FAQ

Pytanie: Co można zrobić w przypadku zablokowania pompy obiegowej?

Odpowiedź:

Odłącz zasilanie pompy. Odkręć śrubę znajdującą się pośrodku tabliczki znamionowej. Wał znajdujący się pod nią posiada rowek. Umieść wkrętak w rowku i przesuń wał zgodnie z kierunkiem obrotów, aż do wyczuwalnego usunięcia blokady.

Nowoczesne samoregulujące się pompy obiegowe nie mają już śrub w otworze okrągłej tabliczki znamionowej. Posiadają natomiast wbudowaną funkcję zapobiegającą zablokowaniu. W takim przypadku pojawienie się blokady wymaga zdjęcia głowicy pompy.

Uwaga: Może dojść do wypływu gorącej wody. Prosimy o przestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji montażu i eksploatacji.

Instrukcje są również dostępne on-line na stronach produktów w zakładce "Dokumentacja".

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.