Warunki korzystania z Centrum Marketingowego

Oświadczenie - korzystanie z internetowych materiałów promocyjnych Grundfos

Wszystkie materiały dystrybuowane poprzez lub dostępne z on-line pakietu promocyjnego GRUNDFOS są dostarczane "tak jak są" i "kiedy są dostępne" bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, w szczególności przydatności cel lub brak naruszenia.

Dlatego GRUNDFOS nie daje żadnej gwarancji, że pakiet promocyjny on-line lub produkty lub usługi oferowane w pakiecie promocyjnym on-line, albo przez GRUNDFOS albo w imieniu GRUNDFOS, spełnią Twoje wymagania lub będą działać nieprzerwanie, terminowo, bezpiecznie lub bez błędów, lub że promocja online, pakiet lub serwery używane przez GRUNDFOS są wolne od wirusów i błędów lub są w pełni funkcjonalne lub dokładne.

GRUNDFOS nie ponosi odpowiedzialności za utratę sprzętu, oprogramowania lub plików spowodowaną użyciem pakietu promocyjnego lub elementów pobranych lub używanych z/na stronie internetowej.

W żadnym wypadku GRUNDFOS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, specjalne, pośrednie, wynikowe, karne lub inne szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z jakiejkolwiek przyczyny, w tym między innymi utraty użytkowania, utraty zysków lub utraty danych w działanie wynikające z teorii umowy, zaniedbania lub ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem z dowolnego internetowego pakietu promocyjnego Grundfos lub jakichkolwiek materiałów, informacji lub dokumentów dostępnych za pośrednictwem dowolnego internetowego pakietu promocyjnego Grundfos.

Prawa autorskie:

Prawa autorskie do wszystkich materiałów dostępnych w internetowym pakiecie promocyjnym Grundfos są własnością firmy Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S udziela Użytkownikowi niewyłącznej na całym świecie, nieodpłatnej, odwołalnej licencji na wykorzystanie materiałów w internetowym pakiecie promocyjnym Grundfos wyłącznie w związku ze sprzedażą i marketingiem towarów i usług Grundfos. Materiały te mogą być używane tylko w obecnym stanie i nie mogą być edytowane, zmieniane lub dostosowywane.

Grundfos Holding A/S zastrzega sobie prawo do w dowolnym momencie wycofania niniejszej licencji, po czym natychmiast zaprzestanie korzystania z materiałów z internetowego pakietu promocyjnego Grundfos dla przyszłych publikacji.

Wszelkie inne prawa są zastrzeżone.