FAQ

Pytanie: Jak zachowuje się pompa MQ w przypadku suchobiegu?

Odpowiedź:

Alarm suchobiegu jest wyzwalany, gdy silnik pracuje, a wydajność jest mniejsza niż 0,07 m³ / h, natomiast ciśnienie jest niższe od ciśnienia ustawionego na łączniku ciśnienia. Jeśli ten stan utrzymuje się przez minutę, alarm jest wyzwalany, a silnik jest wyłączany. Następnie pompa MQ podejmie próbę restartu co 30 minut. Jeśli po 24 godzinach nadal będzie brakować wody, co oznacza, że wszystkie próby ponownego uruchomienia nie powiodły się, konieczne będzie ręczne uruchomienie pompy. Nawet w warunkach alarmowych, pompa może być zawsze uruchomiona ręcznie przez wciśnięcie ON/OFF

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.