01-06-2015

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa - Pompy CONLIFT firmy Grundfos

Firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla wcześniejszych modeli swoich pomp CONLIFT wyprodukowanych do tygodnia 47 roku 2007. Pompy z tego okresu mogą w pewnych okolicznościach stwarzać niebezpieczne zagrożenie pożarowe.

Bezpieczeństwo i niezawodność produktu jest zawsze naszym najwyższym priorytetem. W związku z tym firma Grundfos ogłasza niniejsze ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa dla serii pomp kompaktowych do odprowadzania kondensatu, stosowanych na różnych instalacjach.

CONLIFT to seria profesjonalnych pomp kompaktowych do odprowadzania kondensatu, które montuje się zarówno w budynkach komercyjnych, jak i gospodarstwach domowych. Urządzenia te stosuje się tam, gdzie nie może dojść do naturalnego odpływu kondensatu, bądź gdzie źródło kondensatu znajduje się poniżej poziomu cofki. Ich typowe zastosowanie polega na usuwaniu kondensatu z kotłów kondensacyjnych, kominów, urządzeń klimatyzacyjnych, osuszaczy i chłodziarek.

W oparciu o swoje własne dochodzenie firma Grundfos doszła do wniosku, że w pewnych warunkach technicznych, w tym przy stosowaniu bezpieczników domowych powyżej 10A, silniki pomp CONLIFT wyprodukowanych do tygodnia 47 / 2007 (włącznie) mogą ulegać przegrzaniu, co może doprowadzić do zapłonu pompy.

Wszystkie pompy CONLIFT wyprodukowane do tygodnia 48 / 2007 włącznie nie stwarzają zagrożenia pożarowego, gdyż sposób ich zaprojektowania znacznie odbiega od projektu modelu poprzedniego.

Firma Grundfos zwraca się z pilną prośbą do klientów końcowych o sprawdzenie, czy posiadają potencjalnie wadliwą pompę CONLIFT oraz o natychmiastowe skontaktowania się z firmą montażową w celu dokonania bezpłatnej wymiany, jeżeli ta pompa jest rzeczywiście wadliwa.

Klienci końcowi mający pytania mogą skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Grundfos lub z firmą instalacyjną.

Działania naprawcze

  1. Firma Grundfos wymieni wszystkie pompy CONLIFT wyprodukowane do tygodnia 47 / 2007 (włącznie) na nowe pompy CONLIFT. Usługa ta będzie nieodpłatna dla użytkownika końcowego i Grundfos pokryje wszelkie Wasze koszty związane z wymianą produktu (dalsze szczegóły: patrz niżej).

  2. Ryzyko wybuchu pożaru jest mało prawdopodobne, lecz nie można go wykluczyć. W związku z tym, jeżeli użytkownik końcowy chce uniknąć ryzyka do czasu dokonania wymiany, powinien wyłączyć pompę. Z uwagi na ryzyko wycieku wody, powinien również wyłączyć podłączone urządzenia, np. kocioł kondensacyjny, urządzenia klimatyzacyjne, osuszacz, czy chłodziarkę.

  3. Firma Grundfos zawiadamia dystrybutorów, firmy monterskie i użytkowników końcowych, iż pompy CONLIFT z wyżej wymienionego okresu mogą stwarzać niebezpieczne zagrożenie pożarowe and należy podjąć działania naprawcze.

  4. Firma Grundfos ogłasza również ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa na swoich odpowiednich stronach internetowych oraz oferuje dalszą pomoc i dalsze informacje zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym.

Należy zwrócić uwagę, że ostrzeżenia te nie dotyczą modeli CONLIFT1(LS), CONLIFT1, CONLIFT2 i CONLIFT2 pH+.

Przepraszamy za wszelkie wynikające stąd niedogodności, lecz bezpieczeństwo i niezawodność naszych urządzeń jest najwyższym priorytetem firmy Grundfos.