FAQ

Pytanie: Jak można odczytać charakterystykę dla pompy obiegowej?

Odpowiedź:

Krzywa dla pompy grzewczej przedstawia przepływ na osi x i wysokość podnoszenia na osi y. Charakterystyka pompy pokazana na wykresie jest krzywą i spada od lewej do prawej.

Każdy możliwy punkt pracy pompy jest pokazany na charakterystyce, zgodnie z poniższymi zależnościami: duża prędkość przepływu = niska wysokość podnoszenia; mała prędkość przepływu = duża wysokość podnoszenia

Instalacja grzewcza posiada własną charakterystyke, którą określa jej hydraulikę. Krzywa ta przecina się z krzywą charakterystyki pompy w punkcie odpowiadającym punktowi pracy pompy.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.