FAQ

Pytanie: Czy po określonej liczbie automatycznych restartów SQ/SQE wymaga ręcznego resetowania?

Odpowiedź:

W przypadku wystąpienia zakłócenia, SQ wykona nieograniczoną liczbę prób restartu. Po ustaniu zakłócenia pompa powróci do normalnej pracy.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.