FAQ

Pytanie: Czy w pompie UPS konieczne jest zastosowanie wbudowanego zabezpieczenia przed nadmierną temperaturą?

Odpowiedź:

Jeżeli zabezpieczenie przed nadmierną temperaturą nie jest prawidłowo podłączone lub zmostkowane, pompa może zostać trwale uszkodzona. Uszkodzenie takie nie podlega gwarancji.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.