FAQ

Pytanie: Jak należy postępować w przypadku instalacji pompy grzewczej z regulacją różnicy ciśnień w istniejącej instalacji z zaworami upustowymi?

Odpowiedź:

W przypadku pomp nieregulowanych o stałej prędkości, zawór przelewowy ogranicza wzrost ciśnienia podczas zamykania termostatu grzejnikowego poprzez przerzucenie medium z rury zasilającej do rury powrotnej.

Podczas montażu pomp z regulacją różnicy ciśnień należy zdjąć lub zablokować zawory upustowe, ponieważ dwie pętle regulacyjne mogą sobie wzajemnie szkodzić. Jest moźliwe, że instrukcje bezpieczeństwa wydane przez producentów źródeł ciepła bedą odradzać takie rozwiązanie. Prosimy przestrzegać instrukcji producenta.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.