FAQ

Pytanie: Jak zamontować łącznik pływakowy?

Odpowiedź:

Kabel łącznika pływakowego należy przymocować do rury tłocznej w taki sposób, aby pozostała długość kabla zapewniała odpowiedni przepływ. Należy również uwzględnić wielkość studzienki. Dodatkowo należy zadbać o to, aby głębokość zbiornika była wystarczająca do włączenia / wyłączenia oraz że odległość pomiędzy dnem zbiornika a wlotem powinna wynosić co najmniej 60 cm.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.