Pytania i odpowiedzi

DO UŻYTKU W POŁĄCZENIU Z OSTRZEŻENIEM DOTYCZĄCYM BEZPIECZEŃSTWA 1 FAZOWYCH POMP UNILIFT AP FIRMY GRUNDFOS


1.

 • Q: Które urządzenia są wadliwe?
 • A: Urządzenia 1 fazowe UNILIFT AP12, AP35, AP50 in 50 i 60Hz, z wyjątkiem wersji 60Hz dostarczanych z amerykańskim typem wtyczki. Patrz: instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych znajdujące się w prawej części tej strony.

2.  

 • Q: Czy to ostrzeżenie jest poważne?
 • A: Tak. Urządzenia wadliwe mogą stwarzać poważne zagrożenie dla zdrowia użytkowników, gdy są wykorzystywane w celach mobilnych jak np. do wypompowywania wody z ogrodowych oczek wodnych itd., jeżeli nie są wyposażone w wyłącznik różnicowo-prądowy (ELCB).

3.  

 • Q: Co mamy zrobić, jeżeli posiadamy urządzenie wadliwe?
 • A: Skontaktować się z firmą Grundfos lub z partnerem firmy Grundfos w celu naprawy lub wymiany pompy, jeśli znajduje się ona w Waszych zapasach magazynowych.

4.  

 • Q: Co może się zdarzyć?
 • A: Urządzenia wadliwe, w pewnych okolicznościach, podczas instalacji lub zastosowania mobilnego, może powodować porażenie prądem użytkowników.

5.

 • Q: Co to jest zastosowanie mobilne?
 • A: Zastosowanie mobilne polega na przykład na wypompowywaniu wody z ogrodowych oczek wodnych, a więc urządzenia tego typu mogą być często używane do różnych zadań. Urządzenie jest transportowane w różne miejsca do zastosowań związanych z wypompowywaniem wody. Zasadniczo może obejmować każde zastosowanie, do jakiego używana jest pompa przenośna.

6.  

 • Q: Czym jest to spowodowane?
 • A: Z uwagi na błąd w trakcie produkcji, przewody znajdujące się wewnątrz lub w pobliżu wtyku z wulkanizowanej gumy do pompy mogły ulec uszkodzeniu wskutek silnego zagięcia kabla. Przewód znajdujący się pod napięciem oraz przewód uziemiający mogły ulec uszkodzeniu na tym samym poziomie, co mogło doprowadzić do zwarcia. W pewnych okolicznościach przy pracy, gdy kabel zasilający jest przenoszony i zaginany, obudowa pompy może wejść pod napięcie, (jeżeli nie jest wyposażona w wyłącznik różnicowo-prądowy (ELCB) przynajmniej 30mA).

7.

 • Q: Czy można korzystać z pompy stacjonarnej zamontowanej w kanale, zbiorniku lub studzience (instalacja stała)?
 • A: Pompy montowane stacjonarnie, gdzie kabel zasilający zamontowany jest na stałe, nie stwarzają zagrożenia (przy prawidłowym uziemieniu i z zamontowanym wyłącznikiem różnicowo-prądowym (ELCB).

8.

 • Q: Dlaczego tylko z wyżej wymienionego okresu?
 • A: Błąd produkcyjny został usunięty, więc urządzenia wyprodukowane poza okresem, gdy wydarzyła się ta usterka, nie są wadliwe.

9.

 • Q: Jak wyeliminować zagrożenie w przypadku pomp użytkowanych w celach/ zastosowaniach mobilnych?
 • A: Tylko poprzez wymianę przewodów.

10.

 • Q: Jak ustalić, czy mamy urządzenie wadliwe?
 • A: Wykonać kroki określone w naszych instrukcjach. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.grundfos.com/XYZ.

11.  

 • Q: Do kogo mamy zwrócić się o pomoc w przypadku niepewności lub gdy potrzebujemy więcej informacji?
 • A: Wejść na stronę internetową lokalnego biura firmy Grundfos (lub na Grundfos.com i nacisnąć przycisk wyboru danego kraju) oraz zapoznać się z informacjami zawartymi w rozdziale „Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa”. Skontaktować się z firmą Grundfos lub z partnerem firmy Grundfos w celu dokonania naprawy lub wymiany pompy, jeśli znajduje się ona u Was na stanie.

12.

 • Q: Kto zapłaci za naprawę?
 • A: Wszelkie koszty związane z wymianą przewodów w urządzeniach wadliwych pokrywa firma Grundfos.

13.

 • Q: Posiadam pompę UNILIFT AP12, AP35 lub AP50 z wyłącznikiem pływakowym. Czy w tym przypadku również konieczna jest wymiana?
 • A: Tak, wszystkie przewody muszą być wymienione.

 

Pobierz instrukcje dotyczące identyfikowania urządzeń wadliwych

Pobierz