Instalatorzy i Autoryzowane Serwisy

WAŻNE OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA: 3 FAZOWE POMPY ODWADNIAJĄCE UNILIFT APB ORAZ 3 FAZOWE STACJE PODNOSZĄCE MULTILIFT MSS FIRMY GRUNDFOS

Niniejszym informujemy, że ogłaszamy ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa i prosimy o bezzwłoczną pomoc.

Firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o 3 fazowe pompy UNILIFT APB wyprodukowane od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r. oraz 3 fazowe stacje podnoszące MULTILIFT MSS wyprodukowane od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r.

W oparciu o nasze własne dochodzenie doszliśmy do wniosku, że przy wystąpieniu pewnej liczby warunków, urządzenia wadliwe mogą stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

Ryzyko stwarzają tylko urządzenia wyprodukowane w wyżej wymienionych okresach, gdyż pozostałe modele zostały zaprojektowane inaczej. W załączeniu instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych.

Ponieważ urządzenia te zostały w przeszłości sprzedane i zainstalowane przez Was, niniejszym uprzejmie prosimy Was o pomoc w dopilnowaniu tego, aby wszystkie urządzenia wadliwe zostały zidentyfikowane, wymienione i/lub naprawione możliwie jak najszybciej.

Firma Grundfos zwraca się z pilną prośbą do Państwa, jako firmy monterskiej, aby:

 • Sprawdzić, gdzie zainstalowaliście urządzenia wadliwe.

 • Natychmiast skontaktować się ze wszystkimi właściwymi klientami. Aby ich poinformować o zaistniałej sytuacji, skorzystać z pisma, które znajduje się w załączeniu.

 • Możliwie jak najszybciej zaplanować kontrolę u odpowiednich klientów korzystających z zastosowań stacjonarnych.

 • Powiadomić klientów o konieczności wstrzymania eksploatacji pomp w zastosowaniach mobilnych, jeżeli zostały one wyprodukowane w wyżej podanym okresie.

 • Wstrzymać montaż tych urządzeń, jeżeli jeszcze posiadacie je na stanie.


Proszę zwrócić uwagę, że::

Należy unikać dalszego stosowania urządzeń bez wyłącznika różnicowo-prądowego (ELCB) zamontowanego na zasilaniu elektrycznym, jeżeli występuje ryzyko dotknięcia urządzenia. W przypadku wątpliwości co do tego, czy wyłącznik ELCB jest zamontowany, należy wstrzymać eksploatację urządzenia i odłączyć je od zasilania.

Jeżeli chodzi o proces naprawy lub wymiany, patrz: instrukcje szczegółowe.


Potrzebna jest nam Wasza pomoc:

Aby móc dotrzeć do wszystkich Waszych klientów, którzy dokonali zakupu tych urządzeń, potrzebne jest nam Wasze wsparcie.

 1. Proszę sprawdzić swoją wewnętrzną bazę danych pod kątem klientów, którzy dokonali zakupu tych urządzeń.

 2. Skontaktować się z nimi i odszukać następujące urządzenia;

  Grundfos UNILIFT P/N: 96004601, 96468195, 96Z01920, 96Z01928, 98951545, 96004589, 96Z01866, 96468194

  Grundfos MULTILIFT P/N: Urządzenia kompletne: 97901027, 97901029, 98714824 (tylko Chiny), 97901061, 97901063, 98721203

  Z następującymi zamontowanymi silnikami: 97823655, 98094196, 98167954, 98167955

 3. Zarejestrować każdy przypadek za pomocą narzędzia do wycofywania produktów Recall Tool

Każdy przypadek obowiązkowo zarejestrować z zamieszczeniem zdjęcia tabliczki znamionowej i podaniem kosztów wymiany pompy. Zdjęcie zamieścić na stronie następnej i również na tejże stronie zwrócić się o zatwierdzenie kosztów. Po zatwierdzeniu danego przypadku przez Dział Serwisu, można załadować fakturę. Pompę trzymać do czasu kolejnego powiadomienia przez firmę Grundfos. Musimy się upewnić, by wszystkie urządzenia zostały wymienione u Waszych klientów. Liczymy na Wasze wsparcie. Koszty wymiany ponosi firma Grundfos.

Z uwagi na ubezpieczenie oraz względy bezpieczeństwa uprzejmie prosimy o wycofanie urządzeń z eksploatacji oraz o składowanie wycofanych urządzeń do czasu otrzymania od firmy Grundfos informacji dotyczących ich złomowania.


Działania naprawcze:

 1. Firma Grundfos wycofa, naprawi lub wymieni wszystkie 3 fazowe pompy UNILIFT APB wyprodukowane od tygodnia 49, 2016 r. do tygodnia 37, 2017 r. Usługa ta będzie nieodpłatna dla użytkownika końcowego, a Grundfos pokryje koszty związane z wymianą tych urządzeń.

  Jeżeli chodzi o 3 fazowe stacje podnoszące MULTILIFT MSS wyprodukowane od tygodnia 27, 2012 r. do tygodnia 37, 2017 r., firma Grundfos dokona naprawy lub wymiany silnika. Grundfos pokryje koszty związane z wymianą tych urządzeń.

 2. Firma Grundfos powiadamia stosowne organa, dystrybutorów, firmy monterskie i użytkowników końcowych, że urządzenia pochodzące z wyżej określonego okresu mogą w pewnych okolicznościach stwarzać zagrożenie porażenia prądem.

 3. Ponadto firma Grundfos ogłasza ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa na odpowiednich stronach internetowych firmy Grundfos i innych kanałach komunikacyjnych, a także oferuje dalszą pomoc i dalsze informacje.

Przepraszamy za wszelkie związane z tym niedogodności, lecz bezpieczeństwo, odpowiedzialność i niezawodność są naszym najwyższym priorytetem.

Proszę zwrócić uwagę, że z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz pilny charakter sprawy, oczekujemy, że będąc naszym cenionym i zaufanym partnerem, podejmiecie bez wahania niezbędne kroki w celu rozwiązania tego problemu.

 

Pobierz instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych

Pobierz

 

Pytania i odpowiedzi

Przejdź do sekcji Q&A