FAQ

Pytanie: Jak określić maksymalną wysokość podnoszenia pompy obiegowej?

Odpowiedź:

Podnoszenie jest również określane jako "wysokość podnoszenia" lub po prostu "maksymalna wysokość podnoszenia". W literaturze technicznej maksymalna wysokość podnoszenia jest zdefiniowana jako praca, którą pompa musi wykonać, aby przepompować medium w odniesieniu do określonej jednostki masy. Mówiąc prościej, wysokość podnoszenia jest równa ciśnieniu mierzonemu na króćcu tłocznym pomniejszonym o ciśnienie wlotowe mierzonne na krućcu ssawnym. Wysokość podnoszenia jest zazwyczaj podawana w metrach. Graficznie wysokość podnoszenia jest podawana razem z natężeniem przepływu w postaci krzywej QH.

Dodatkowe informacje:

Poszerz swoją wiedzę

Dowiedz się, jak obniżyć zużycie energii, zwiększyć komfort i niezrównaną niezawodność działania Twojej aplikacji. Przeczytaj referencje naszych klientów o korzyściach płynących z podejścia Grundfos do inteligencji, zagadnień związanych z wodą i energią, lub poszukaj w Grundfos badań i spostrzeżeń, aby znaleźć więcej materiałów dydaktycznych, artykułów, białych ksiąg, filmów wideo i uzyskać wiele innych korzyści dla Twojego rozwiązania.