 
  2. Uważnego monitorowania wszystkich zaworów stopowych używanych z utleniającymi środkami chemicznymi i natychmiastowego przerwania ich eksploatacji w przypadku wystąpienia jakichkolwiek oznak utlenienia (np. pęcherzyków). 

 
Bardzo przepraszamy za wszelkie związane z tym procesem niedogodności, ale bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność są naszym priorytetem.

 

 

Zawory stopowe Grundfos składają się z następujących elementów: złączki do węża elastycznego, zaworu zwrotnego, filtra siatkowego i obciążnika ze stali węglowej, opcjonalnie dostępne z 2 czujnikami poziomu, kablem sygnałowym i plastikową nasadką do przepuszczenia elastycznego przewodu. Dostępne są dwa warianty materiałowe: PE i PVDF. Zawory stopowe są sprzedawane pojedynczo, w zestawach lub wraz z pompami dozującymi.